Sisu HELP


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

[in English] [på svenska]


Huomioithan: kesälomista johtuen hakemusten käsittelyssä on viivettä heinä-elokuussa.

Milloin ei haeta hyväksilukua?

Ennen hyväksilukujen hakemista Sisussa, tutustu ohjeisiin: Aalto-yliopiston hyväksilukuohjeet.

 • Opintojaksolla on määritelty suora vastaavuus (kuva alla), jolloin korvaavuutta ei tarvitse erikseen hakea.
  • Vastaavuudet löytyvät opintojakson esitteeltä (klikkaan opintosuunnitelmassa opintojakson koodia), välilehdeltä Korvaavuudet, kohdasta Vastaavuudet.
  • Riittää, että valitset haluamasi vastaavan opintojakson ja palaat opintosuunnitelmaan. Erillistä korvaavuutta ei tarvitse tällöin hakea. 


Miten hyväksilukua haetaan?  

Kun haet hyväksilukua, huomioi, että hakemuksesta kirjautuu yksi suoritusmerkintä. Jos siis haet sivuaineen hyväksilukua, hae jokaisesta opintojaksosta hyväksilukua erikseen. 

Esimerkiksi vaihto-opinnoista haetaan jokaisesta opinnosta/kurssista hyväksilukua erikseen. 

Hyväksilukutoiminnallisuutta käytetään kolmessa eri tapauksessa

Korvaavuus

 • Tutkintoon kuuluvan opintojakson voi korvata vastaavalla muualla suoritetulla opinnolla tai muuten hankitulla osaamisella. Korvaavuus edellyttää sisällöllistä vastaavuutta.hae Sisussa korvaavuutta

Sisällyttäminen

 • Muualla suoritetun opinnon/kurssin tai muualla hankittua osaamista voi sisällyttää tutkintoon ilman suoraa korvaavuutta Aallon opintojaksoon. → hae Sisussa sisällyttämistä 
 • Sisällyttää voi vain tutkintoon tulevia opintoja eli opinnot ovat HOPSissa

Henkilökohtainen suoritus (ei varsinainen hyväksiluku)

 • Muodollisen koulutuksen ulkopuolella hankittu osaaminen, joka tulee osaksi tutkintoa.
  • jatko-opiskelijoiden kesä/talvikoulut, henkilökohtaiset suoritukset, konferenssiosallistumiset jne. 
 • Henkilökohtaisesta suorituksesta sovitaan AINA etukäteen vastuuopettajan kanssa.  
  • Ethän hae henkilökohtaista suoritusta jo rekisterissä olevista opinnoista/suorituksista!

Lisäksi voit suunnitella muualla suoritettavia opintoja eli tehdä opintoluonnoksen HOPSissa. Opintoluonnoksen avulla voit suunnitella tutkintoosi muualla suoritettavia opintoja tai hankittavaa osaamista etukäteen, esimerkiksi vaihto-opinnot tai JOO-opinnot. Kun olet suorittanut opinnot tai hankkinut osaamisen, hae opintoluonnoksen kautta sisällyttämistä tai henkilökohtaista suoritusta tilanteen mukaan. 

Hyväksilukuhakemuksen voit tehdä vain voimassa olevan opintosuunnitelman kautta eli hyväksiluku kohdistuu aina tiettyyn tutkintoon. Jos siis et ole ilmoittautunut lukukaudelle, et voi lähettää hyväksilukuhakemusta käsiteltäväksi. 

Opintojakson korvaavuuden hakeminen

Korvaavuuden hakeminen aloitetaan oman opintosuunnitelman kautta, halutun opintojakson esitteestä välilehdeltä Korvaavuudet kohdasta Hyväksiluku. (Jos etsit opintojakson Haku-toiminnallisuudella, et pysty hakemaan korvaavuutta sitä kautta.)

Kurssiesitteelle siirtyminen

'Siirry hakemukseen' -painikkeen sijainti Hyväksiluku-osiossa


Lisää korvaavuuden tiedot eli anna kysytyt tiedot.

 Korvaavuushakemus

'Lisättävä opinto tai osaaminen'-ikkuna

Voit lisätä hakemukseen joko opintojaksoja tai muuta osaamista tai molempia. Lisää yhdelle hakemukselle vain ne opinnot ja osaaminen, joiden perusteella haet yhden opintojakson korvaavuutta. 

 • Erittele eri korkeakouluissa tai vastaavissa suoritetut osat. Hyväksiluetuille opinnoille näytetään alkuperäinen suorituspaikka ja suorituspäivämäärä opintosuoritusotteella.

Korvaavuushakemuksessa vaadittavat tiedot

Valitse lisäksi, haluatko päätöksen tiedoksesi vain Sisussa vai myös postitse.

Tiedotuslupa-ikkuna

Kun hakemus on lähetetty, voit tulostaa sen halutessasi (katso kuva alla).

Hakemuksen voi myös perua. Huomaa, ettei peruttua hakemusta voi enää lähettää uudestaan käsiteltäväksi. 

 • Voit lisätä hakemukselle liitteitä lähettämisen jälkeen, kun hakemus on Haettu-tilassa
 • Et voi poistaa lisäämiäsi liitteitä sen jälkeen, kun olet lähettänyt hakemuksen.
 • Kun hakemus on otettu käsittelyyn, et voi enää lisätä liitteitä.


Korvaavuushakemuksen 'Hakemuksen tiedot' -sivu


Sisällytyksen hakeminen 

Sisällyttämisellä tarkoitetaan siis muualla suoritetun opintojakson tai opinnon hyväksyttämistä osaksi Aallon tutkintoa. 

Sisällyttämistä haetaan ja se hyväksytään tiettyyn opiskeluoikeuteen ja kohtaan tutkinnossa eikä sitä voi siirtää automaattisesti toiseen tutkintoon tai kohtaan HOPSissa.

Sisällyttäminen voidaan tehdä kahdella tavalla:

 • Ehdottamalla suoraan sisällytettävää opintoa tai osaamista 
 • Suunnittelet opinnon tai osaamisen HOPSiin opintoluonnoksena ja haet sisällytystä myöhemmin sen kautta. 

Ilman opintoluonnosta hakemus aloitetaan opintosuunnitelmasta kolmen pisteen takaa toiminnosta Hae osaamisen sisällyttämistä.

'Hae osaamisen sisällyttämistä' -toiminnon sijainti

Suunniteltu sijoituspaikka -toiminnon sijainti sisällyttämishakemuksessa


 • Valitse, mihin kohtaan tutkintorakennetta suunnittelet opinnon sijoittuvan. Jos olet epävarma, ole yhteydessä ohjelmasi opiskelijapalveluihin ennen hakemuksen jättämistä. 
 • Täytä suorituksen nimi (opinnon/kurssin nimi ilman koodia) ja muut kysytyt tiedot (seuraava ikkuna).
 • Sinun tulee myös valita, haluatko päätöksen tiedoksesi vain Sisussa vai myös postitse. 
 • Lisää yhdelle hakemukselle ne opinnot ja osaaminen, joiden perusteella haet yhtä suoritusmerkintää.  Yksi hakemus = yksi suoritusmerkintä
  • erittele eri korkeakouluissa tai vastaavissa suoritetut osat. Hyväksiluetuille opinnoille näytetään alkuperäinen suorituspaikka ja suorituspäivämäärä opintosuoritusotteella. 
 • Kun hakemus on lähetetty, voit tulostaa sen halutessasi (katso kuva alla).
 • Hakemuksen voi myös perua. Huomaa, ettei peruutettua hakemusta voi enää lähettää uudestaan käsiteltäväksi.
  • Voit lisätä hakemukselle liitteitä lähettämisen jälkeen, kun hakemus on tilassa Haettu.
  • Et voi poistaa lisäämiäsi liitteitä, kun olet lähettänyt hakemuksen. 
  • Kun hakemus on otettu käsittelyyn, et voi lisätä enää liitteitä. 

Sisällyttämishakemuksen 'Hakemuksen tiedot' -sivu


Henkilökohtaisen suorituksen hakeminen 


Henkilökohtaista suoritusta EI haeta seuraavissa tapauksissa:

 • Opinnoista, jotka suoritetaan opintojakson kautta
 • toisessa yliopistossa suoritetuista opinnoista 
 • jo rekisterissä olevista suorituksista


HUOM! Aallossa suoritetuista opinnoista, jotka on kirjattu jo rekisteriin, ei haeta henkilökohtaista suoritusta. Opinnot sijoitetaan opintosuunnitelmaan HOPSia muokkaamalla ja tarvittaessa hyväksyttämällä. 

Henkilökohtaisesta suorituksesta sovit AINA ensin omassa ohjelmassasi opettajan tai ohjaajan kanssa etukäteen. Oppimispalvelut auttaa sopivan henkilön löytämisessä tarvittaessa.

Henkilökohtainen suoritus haetaan ja hyväksytään tiettyyn opiskeluoikeuteen ja tiettyyn kokonaisuuteen tutkinnossa eikä sitä voi siirtää automaattisesti toiseen koulutukseen eikä toiseen kohtaan tutkinnossa eli HOPSilla.

Kun olet sopinut suorituksesta, voit tehdä opintoluonnoksen opintosuunnitelmaasi. Kun olet suorittanut sovitut osiot, hae opintoluonnoksen kautta henkilökohtaista suoritusta. Opettaja toimittaa suoritusilmoituksen oppimispalveluihin, jossa hakemuksesi käsitellään. Ilman opettajan antamaa suoritusilmoitusta ei henkilökohtaista suoritusta kirjata. 

Henkilökohtaisia suorituksia ovat esimerkiksi (usein jatko-opiskelijoille) myönnettävät suoritukset: 

 • konferenssiesitelmä ja -osallistuminen oman alan konferensiin
 • yksilöllisesti sovitut kirjatentit, raportit, muut suoritukset 
 • perehtyminen yliopisto-opetukseen ja opinnäytteiden ohjaaminen 
 • CHEM: final project -työt

Henkilökohtaista suoritusta voit hakea kahdella tavalla:

 • Ehdottamalla suoraan henkilökohtaista suoritusta
 • Jos opinto tai osaaminen on suunniteltu tutkintoon opintoluonnoksena, hae henkilökohtaista suoritusta sen kautta

Ilman opintoluonnosta hakemus aloitetaan opintosuunnitelmasta kolmen pisteen takaa toiminnosta Hae henkilökohtaista suoritusta.

'Hae henkilökohtaista suoritusta' -toiminnon sijainti

Suunniteltu sijoituspaikka -toiminnon sijainti henkilökohtaisen suorituksen hakemuksessa

Valitse mihin kohtaan tutkintorakennetta olet sopinut opinnon/osaamisen sijoitettavaksi. 

 • Täytä suorituksen nimi (opinnon/kurssin nimi ilman koodia) ja muut kysytyt tiedot (seuraava ikkuna).
 • Sinun tulee lisäksi valita, haluatko päätökset tiedoksesi vain Sisussa vai myös postitse. 

Lisää yhdelle hakemukselle vain ne opinnot ja osaaminen, joiden perusteella haet yhtä suoritusmerkintää. Yksi hakemus = yksi suoritusmerkintä

Kun hakemus on lähetetty, voit tulostaa sen halutessasi.

Hakemuksen voi myös perua. Huomaa, että peruttua hakemusta ei voi enää lähettää uudestaan käsiteltäväksi.

 • Voit lisätä hakemukselle liitteitä lähettämisen jälkeen, kun hakemus on Haettu-tilassa
 • Et voi poistaa lisäämiäsi liitteitä sen jälkeen, kun olet lähettänyt hakemuksen.
 • Kun hakemus on otettu käsittelyyn, et voi enää lisätä liitteitä.


Opintoluonnos eli muualla suoritettavien opintojen tai hankittavan osaamisen suunnittelu

Jos suunnittelet tekeväsi opintoja tai sisällyttäväsi tutkintoosi osaamista, joita ei löydy Sisusta, voit lisätä nämä HOPSille opintoluonnoksina. Opintoluonnosta voit käyttää esimerkiksi

 • vaihto-opintojen tai
 • itsenäisen opiskelun tai
 • jatko-opintojen suunnittelussa.

Opintoluonnoksen kautta voit hakea sisällyttämistä tai henkilökohtaista suoritusta.

 • Kun sisällytettävä suoritus on tehty (esim. vaihto-opinnot on suoritettu ja sinulla on niistä opintosuoritusote), voit hakea opintoluonnoksesta sisällytystä.
 • Kun Henkilökohtainen suoritus on valmis (opettaja on toimittanut tai toimittamassa suoritusilmoitusta), voit hakea opintoluonnoksesta henkilökohtaista suoritusta.

Opintoluonnoksen luominen HOPSille

Opintoluonnos tehdään valitsemalla opintosuunnitelmasta kokonaisuus, johon opintoluonnos halutaan lisätä. Opintoluonnos voidaan lisätä joko opintokokonaisuuden tai väliotsikon alle. Jos olet epävarma, mihin kohtaan sinun kannattaa tehdä opintoluonnos, ole yhteydessä oman ohjelmasi opiskelijapalveluihin.

Lisää opintoluonnos -painikkeen sijainti valinta-avustimessa


Opintoluonnoksen tiedot:  

 • Opinnon nimi (esim. vaihto-opinnot, kieliopinnot Helsingin yliopistossa)
 • Opinnon suunniteltu laajuus
 • Opinnon suunniteltu suorituspaikka
 • Tavoiteltava osaamisen kuvaus eli vapaamuotoisen kuvauksen siitä, mitä aiot tehdä ja mitä osaamista saavuttaa. 

Opintoluonnoksessa vaadittavat tiedot


Opintoluonnos opintosuunnitelmassa

Opintoluonnos osana opintokokonaisuutta

Sisällytyksen tai henkilökohtaisen suorituksen hakeminen opintoluonnokselta

Kun olet tehnyt opintoluonnoksessa suunnitellun opinnon tai hankkinut osaamisen, voit hakea luonnoksen perusteella sisällytystä tai henkilökohtaista suoritusta.

Klikkaa auki Opintoluonnos ja siirry Ehdota suoritusta -painikkeesta hakemaan sisällytystä tai henkilökohtaista suoritusta.

HUOM! Kun haet täysin saman opinnon hyväksilukua toiseen Aallossa suoritettavaan tutkintoon, valitse "Haen osaamisen sisällyttämistä". 

Opintoluonnos-ikkunaKorvaavan suorituksen hakemus


Täytä osaamisen nimi ja muut kysytyt tiedot. 

 • Sinun tulee lisäksi valita, haluatko päätöksen tiedoksesi vain Sisussa vai myös postitse.

Lisää yhdelle hakemukselle ne opinnot ja osaaminen, joiden perusteella haet yhtä suoritusmerkintää. Yksi hakemus = yksi suoritusmerkintä

 • Erittele eri korkeakouluissa tai vastaavissa suoritetut osat. Hyväksiluetuille opinnoille näytetään alkuperäinen suorituspaikka ja suorituspäivämäärä opintosuoritusotteella.

Kun hakemus on lähetetty, voit tulostaa sen halutessasi. 

Hakemuksen voi myös perua. Huomaa, että peruttua hakemusta ei voi enää lähettää uudestaan käsiteltäväksi.

 • Voit lisätä hakemukselle liitteitä lähettämisen jälkeen, kun hakemus on Haettu-tilassa
 • Et voi poistaa lisäämiäsi liitteitä sen jälkeen, kun olet lähettänyt hakemuksen.
 • Kun hakemus on otettu käsittelyyn, et voi enää lisätä liitteitä.

Samojen opintojen käyttäminen useammassa Aalto-yliopiston tutkinnossa

Samojen opintojen hyödyntäminen kahdessa eri Aalto-yliopiston tutkinnossa edellyttää hyväksilukua eli sisällyttämistä tai korvaamista. Katso tarkemmin alla tai pdf-ohje

Jos suoritat Aalto-yliopistossa opintoja, jotka aiot käyttää useampaan kuin yhteen Aallon tutkintoon, toimi näin:

Sijoita alkuperäiset suoritukset sen tutkinnon opintosuunnitelmaan, johon ne alunperin kuuluvat, ja hae hyväksilukua toisen tutkinnon opintosuunnitelmalta seuraavien ohjeiden mukaan:

Ohjelmaan kuuluvien opintojen korvaaminen

Mikäli ohjelmaasi kuuluvaa opintojaksoa vastaava (ei siis täsmälleen sama vaan sisällöltään ja tavoitteiltaan vastaava) opintojakso on osana toista tutkintoa, sinun tulee hakea korvaavuutta. Huomaa, että korvaavuutta haetaan vain tilanteessa, jossa toiseen tutkintoon suorittamasi opintojakso on koodiltaan ja nimeltään eri, kuin korvattava opintojakso.

Esim: Olet suorittanut osaksi tekniikan kandidaatin tutkintoa toisen kotimaisen kielen kokeet LC- 5001 ja LC-5002 sekä esim. kurssin LC-5410/ LC-5411. Sinulla on myös Kauppatieteen
kandidaattiohjelman opinto-oikeus. Hae korvaavuutta Kauppatieteen kandidaatin tutkinnon HOPSilta toisen kotimaisen kielen suorituksille:

LC-5001 > LCB-5801
LC-5002 > LCB-5802
LC-5410/LC-5411 > LCB-5800 Ruotsinkielinen yritysviestintä 1

Täsmäohje korvaavuuden hakemiseen

Saman opinnon sisällyttäminen

Mikäli molempiin tutkintoihisi kuuluu täsmälleen sama opintojakso (koodiltaan ja nimeltään sama), sinun tulee hakea sisällyttämistä. 

HUOM! Sisu ehdottaa opintoluonnoksen korvaamisen vaihtoehtoina sisällyttämistä ja henkilökohtaista suoritusta. Aallossa suoritetuista opinnoista haetaan aina sisällyttämistä! 

Esimerkiksi Kemian tekniikan kandidaatin tutkinnossasi on sivuaineena systeemitieteet SCI3034, jossa on 6 opintojaksoa. Haluat saman sivuaineen myös Kauppatieteen kandidaatin tutkintoosi.

Sijoita alkuperäiset opintojaksot Kemian tekniikan kandidaatin tutkinnon opintosuunnitelmalla sivuaineeseen SCI3034. Valitse Kauppatieteen kandidaatin tutkinnon opintosuunnitelmaan Sivuaineeksi ”Henkilökohtainen sivuaine” ja tee sen alle opintoluonnos jokaisesta sivuaineen opintojaksosta. Hae opintoluonnokselta suoritusta, kun alkuperäiset opintojaksot on suoritettu.

Opintoluonnokset tulee laatia jokaisesta opintojaksosta erikseen, jotta saamasi arvosanat siirtyvät hyväksiluetuille opintojaksoille toiseen tutkintoon.

Opintojaksot opintoluonnoksina sivuaineessa:


Täsmäohje opintoluonnoksen ja sisällytyksen hakuun

Opintojen suunnitteluvaihe

Suositeltavaa on lisätä opinnot opintoluonnoksina toiseen tutkintoon heti, kun on tiedossa, että käyttää samoja opintoja kahdessa tutkinnossa. Kun sisällyttämistä hakee opintoluonnoksen kautta, sijoittuu suoritus automaattisesti oikeaan kohtaan tutkintoa.

Ellet tiedä, kumpaan tutkintoon sinun tulee hakea hyväksilukua tai pitääkö sinun hakea korvaavuutta vai sisällytystä, ole ennen hakemuksen jättämistä yhteydessä ohjelmasi opiskelijapalveluihin.

Alkuperäiset opintojaksot voi sijoittaa molempiin opintosuunnitelmiin ja ne myös näkyvät molemmissa HOPSeissa ennen kuin kokonaisuus, johon ne kuuluvat, on kirjattu suoritetuksi:

Ennen sivuaineen kirjaamista suoritetuksi: Kemian tekniikan kandidaatin tutkinnon HOPS


Kauppatieteen kandidaatin tutkinnon HOPS

Kun sivuaine merkitään suoritetuksi Kemian tekniikan kandidaatin tutkintoon, tilanne kuitenkin muuttuu

Sivuaine suoritettu kemian tutkinnossa

ja opintojaksot katoavat kauppiksen HOPSista:


Liitteiden lisääminen hyväksilukuhakemuksiin

Kaikkiin hyväksilukemisen hakemustyyppeihin (korvaavuus, sisällyttäminen, henkilökohtainen suoritus) voi lisätä liitteitä. Sisuun lisätyille liitteille tehdään tietoturvatarkistus eikä hakemukseen voi lisätä sellaisia liitteitä, jotka eivät läpäise tarkastusta.

Sallittuja tiedostomuotoja ovat pdf, .txt, .doc.docx, .png, .jpeg, ja .jpg. Yhden tiedoston maksimikoko on 10 Mb. Yhteen hakemukseen saa lisätä maksimissaan 20 tiedostoa; jos tarve on useammalle tiedostolle, voi tiedostot yhdistää ennen niiden lataamista Sisuun.

Liitteet lisätään hakemuksen toisessa vaiheessa (valitse tiedosto/pudota tiedostot tähän). 

Liiteikkuna

Anna liitteille selkeä sanallinen selite, esim. "opintosuoritusote" tai "opintojaksokuvaukset", maksimimerkkimäärä on 1024 merkkiä.

Liitteeltä vaadittavat tiedot

Liitteitä voit poistaa ennen siirtymistä hakemuksen lähettämiseen, jossa näet hakemuksen sisällön. Tässä näkymässä ei liitteitä voi muokata tai poistaa. Voit palata takaisin päin, jos huomaat tiedoissa tai liitteissä korjattavaa.

HUOM. Myöskään hakemuksen lähettämisen jälkeen et voi poistaa liitteitä, jotta et vahingossa poista päätökseen vaikuttavia asiakirjoja. Tarvittaessa voit pyytää korkeakoulun opiskelijapalveluita poistamaan liitteen ennen hakemuksen käsittelyä.

Päätös 

Saat päätöksestä viestin vain Sisussa. Jos olet valinnut haluavasi päätöksen postitse, saat päätöksen myös kirjeitse. Tarkistathan, että osoitetietosi ovat ajantasalla Sisussa. Kun hyväksilukuhakemus hyväksytään, opintosuoritus kirjautuu suoraan omiin suorituksiisi. 

Kuvan tapauksessa sisällytetty opintosuoritus: suorituksen tila on sisällytetty, suorituspäivämäärä on alkuperäinen suorituspäivä ja erikseen aukeavissa lisätiedoissa näkyy alkuperäisen suorituksen tiedot.

Viesti-ikonin sijainti yläpalkissa

Näkymä sisällytetystä suorituksesta opiskelijan suorituksissa

Korvaavuus

Korvattavaksi haettu opintojakso kirjautuu suoritetuksi ja näet opintojakson esitteeltä tiedot korvaavuudesta ja päätöksestä

Näkymä suoritetusta kurssista   

Korvaavuudet-välilehti opintojaksoesitteessä


Sisällyttäminen ja henkilökohtainen suoritus 

Jos sisällyttämistä ja henkilökohtaista suoritusta on haettu opintoluonnoksen kautta, kirjautuu suoritus ao. kohtaan HOPSissa. 

Suoritettu kurssi osana opintokokonaisuutta

Jos sisällyttämistä tai henkilökohtaista suoritusta on haettu ilman opintoluonnosta, opiskelija saa päätöksellä ehdotuksen Sijoita suunnitelmaan, mistä pääsee suoraan HOPSiin ja voi sijoittaa opinnot oikeaan kohtaan. 

Tarkemmat ohjeet suoritetun opinnon sijoittamisesta HOPSiin: Opintosuunnitelma (HOPS)#Suoritettujenopintojenlis%C3%A4%C3%A4minenopintosuunnitelmaan

'Sijoita opintosuunnitelmaan' -painikkeen sijainti


 • No labels