Child pages
  • Luottamusmiestoiminta ja edunvalvonta
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 67 Next »

Luottamusmiehet

Luottamusmiehet ovat ammattiliittoon kuuluvien työntekijöiden valitsemia työyhteisön edustajia.

Luottamusmiesten tehtävät

  • huolehtia, että työnantaja noudattaa sovittuja sopimuksia ja palvelussuhteen ehtoja
  • valvoa että työntekijöiden oikeusturvaa ei rikota
  • toimia neuvottelijana, sopijana, sovittelijana ja tiedonvälittäjänä työnantajien ja työntekijöiden välillä
  • paikallinen sopiminen työntekijöitä koskevista asioista työnantajan kanssa
  • edustaa työntekijöitä mm. yhteistoimintaelimisissä

Kun tarvitset apua, ota aina ensin yhteyttä omaan luottamusmieheesi tai pääluottamusmieheen. Myös työnantajan kanssa neuvoteltaessa on hyvä, että luottamusmies on läsnä.

Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistyksen luottamusmiehet kaudella 2020-2021

Pääluottamusmies

Petri Peltonen
petri.o.peltonen(@)aalto.fi
Aalto/HRS
040 353 8133

Varapääluottamusmies
Susanna Koistinen, Aalto ARTS
050 433 3865

Muut luottamusmiehet

Rita Hatakka
Aalto CHEM/TES
050 344 0374

Börje Helenius
Aalto ENG/LES
050 590 6388

Timi Lehtola
Aalto ELEC
050 569 8113

Heli Liukko
Aalto ELEC/HRS
050 372 5940

Laura Mure
Aalto/RIS
050 407 9041

Helena Topdagi
Aalto/ITS
050 521 8822

Varaluottamusmiehet

Susanna Marttala
Aalto SCI/FIS
050 3442 369

Janne Salonen
Aalto/LES
050 4003 546

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@aalto.fi

Edunvalvonta

Edunvalvonnan tarkoitus on tukea yhdistyksen jäseniä heidän tehtävissään. Liiton ja yhdistyksen tavoitteena on jäsenten mahdollisimman laaja-alainen edunvalvonta ja työehtosopimuksien vähimmäisehtojen noudattamisen valvominen. Paikallistason edunvalvontatyötä työpaikoilla tekevät luottamusmiehet.

PRO neuvottelee yliopistotyönantajaa (SYTY) edustavan Sivistystyönantajat r.y:n kanssa Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen, joka sisältää määräykset vuosilomista, poissaoloista, työajoista ja palkkausjärjestelmästä.

Edustukset Aalto-yliopistossa

YPJ arviointiryhmä (muu henkilökunta):

Jäsen: Börje Helenius, Helena Topdagi ja Petri Peltonen

  1. Varajäsen: Susanna Koistinen
  2. Varajäsen: Matti Seppä
  3. Varajäsen: Timi Lehtola

Aalto-yliopiston yhteistoimintaneuvottelukunta:

Jäsen: Petri Peltonen ja Susanna Koistinen
Varajäsen: Börje Helenius

Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunta:

Jäsen Börje Helenius

Aalto-yliopiston työsuojelutoimikunta:

Työpaikka 1: 1. varavaltuutettu Janne Salonen
Työpaikka 2: työsuojeluvaltuutettu Eevi Huhtamaa
Työpaikka 4: 1. varavaltuutettu Timi Lehtola ja 2. varavaltuutettu Heli Liukko

Aalto Management Team (AMT) ja Aalto Leaders’ Dialogue (ALD)

Susanna Koistinen

Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea

Jäsen Tiina Kotti

1. varajäsen Börje Helenius
2. varajäsen Petri Peltonen
  • No labels