Sisu HELP


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

[in English] [på svenska]

Jos olet jo suorittanut täydentävät opinnot, ei niitä tarvitse kirjata näkyviin Sisussa. 

Täydentävät opinnot

Jos sinun tulee suorittaa aiempaa tutkintoa täydentäviä opintoja, niistä ilmoitetaan sinulle joko valinnan yhteydessä tai heti opintojen alussa. Nämä opinnot ovat silloin pakollisia. 

Osa tutkintoa vai ei? 

Aiempaa tutkintoa täydentävät opinnot voivat olla osana tutkintoa tai tutkinnon ulkopuolella, ohjelmasta riippuen. Tohtorin tutkintoa suorittavalla ne ovat aina tutkinnon ulkopuolisia opintoja. 

Jos täydentävät opinnot eivät voi sisältyä tutkintoon, luodaan erillinen, ei-tutkintoon johtava opiskeluoikeus, jonka puitteissa voit luoda HOPSin täydentävistä opinnoista ja ilmoittautua opetukseen. 

Täydentävien opintojen erillinen opiskeluoikeus näkyy Omissa tiedoissa, opiskeluoikeuksissa: 

Täydentävien opintojen opiskeluoikeus on voimassa yhtä kauan kuin siihen liittyvä, tutkintoon johtava opiskeluoikeus, eikä vaadi lukuvuosi-ilmoittautumista. 

Täydentävät opinnot ja HOPS

Täydentävien opintojen opiskeluoikeus antaa mahdollisuuden luoda erillisen HOPSin, jonka kautta voit ilmoittautua opintojaksoille.  Voit luoda HOPSin samalla tavalla kuin tutkintoon johtavassa koulutuksessa. 

Suunnittele täydentävät opinnot sinulle määriteltyjen täydentävien opintojen mukaisesti ja hyväksytä HOPSin sisältö erikseen. Katso HOPS-ohjeet tarvittaessa. 

  • Kun opintojakso on lisätty HOPSiin, voit ilmoittautua opetukseen. 

Täydentävien opintojen opintokokonaisuutta ei arvioida, mutta suoritukset tarkistetaan viimeistään valmistumisvaiheessa. Suoritetut opintojaksot näkyvät omissa suorituksissa normaalisti.   • No labels