Sisu HELP

Sisu-anvisningarna för studerande flyttar till aalto.fi-sidorna fr.o.m. 10.1.2023

Länk till nya anvisningarna
Anvisningarna för studerande tas bort från denna sida per den sista januari. Lärarnas och administrationens anvisningar blir kvar på denna sida.

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

[suomeksi] [in English]

När kan jag anhålla om utexaminering?

Kolla följande saker innan du anhåller om utexaminering

 • Man kan endast anhålla om utexaminering med en primär studieplan.
 • Utexaminering kan anhållas när din studieplan är i skick. Studieplanens struktur får endast vara i något av dessa lägen:
  • Val gjorda
  • Delar utförda
  • Valen är godkända
  • Valen är godkända, delarna är utförda
  • Valen är godkända villkorligt
  • Valen är godkända villkorligt, delarna är utförda
 • Studieplanens delar skall vara godkända innan du anhåller om utexaminering. Se instruktioner Ansök om godkännande för delar av studieplan.
 • Se instruktioner om utexaminering för ditt utbildningsprogram. Instruktioner hittas på Into:   →Studiekatalog 2022-2024 [ din högskola/ditt utbildningsprogram ]→ Utexaminering. (Studiekatalog 2020-2022)
 • Ta inte bort kandidatprogrammet ur din studieplan ifall du är en Kandidat-Magister studerande. Ifall du tar bort den kan inte din anhållan om utexaminering behandlas.


Anhållan om utexaminering kan skickas på två olika sätt beroende på dina prestationer

Den sista prestationen i din examen har lämnats in

Du kan anhålla om utexaminering genast när du har lämnat in din sista prestation (t.ex. lärdomsprov, mognadsprov). 

Du anhåller om utexaminering via utbildningsprogrammets sida. Du kommer till examensprogrammets sida genom att klicka på Studiestruktur, din studieplan och sedan examensprogrammets kod, vilket öppnar en ny vy. Under Utexaminering hittar du knappen Anhåll om utexaminering. Läs först Aaltos utexamineringsanvisningar. Tryck sedan på Anhåll om utexaminering, så förflyttas du till blanketten.

Studieplan, där studierättskoden är understruken

Genom att klicka på studierättskoden öppnas en vy där det går att anhålla om utexaminering

Du har genomfört alla studier som hör till din examen och din studieplan har statusen ”Delar slutförda”

Om du har genomfört alla studier som hör till din examen och din studieplan har statusen "Delar slutförda" ser du ett grönt fält som meddelar att du kan anhålla om utexaminering högst upp på sidan Studiestruktur i Sisu.

Du kan då anhålla om utexaminering genom att klicka på länken Anhåll om utexaminering i sidomenyn. 

Med alla delar slutförda kan man anhålla om utexaminering i sidomenyn

Hur anhåller jag om utexaminering?

Läs Aaltos utexamineringsanvisningar innan du ansök om utexaminering.

 • Du kommer till anvisningarna via Into-länken (https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=47647056). Du kan också läsa anvisningarna via examensprogrammets sida (klicka på examensprogrammets kod och välj Utexaminering i rullgardinsmenyn).
 • Klicka på knappen Ansök om utexaminering, så öppnas blanketten.


Personuppgifter

Överst på blanketten ser du dina personuppgifter, som du inte kan redigera.

 • Kontrollera att personuppgifterna stämmer.

Den utexaminerades personuppgifter

Kontaktinformation

 • Under Kontaktinformation ser du de kontaktuppgifter som registrerats i basuppgifterna på sidan Min profil.

 • Vid behov kan du redigera ditt telefonnummer och din sekundära adress. De redigerade uppgifterna uppdateras automatiskt även i din profil.

Den utexaminerades kontaktuppgifter

Tilläggsinformation

 • Svara på frågorna om utexaminering under Tilläggsinformation. Frågorna är utbildningsprogram specifik.
  • Från 1.8.2022 frågorna om vilket magisterprogram du vill fortsätta
 • Tilläggsinformation → Tilläggsuppgifter om ansökan om utexaminering, inkludera vid behov tilläggsinformation. Exempelvis oregistrerade prestationer kan vara relevant tilläggsinformation som påverkar hur examen sammanställs.
 • Leverans av examensbevis, välja om du vill hämta examensbeviset själv eller få det per post.
  • Om du väljer att få beviset per post kan du välja din primära eller sekundära adress som leveransadress.

Alumnföreningen

 • Om du ska utexamineras från ett magisterprogram eller ett doktorandprogram
  • Kryssa i den blåa rutan om du vill ansluta dig och samtycker till att dina uppgifter (namn, primär adress och sekundär e-postadress) överförs till alumnregistret.
  • Vänligen notifiera att utexaminerade studerandes kontakt- och examensuppgifter sparas i Aalto-universitetets CRM-system oberoende av om du ansluter dig till alumnregistret.

Blankett för att ansluta sig till alumnföreningen


Skicka ansökan om utexaminering

 • Klicka på Skicka anhållan om utexaminering när du fyllt i informationen.
 • Bekräfta sedan att du vill skicka in anhållan.

Riksomfattande kandidatrespons

 • Om du ska utexamineras från ett kandidatprogram
 • Svara genast genom att välja Till enkäten.
 • Klicka på Inte nu om du vill svara senare.

Popup-fönster men möjlighet att ge riksomfattande kandidatrespons


Skickat ansökan

 • När du har skickat in din ansökan ser du ett grönt fält där det står Ansökan om utexaminering är skickad. Din anhållan har även statusen inkommen.
 • Du hittar din anhållan under Min profil → Ansökningar och beslut.

Under Min Profil, Ansökningar och begäranden hittas ansökan om utexaminering med dess status

Återkalla ansökan

Vid behov kan du återkalla din anhållan, korrigera den eller skicka den igen.

Du kan återkalla din anhållan via utbildningsprogrammets presentation, via sidomenyn eller från Min profil → Ansökningar och beslut

Du kan bara dra tillbaka eller korrigera din anhållan om den har statusen "inkommen". När din anhållan har statusen "Under behandling" kan du inte längre dra tillbaka den.

Ansökningar och begärande fliken


En återkallad ansökan kan inte återställas.

 • Öppna din anhållan och välj Ta tillbaka anhållan

Ansökan kan tas tillbaka med hjälp av knappen Ta tillbaka ansökan

 • Du ser då ett litet fönster som ber dig bekräfta att du vill återkalla din anhållan och informerar dig om att en återkallad anhållan inte kan återställas.

Popup-fönster men bekräftelse att återkalla ansökan

 • Välj Ja, återkalla ansökan om du vill återkalla din anhållan.
 • När du har dragit tillbaka din anhållan ser du ett grönt fält där det står Anhållan om utexaminering är återkallad. Din anhållan får även statusen "Inställd".
 • Du hittar din återkallade anhållan under Min profil → Ansökningar och beslut.

Inställda ansökan hittas under Ansökningar och begäranden • No labels