Sisu HELP


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Next »

[in English]

Aalto-yliopiston opiskelijat pääsevät kirjautumaan Sisuun Aalto-tunnuksilla. Sisuun kirjaudutaan osoitteessa https://sis-aalto.funidata.fi/student/login.

Lukuvuonna 2020-2021 Sisun opiskelijan toiminnoista on käytössä henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laadinta. Ilmoittautuminen kursseille ja tentteihin tapahtuu toistaiseksi edelleen Weboodissa, ei Sisussa. Koulutusohjelmien tutkintorakenteet ja muita opintoihin liittyviä ohjeita löydät Intosta.

Kaikki Aallon opiskelijat pääsevät Sisussa

  • hakemaan ja tarkastelemaan opintojaksojen tietoja
  • tekemään opintosuunnitelman (HOPS)

Jos sinulla on kysyttävää opintosuunnitelman tekemisestä tai muista opintoasioista, otathan yhteyttä koulutusohjelmasi palvelupisteeseen.


  • No labels