Sisu HELP


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

[Suomeksi] [in English]

Studerande vid Aalto-universitetet kan logga in i Sisu med sitt Aalto-användarkonto. Du loggar in till Sisu via adressen https://sis-aalto.funidata.fi/student/login.

Under läsåret 2020–2021 gör studerande sina individuella studieplaner (ISP) i Sisu och detta är den enda av Sisus funktioner som är i användning. Anmälan till kurser och tentamina sker fortsättningsvis i WebOodi, inte i Sisu. Utbildningsprogrammens examensstrukturer och annan information om studierna hittar du i Into.

Alla Aaltos studerande kan använda Sisu för att

  • söka och kontrollera information om kurser
  • göra en studieplan (ISP)

Om du har frågor om hur du ska göra din studieplan eller andra studierelaterade ärenden, ta kontakt med servicestället för ditt utbildningsprogram.

  • No labels