Sisu HELP


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 14 Next »

Näille sivuille julkaistaan valmistumisen hakemiseen Sisussa liittyvät ohjeet.

Huomio! Ohjeet ovat vielä kesken ja ohjeita tullaan vielä täydentämään Aallon sisäisten valmistumiskäytäntöjen osalta alkukevään aikana.

Kohdassa valmistumispyynnön tekeminen on kerrottu miten valmistumispyynnön tekeminen Sisussa menee teknisesti. 

Valmistumishakemus tehdään kyseisellä hetkellä olevan opintosuunnitelman mukaan eikä opintosuunnitelmaan myöhemmin tehdyt muutokset enää vaikuta siihen. Huomioithan, että voit hakea valmistumista vain ensisijaisesta suunnitelmastasi. Jos haet valmistumista ja teet valmistumispyynnön väärään tutkinto-ohjelmaan tai tarventavaan valintaan, hakemuksesi voidaan hylätä ja sinua voidaan pyytää korjaamaan suunnitelma opiskeluoikeutesi mukaiseksi. Voit tehdä valmistumispyynnön eli hakea valmistumista vain jos opinto-oikeutesi on aktiivinen (läsnä- tai poissaoleva ja opiskeluaikaa on jäljellä).  • No labels