OPIT

Aikasidonnaisen median tekstittämisen ohjeita ja tapausesimerkkejä opettajille

SE EN

Päivitetty viimeksi 2.12.2020

Aikasidonnaisen median (video, podcast) tekstittämisen ohjeita ja tapausesimerkkejä opettajille


Sisällys

Digipalvelulaki videoiden osalta

Lain mukaan kaikki uudet yliopiston verkkosivuille tallennettavat videot on tehtävä saavutettaviksi 23.9.2020 alkaen. Tällaisia tallenteita ovat esimerkiksi Aalto-yliopiston tapahtuma-, esitys- ja luentovideot, jotka on tekstitettävä esityskielellä. Samoin verkkosivuilla ja -palveluissa julkaistavat striimatut videot (suorat verkkolähetykset) on tekstitettävä viimeistään 14 vuorokautta julkaisun jälkeen. Videon kesto ei vaikuta tekstitysvelvoitteeseen, sekä lyhyet että pitkät videot on tekstitettävä ja tarvittaessa kuvailutulkattava.

Lain tarkoituksena ei ole estää sisältöjen julkaisua tai poistattaa sisältöjä verkosta sen vuoksi, että ne eivät noudata saavutettavuusvaatimuksia. Opetuksen saavutettavuuden näkökulmasta laki varmistaa yhdenvertaisen mahdollisuuden opiskeluun.

Mitä tarkoittaa saavutettava video

Saavutettavan videon voi toteuttaa tekstittämällä tai tarjoamalla tekstivastine puhutusta osuudesta. Perustermit ovat tekstitys (avoin tai suljettu), tekstivastine ja mediavastine 

 • Tekstitys on osa videota ja sitä seurataan aikasidonnaisesti eli samaan tahtiin puheen kanssa 

 • Tekstivastine on erillinen tiedosto ja sen sisältö vastaa videon tai äänitiedoston esitystä 

 • Mediavastine on video- tai äänitiedosto, jonka sisältö vastaa erillistä tekstitiedostoa. Tuotannossa on varmistettava, että teksti ja sen mediavastineena toimiva video löytyvät helposti toistensa yhteydestä.

Tekstivastineen käyttö

 1. Linkki tekstivastineeseen: Lisää mediasisällön (äänite tai video) välittömään läheisyyteen linkki, jota painamalla käyttäjä pääsee tekstivastineeseen, joka on esimerkiksi verkkosisältö (HTML, suositeltavin) tai erillinen pdf-tiedosto.

  Esimerkki

  Videon otsikko: ”Avoimen yliopiston kurssit vuonna 2021, ko. videon alapuolella linkkiteksti: ”Avoimen yliopiston kurssit vuonna 2021” 

 2. Tekstivastine samalla sivulla: Videota lisätessä otsikkoon kirjoitetaan lyhyt kuvaus videon sisällöstä ja minkä otsikon alta tekstivastine löytyy. Tekstivastineen otsikossa kerrotaan mihin videoon tekstivastine liittyy.

  Esimerkki

  Videon otsikko: ”Avoimen yliopiston kurssit vuonna 2021. Tekstivastine löytyy otsikonAvoimen yliopiston kurssit vuonna 2021” alapuolelta.”


Poikkeukset opetuksen saavutettavuuden osalta

 • Lain mukaan suorien video- ja äänilähetysten (striimaus) ei tarvitse olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Käytännössä suoralähetyksiä ei siis tarvitse tekstittää tai kuvailutulkata ellei niitä tallenneta. 

 • Opetuksessa voidaan käyttää tilapäisesti ja rajatussa ryhmässä (esim. yksittäisessä MyCourses-kurssitoteutuksessa) opetussisältöjä, jotka eivät ole vaatimusten mukaisia. Saavutettavuusvaatimuksia valvovan viranomaisen mukaan Tilapäiseksi käytöksi katsotaan esimerkiksi lukukauden (tai 1-3 periodin) mittainen ajanjakso. 

 • Tilapäistä opetusta koskeva poikkeus tekee mahdolliseksi sen, että opettaja ja oppilaat voivat esimerkiksi itse tuottaa opetuksessa hyödynnettävää sisältöä ilman syvällistä saavutettavuusvaatimusten tuntemusta tai teknologioita, jotka tukisivat saavutettavien sisältöjen toteutusta 

 • Merkittävää on myös se, että poikkeuksen myötä voidaan rajatussa ryhmässä myös kehittää ja kokeilla erilaisia uusia palveluja ja sisältöjä. 

 • HUOM! Tilapäinen käyttö voi olla maksimissaan yksi lukukausi

Kurssilla käytetty digitaalinen opiskelumateriaali tai -palvelu on muokattava saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi, jos se otetaan pysyvästi käyttöön eli sitä käytetään seuraavilla kursseilla tai seuraavina lukuvuosina. Useimmat oppimisympäristöt ja verkkokurssit ovat käytössä lukuvuodesta toiseen, ja siksi niiden tulee olla saavutettavasti toteutettuja. Samoin toistuvasti käytettävät video- tai äänitiedostojen tulee olla saavutettavia. Tiedostojen (pdf, word, excel) saavutettavuudesta lisää osoitteessa: https://www.aalto.fi/fi/aaltofi-sivusto/digitaalinen-saavutettavuus

Tapausesimerkkejä opettajille

Seuraavassa on lueteltu esimerkinomaisia tapauksia, joissa kurssiin liittyy tai kurssilla käytetään aikasidonnaisia mediatallenteita. Kurssin toteutus webinaarina ja aineistoa linkitetty eri palveluista.

1. Kurssitapaaminen webinaarina esimerkiksi Zoomissa tai MS Teamsissa. Opettaja tallentaa PowerPoint -esityksen MyCoursesiin. Online-tapaaminen tallennetaan videona ja jaetaan kurssin opiskelijoille myöhemmin katsottavaksi.


Online-kurssitapaamisessa opettaja alustaa 20 minuuttia käyden läpi PowerPoint-esitystä. Esityksen jälkeen opettaja jakaa opiskelijat pienryhmiin valmistelemaan kysymyksiä ja keskustelemaan opettajan esityksestä. Lopuksi palataan yhteiskeskusteluun missä opettaja vastaa ryhmien esittämiin kysymyksiin.


Alustus ja yhteiskeskustelun tallenne tekstitettävä vain jos näitä käytetään muilla kursseilla. Opiskelijoiden välistä pienryhmätyöskentelyä ei tekstitetä.
Jaettava PowerPoint-esitys tulee olla saavutettavassa muodossa.


Lisätietoja: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/lait-ja-standardit/mita-palveluja-ja-sisaltoja-laki-koskee/#poikkeukset  

2. Webinaarikeskustelu (esim. Zoom-keskustelu) ennakkomateriaalien perusteella.

Opettaja on tallentanut MyCoursesiin materiaaleja, joihin opiskelijoiden on tutustuttava ennen online-tapaamista ja tapaa ryhmän Zoomissa. Tapaamisessa keskustelu tapahtuu etukäteen jaetun materiaalin pohjalta. Keskustelu tallennetaan myöhemmin katsottavaksi ja tallenne jaetaa MyCouresin kautta kurssin opiskelijoille.


Opettajan tarkentava selostus tekstitettävä eli se puheosuus, jolle ei esityksessä ole tekstivastinetta. HUOM! PPT-, PDF- yms. kurssin etukäteisaineisto  jaettava saavutettavassa muodossa. Tallennetta ei tarvitse tekstittää kurssin aikana. Tekstitettävä, jos tallennusta näytetään myöhemmin muilla kursseilla.


Lisätietoja: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/lait-ja-standardit/mita-palveluja-ja-sisaltoja-laki-koskee/#poikkeukset 

3. Tallennettu verkkoluento (alustaa ei ole määritelty, mutta luento haettavissa linkin kautta esimerkiksi palveluista Youtube tai Panopto).

Opettaja on itsenäisesti tallentanut (kuvannut ja äänittänyt) luennosta videon itsepalvelustudiossa. Video jaetaan upotettuna media-elementtinä tai linkkinä MyCourses-sivulla kurssilaisille.


Tekstitettävä, jos jakelu jatkuvaa. HUOM! Ei merkitystä käyttötarkoituksella (kurssin sisäinen tms.), kaikki verkossa jaettava aikasidonnainen media-aineisto on tekstitettävä tai lisättävä tekstivastine (erillinen tekstitiedosto, jonka sisältö on sama kuin videoesityksen puheosuus).


Lisätietoja: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/lait-ja-standardit/siirtymaajat/#videot 

4. Tehtävänanto videotallenteena.

Opettaja tuottaa tehtävänannon videona (ääni ja kuva) ja lisää sen kurssin sivuille.


Tekstitettävä

 

5. Ohjevideo opiskelua varten.

Opettaja tuottaa ohjevideon kurssilla käytetystä ohjelmistosta. Videolla hän näyttää käytettävän ohjelmiston toimintoja ja käyttötapoja.

Tekstitettävä


Yleiset ohjeet tekstittämistä varten
 • No labels