Sisu HELP


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 15 Next »

Opiskelijoille

Students

Notera att informationen i WebOodi tillsvidare är primär, om det finns motstridig information i WebOodi och Sisu.

Under läsåret 2020–2021 gör studerande sina individuella studieplaner (ISP) i Sisu. Instruktioner för studerande läggs till på den här sidan vartefter flera av Sisus funktioner tas i bruk.

"Huomioithan.." ruotsiksi?


Brukanvisningar för studerande


Hakufunktio?

  • No labels