OPIT

Anvisningar för och exempel på textning av tidsbunden media (videor, poddar) för lärare

Fi EN

Anvisningar för och exempel på textning av tidsbunden media (videor, poddar) för lärare


Innehåll

Videor enligt lagen om digitala tjänster

Enligt lagen ska alla videor som sparas på universitetets webbplats göras tillgängliga från och med 23.9.2020. Sådana videor är till exempel videor från evenemang, presentationer eller föreläsningar vid Aalto-universitetet, som ska textas på presentationsspråket. Också videor som streamas (direktsänds) på webbplatsen eller via webbtjänster ska textas senast 14 dagar efter publicering. Kravet på textning påverkas inte av videons längd, såväl korta som långa videor ska textas och vid behov syntolkas.

Syftet med lagen är inte att förhindra publicering av innehåll eller att radera innehåll som inte följer tillgänglighetskraven från webben. Från ett undervisningsperspektiv säkerställer lagen jämlika möjligheter till studier.

Vad är en tillgänglig video?

Du kan skapa en tillgänglig video genom att ge den undertexter eller erbjuda ett textalternativ för delar med tal. Bastermer som är bra att kunna är textning (öppen eller dold), textalternativ och mediealternativ. 

 • Textning är en del av videon och följs tidsbundet, dvs. i takt med talet i videon.
 • Ett textalternativ är en separat fil vars innehåll motsvarar presentationen i videon eller ljudfilen.
 • Ett mediealternativ är en video- eller ljudfil vars innehåll motsvarar en separat textfil. När du skapar ett mediealternativ är det viktigt att se till att texten och mediealternativet är lätta att hitta och sammankoppla.

Så använder du textalternativ

 1. Länka till textalternativet. Lägg till en länk till textalternativet så nära medieinnehållet (ljudfilen eller videon) som möjligt. Textalternativet kan vara till exempel en webbsida (HTML, rekommenderas) eller en separat pdf-fil.

  Exempel

  Videons rubrik: ”Öppna universitetets kurser 2021”. Under videon finns länktexten ”Öppna universitetets kurser 2021”.

 2. Ha textalternativet på samma sida. Skriv en kort beskrivning av innehållet i videons rubrik och berätta under vilken rubrik användaren hittar textalternativet. I textalternativets rubrik ska du berätta vilken video textalternativet hör till.

  Exempel

  Videons rubrik: ”Öppna universitetets kurser 2021. Textalternativet finns under rubriken ”Öppna universitetets kurser 2021.”

Undantag från principerna för tillgänglig undervisning

 • Enligt lagen behöver direkta video- och ljudsändningar (streamade sändningar) inte uppfylla tillgänglighetskraven. Du måste alltså inte texta eller syntolka direktsändningar om de inte sparas.
 • Det är möjligt att använda undervisningsmaterial som inte uppfyller tillgänglighetskraven, om användningen är tillfällig och materialet används bara inom en avgränsad grupp. Som tillfällig användning räknas användning under högst en termin (eller 1–3 perioder).
 • Undantaget för tillfällig undervisning möjliggör till exempel att läraren och de studerande själva kan skapa material som används i undervisningen utan att ha en djup kännedom om tillgänglighetskraven eller tillgång till teknologi som stöder skapandet av tillgängligt innehåll.
 • Undantaget möjliggör även att avgränsade grupper kan utveckla och prova olika nya tjänster och innehåll.
 • OBS! Användning under högst en termin kan räknas som tillfällig användning.

Digitala studiematerial eller tjänster som använts på en kurs måste bearbetas så att de motsvarar tillgänglighetskraven ifall de tas i permanent bruk, dvs. används på påföljande kurser eller under påföljande läsår. De flesta lärmiljöer och webbkurser används under flera läsår, och måste därför vara tillgängliga.         

Detsamma gäller för videor och ljudfiler som används år ut och år in. Du kan läsa mer om tillgänglighet för andra filer (pdf, word, excel) här: https://www.aalto.fi/sv/aaltofi-website/digital-tillganglighet

Exempel för lärare

Nedan listas exempelfall där tidsbundna mediefiler används på kursen eller har en anknytning till kursen. Exempelkursen ordnas som webinarium och material länkas från olika tjänster.


1. En kursträff som webinarium i till exempel Zoom eller MS Teams. Läraren sparar en Powerpoint-presentation i MyCourses. Webbträffen sparas som en video och delas med kursdeltagarna så att de kan se på den senare.

Kursträffen börjar med en 20 minuters inledning där läraren går igenom Powerpoint-presentationen. Efter presentationen delar läraren upp de studerande i små grupper som diskuterar lärarens presentation och förbereder frågor om den. Sedan fortsätter träffen med gemensam diskussion där läraren svarar på gruppernas frågor.


Inledningen och videon av den gemensamma diskussionen måste textas bara om de används på andra kurser.  De studerandes gruppdiskussion textas inte.
Powerpoint-presentationen ska vara tillgänglig.


Mer information: https://www.tillganglighetskrav.fi/lagar-och-standarder/vilka-tjanster-och-innehall-galler-lagen/#undantag  

2. Webinariediskussion (t.ex. via Zoom) utgående från förhandsmaterial.

Läraren har sparat material i MyCourses. De studerande ska bekanta sig med materialet före webbträffen, som sker via Zoom. Diskussionen förs utgående från förhandsmaterialet. Diskussionen spelas in så att den kan tittas på senare, och videon delas med kursdeltagarna via MyCourses.


Lärarens förtydligande förklaringar, dvs. tal som saknar textalternativ i presentationen, ska textas. OBS! Förhandsmaterial i ppt-, pdf- eller liknande format ska vara tillgängligt utformat. Videon behöver inte textas under kursen, men ska textas om den visas upp på senare kurser.


Mer information: https://www.tillganglighetskrav.fi/lagar-och-standarder/vilka-tjanster-och-innehall-galler-lagen/#undantag
3. Sparad webbföreläsning (ingen specifik plattform, men föreläsningen kan hittas via en länk till en tjänst som Youtube eller Panopto).

Läraren har självständigt skapat en video av föreläsningen (ljud och bild) i en Self Service Studio.  Videon delas med kursdeltagarna via MyCourses.


Videon måste textas om den kontinuerligt delas med kursdeltagare. OBS! Användningsändamålet (t.ex. om videon är bara för intern användning på kursen) har ingen betydelse, allt tidsbundet mediematerial som delas på webben ska textas eller ha ett textalternativ (en separat textfil med samma innehåll som de talade delarna i videon).


Mer information: https://www.tillganglighetskrav.fi/lagar-och-standarder/overgangstider/#videor

4. Uppgiftsbeskrivning i videoformat

Läraren beskriver uppgiften på video (ljud och bild) och lägger ut den på kursens sidor.


Videon ska textas.


5. Videoanvisningar för studierna.

Läraren producerar videoanvisningar för en programvara som används på kursen. På videon visar hen programvarans funktioner och olika sätt att använda den.


Videon ska textas.


Allmänna anvisningar för textning • No labels