Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

[in English] [på svenska]

Opintojen hyväksiluku tällä hetkellä

Sisun hyväksilukutoiminnallisuuksien selvitys on käynnissä. 

Käyttöönotosta päätetään selvityksen perusteella kevään 2021 aikana. 

Tällä hetkellä käytetään Nintex-hakemusta https://sharepoint.aalto.fi/sites/Workflow/Students/Lists/Credit%20transfer/NewForm.aspx

Mitä tarkoittaa opintojen hyväksilukeminen? 

Voit hakea hyväksilukua kolmella tavalla:

 • Korvaavuus
  • opintojakson voi korvata toisella opintojaksolla tai muuten hankitulla osaamisella

 • Sisällyttäminen
  • muualla suoritetun osaamisen (opintojakso tai muu osaaminen) sisällyttäminen opintoihin
  • ei siis suora korvaavuus
 • Henkilökohtaisena suorituksen esimerkiksi opintoluonnoksen kautta
  • henkilökohtainen suoritus on opiskelijalle kirjattu suoritus osaamisesta, jota vastaavaa opintoa ei löydy omasta yliopistosta
  • suunnittelet opintoihin osan luonnoksena esim. vaihto-opinnot, muutoin hankittu osaaminen, opinto toisessa yliopistossa ...
  • Kun olet hankkinut osaamisen/ suorittanut opinnon, haet henkilökohtaista suoritusta 


Hyväksilukuhakemuksen voit tehdä vain opiskeluoikeudelliseen, ensisijaiseen opintosuunnitelmaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Lisäksi opiskeluoikeuden tulee olla voimassa. 

 • Jos siis et ole ilmoittautunut lukukaudelle, et voi lähettää hyväksilukuhakemusta käsiteltäväksi. 
 • Voit lähettää hyväksilukuhakemuksen vain ensisijaisen opintosuunnitelmasi kautta.

Opintojakson korvaaminen 

Jos sinulla on suoritus sellaisesta opintojaksosta tai muutoin hankittu osaaminen, jonka sisältö vastaa tutkinto-ohjelmassasi olevaa opintojaksoa, voit hakea siihen korvaavuutta. 

Korvaavuuden hakeminen aloitetaan opintojaksoesitteestä välilehdeltä Korvaavuudet kohdasta Hyväksiluku

 


Voit lisätä hakemukseen joko opintojaksoja tai muuta osaamista tai molempia.

Ensimmäisessä vaiheessa Lisää korvaavuuden tiedot, anna kysytyt tiedot.

 • Sinun tulee lisäksi valita, haluat päätöksen tiedoksesi vain Sisussa vai haluatko sen myös postitse.Samaan hakemukseen kannattaa lisätä vain sellaiset opinnot tai osaamisen tiedot, joista voidaan tehdä yksi suoritusmerkintä.

 • Eritellä pitää esimerkiksi eri paikoissa saavutettu osaaminen, sillä hyväksiluettuille opinnoille näytetään alkuperäinen suorituspaikka ja suorituspäivämäärä opintosuoritusotteella.

Kun hakemus on lähetetty, voit tulostaa sen halutessasi pdf-muodossa.

Hakemuksen voi myös perua, jolloin sitä ei voi enää palauttaa vaan tarvittaessa täytyy tehdä uusi hakemus.

 • Hyväksilukuhakemukseen voi lisätä liitteitä, kun hakemus on "Haettu" tilassa. Jo lisättyjä liitteitä ei voi poistaa, kun hakemus on lähetetty. 
 • Kun hakemus on otettu käsittelyyn, et voi enää lisätä sille liitteitä.Sisällyttäminen

Jos sinulla on jotain sellaista muualla suoritettua osaamista, joka ei korvaa suoraan jotain tutkinto-ohjelmasi opintojaksoa, voit hakea osaamisen sisällyttämistä.

 • HUOM! Sisällyttäminen haetaan ja hyväksytään koulutukseen, eikä sitä voi siirtää toiseen koulutukseen. Jos siis haet opinnon sisällyttämistä kandidaatin tutkintoon, et voi siirtää sitä maisteritutkintoon. 


Sisällyttäminen voidaan tehdä kahdella tavalla:

 • joko ehdottamalla suoraan sisällytettävää osaamista
 • tai siirtymällä hakemukseen opintosuunnitelmaansa luodun opintoluonnoksen kautta, ks. Opintoluonnos alla

Ilman opintoluonnosta hakemus aloitetaan opintojen rakenteesta eli opintosuunnitelmasta kolmen pisteen takaa toiminnosta Hae osaamisen sisällyttämistä.

Ensiksi valitset, mihin kohtaan tutkintorakennetta haluat opinnon/osaamisen sijoittaa.

 • Idea on, että mietit, mihin kohtaan tutkintoa ko. osaaminen luontevasti sopii.

Sen jälkeen täytät suorituksen nimen ja muut tarvittavat tiedot, kuten korvaavuushakemuksessa. 

Henkilökohtainen suoritus ja Opintoluonnos

Opintoluonnos suunnitelmassa

Jos suunnittelet tekeväsi jotain sellaisia opintoja, joita ei löydy Sisusta, voit käyttää opintoluonnosta suunnittelun välineenä. Opintoluonnosta voit käyttää esimerkiksi vaihto-opintojen tai itsenäisen opiskelun sekä jatko-opintojen suunnittelussa. Näistä voidaan sitten kirjata henkilökohtainen suoritus. Myös, jos aiot hakea hyväksilukua sellaisista muualla suoritetuista opinnoista, jotka eivät suoraan korvaa mitään Sisusta löytyvää opintojaksoa (sisällyttäminen), voit käyttää opintoluonnosta tulevan hyväksiluvun aihiona/opintojakson haamuna.

 • Kun suoritus on tehty (esim. vaihto-opinnot ovat päättyneet), voit hakea suoraan opintoluonnoksesta suoritusmerkintää.
 • Jos suoritus on jo tehty, voit hakea myös suoraan henkilökohtaista suoritusta tai osaamisen sisällyttämistä eikä opintoluonnosta tarvita.
 • Henkilökohtaisen suorituksen hakeminen opintoluonnoksen kautta on suositeltava tapa, koska silloin suoritettu opinto menee siihen kohtaan rakennetta, johon se on luotu. 

Opintoluonnoksen luominen

Opintoluonnos tehdään valitsemalla opintosuunnitelmasta kokonaisuus, johon opintoluonnos halutaan lisätä. Opintoluonnos voidaan lisätä joko opintokokonaisuuden tai väliotsikon alle.

 • Ei-tutkintoon johtavassa koulutuksessa voi tehdä opintoluonnoksen, mutta henkilökohtaista suoritusta ei voi sen perusteella vielä hakea. 

Opintoluonnos opintosuunnitelmassa


Kun olet hankkinut opintoluonnoksessa mainitun osaamisen / tehnyt aiotut suoritukset, voit ehdottaa luonnoksen perusteella suoritusta joko henkilökohtaisena suorituksena tai sisällytettynä osaamisena. 

Ehdota suoritusta -toiminnosta siirrytään sisällytetyn tai henkilökohtaisen suorituksen hakupolkuun, joka etenee samalla tavalla kuin muut hyväksiluvut.

 • Jos osaaminen on hankittu kotiyliopistossa, haetaan henkilökohtaista suoritusta.
 • Jos osaaminen on tehty jossain muualla, haetaan sisällyttämistä.


Henkilökohtainen suoritus

Henkilökohtainen suoritus on kirjattu suoritus osaamisesta, jota vastaavaa opintoa ei löydy Sisusta ja jonka kotikorkeakoulu arvioi.

Käytännössä sovit siis ohjaajan tai opettajan kanssa henkilökohtaisesta tavasta täydentää tutkinnosta/kokonaisuudesta puuttuvaa sisältöä, esim. kun kokonaisuuteen sisältyvien opintojen laajuus on aikojen saatossa muuttunut, ja kokonaisuus on sen takia jäänyt vajaaksi.

Kun sovittu suorite on valmis, palveluhenkilö kirjaa suorituksen osaksi tutkintoa/kokonaisuutta. Henkilökohtainen suoritus on siis korkeakoulun kanssa sovittu suoritus (vrt. sisällyttäminen jossain muualla tehty suoritus).

 • Hakemuksen voit tehdä ainoastaan sellaiseen koulutukseen, johon sinulla on opiskeluoikeus.


Sisussa henkilökohtaista suoritusta voi ehdottaa joko suoraan (kuva alla) tai siirtymällä hakemukseen opintosuunnitelmaan luodun opintoluonnoksen kautta, ks. yllä opintoluonnos.

Hakemuksen tekeminen opintosuunnitelmasta kolmeen pisteen valikosta toiminnosta Hae henkilökohtaista suoritusta.

Valitse hakemuksessa ensin opintojen rakenteesta paikka suunnittelemallesi opinnolle ja anna suoritukselle ehdotus nimestä.

Huomioithan seuraavan:

Kun teet hakemuksen ilman opintoluonnosta, ei henkilökohtainen suoritus automaattisesti mene valittuun kohtaan opintojen rakennetta. Opintoluonnoksen kautta tehtynä suoritus sijoittuu automattisesti opintoluonnoksen paikalle rakenteessa.

Liitteiden lisääminen hyväksilukuhakemuksiin

Kaikkiin hyväksilukemisen hakemustyyppeihin (korvaavuus, sisällyttäminen, henkilökohtainen suoritus) voi lisätä liitteitä. Sisuun lisätyille liitteille tehdään tietoturvatarkistus eikä hakemukseen voi lisätä sellaisia liitteitä, jotka eivät läpäise tarkastusta.

Sallittuja tiedostomuotoja ovat pdf, .txt, .doc.docx, .png, .jpeg, ja .jpg. Yhden tiedoston maksimikoko on 10 Mb. Yhteen hakemukseen saa lisätä maksimissaan 20 tiedostoa; jos tarve on useammalle tiedostolle, voi tiedostot yhdistää ennen niiden lataamista Sisuun.

Liitteet lisätään hakemuksen toisessa vaiheessa (valitse tiedosto/pudota tiedostot tähän). Liitteet voi raahata tai ladata hakemukseen.

Liitteille voit antaa sanallisen selitteen, maksimimerkkimäärä on 1024 merkkiä.

Liitteitä voit poistaa ennen siirtymistä esikatseluun. Hakemuksen esikatselussa ei liitteitä voi muokata tai poistaa. HUOM. Myöskään hakemuksen lähettämisen jälkeen et voi poistaa liitteitä, jotta et vahingossa poista päätökseen vaikuttavia asiakirjoja. Tarvittaessa voit pyytää korkeakoulun opiskelijapalveluita poistamaan liitteen ennen hakemuksen käsittelyä.


Päätös 

Jos hyväksilukuhakemus hyväksytään,  opintosuoritus kirjautuu suoraan omiin suorituksiisi. Kuvan tapauksessa sisällytetty opintosuoritus: suorituksen tila on sisällytetty, suorituspvm alkuperäinen suorituspvm, lisätiedoissa alkuperäisen suorituksen tiedot.  • No labels