Sisu HELP

Sisu-anvisningarna för studerande flyttar till aalto.fi-sidorna fr.o.m. 10.1.2023

Länk till nya anvisningarna
Anvisningarna för studerande tas bort från denna sida per den sista januari. Lärarnas och administrationens anvisningar blir kvar på denna sida.

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

[suomeksi] [in English]


Du måste ansöka om godkännande för delar av din studieplan i följande fall:

 1. Din studieplan innehåller delar som kräver separat godkännande.
 2. Din studieplan innehåller delar där du har gjort val som avviker från strukturerna (val mot reglerna)Delar som kräver separat godkännande

Det kan finnas två slags delar som kräver godkännande i din studieplan:

 1. Studiehelheter
  • obligatoriska delar av din plan
  • till exempel ditt huvudämne, biämne, diplomarbete...
  • alla helheter har en egen kod (t.ex. ELEC3029)
 2. Mellanrubriker
  • mindre delar av en studiehelhet
  • har inga egna koder
  • till exempel fritt valbara språkkurser eller specialområden

Om delen kräver godkännande är den markerad med kräver separat godkännande.

Inom dessa delar ska du göra dina val enligt vissa regler (till exempel: välj sammanlagt 20 sp). Sedan ska du ansöka om godkännande för dina val om det krävs.

Exempel på studiehelheter och mellanrubrik

On delen kräver separat godkännande ska du välja studierna inom delen som normalt. Sedan ska du ansöka om separat godkännande för dina val.

Vid behov kan du använda Fritt redigeringsläge för att skapa avvikande strukturer (strukturer som bryter mot reglerna) och ansöka om godkännande för dem. Kom först överens om sådana redigeringar med lärandetjänsterna vid ditt utbildningsprogram.

Separat godkännande för studiehelhet eller mellanrubrik

Om en studiehelhet eller en mellanrubrik kräver separat godkännande får helheten/mellanrubriken statusen kräver separat godkännande i vyn Studiestruktur.

Studiehelhet som kräver separat godkännande


Innan du ansöker om godkännande ska du se till att du har valt alla studier för helheten/mellanrubriken och att de följer reglerna.

Gör så här för att ansöka om godkännande:

 • Klicka på studiehelheten eller mellanrubriken som du vill ansöka om godkännande för.
 • Klicka på knappen Ansök om godkännande för studiehelheten i sidomenyn som öppnas till höger.
  Ansök om separat godkännande ligger i sidomenyn
 • En blankett öppnas. Skriv motiveringarna för ansökan på blanketten, och välj sedan Skicka ansökan.
 • När ansökan godkänts får du ett meddelande både på Sisus förstasida och under fliken Meddelanden.

Om knappen inte är aktiv är alla val inte slutförda. Kontrollera alla val för studiehelheten/mellanrubriken med hjälp av sidomenyn till höger. Varje val ska ha statusen Val gjorda.

Redigera en godkänd studiehelhet eller mellanrubrik

Om en du har fått godkännande eller villkorligt godkännande för en studiehelhet/mellanrubrik men du vill göra ändringar i den, måste du först avstå från godkännandet. Gör så här:

 • Klicka på studiehelheten eller mellanrubriken som du har fått godkännande för (den har statusen val godkända eller val villkorligt godkända.
 • Klicka på Visa för att öppna den godkända ansökningsblanketten. 
  Visa-knappen i sidomenyn öppnar den godkända ansökningsblanketten
 • Klicka sedan på Ge upp godkännande längst ner på blanketten som öppnas.
 • När systemet ber dig om bekräftelse, välj Ja, ge upp godkännande.

Du kan nu redigera din plan och skicka in studiehelheten/mellanrubriken för godkännande på nytt. Kom ihåg att alltid ansöka om godkännande på nytt om du gör ändringar i en redan godkänd studiehelhet eller mellanrubrik.

Kan du inte skicka in din plan för godkännande? Kontrollera följande saker (på finska).

Ansök om godkännande för en villkorligt godkänd studiehelhet eller mellanrubrik

Villkorligt godkännande beviljas i situationer där en studiehelhet eller mellanrubrik innehåller studieutkast som inte har godkänts.

Om du har fått villkorligt godkännande för en studiehelhet/mellanrubrik måste du ännu ansöka om egentligt godkännande innan du kan utexamineras.

Detta gäller även om ditt studieutkast senare godkänns utan ändringar.

Följ samma steg som under rubriken Redigera en godkänd studiehelhet eller mellanrubrik ovan.

Ansök om godkännande för en tidigare godkänd studiehelhet eller mellanrubrik som du har gjort ändringar i

Om du har hunnit göra ändringar i en tidigare godkänd helhet eller mellanrubrik innan du har annullerat godkännandet, får helheten statusen avviker från godkänt innehåll.

Studiehelhet som avviker från godkänt innehåll

Gör så här för att ansöka om godkännande för en sådan studiehelhet eller mellanrubrik:

 • Klicka på studiehelheten eller mellanrubriken som du har gjort ändringar i efter godkännandet.
 • Klicka på Visa för att öppna den godkända ansökningsblanketten. 
  Visa-knappen i sidomenyn öppnar den godkända ansökningsblanketten, där man kan ge upp godkännande
 • Klicka sedan på Ge upp godkännande längst ner på blanketten som öppnas.
 • När systemet ber dig om bekräftelse, välj Ja, ge upp godkännande.

Du kan nu redigera din plan och skicka in studiehelheten/mellanrubriken för godkännande på nytt.

Val som avviker från strukturerna (val mot reglerna)

Om vissa val i din studieplan avviker från ditt utbildningsprograms struktur får den delen av planen statusen val mot reglerna. Samtidigt ser du en varning om att hela din plan bryter mot reglerna högst upp på sidan.

Studiehelhet med val mot reglerna


Varningarna försvinner om du korrigerar dina val så att de motsvarar strukturen.

I vissa situationer måste du göra val som avviker från strukturerna och ansöka om godkännande för dem. Exempel på en sådan situation kan vara om du och ansvarsläraren för ditt utbildningsprogram har kommit överens om att

 • du kan ersätta ett studieavsnitt med ett annat studieavsnitt som inte ingår i ditt programs struktur i Sisu
 • du kan förbigå någon av reglerna i ditt studieprograms struktur (t.ex. hur många studiepoäng du måste eller får välja).

I dessa fall ska du använda fritt redigeringsläge för valen och sedan ansöka om godkännande för dem.

Kom alltid först överens om dessa val med ditt utbildningsprograms lärandetjänster.

Fritt redigeringsläge

Fritt redigeringsläge är till för situationer där du behöver förbigå ditt utbildningsprograms struktur.

När du gör ändringar via fritt redigeringsläge får din plan statusen mot reglerna.

Studiehelhet med val mot reglerna


För att återställa din plan till godkänt status ska du ansöka om godkännande för ändringarna av ansvarspersonen för studiehelheten.


Lägg inte till kurser i studiehelheter med texten NOTGRADED i sina namn. Dessa helheter är icke-graderade och kan endast innehålla andra studiehelheter, aldrig kurser.

Om det behövs lägg till kurser i studiemodulerna som ligger under de icke-graderade helheterna.


Så här öppnar du fritt redigeringsläge:

 • Klicka på studiehelheten eller mellanrubriken som du vill redigera.

Klicka på de tre punkterna i sidomenyn till höger och välj Fritt redigeringsläge.
Fria redigeringsläget ligger under tre punkterna i sidomenyn

I fritt redigeringsläge kan du göra följande saker:

 • Du lägga till vilka studieavsnitt och studiehelheter som helst i din studieplan.
 • Du kan lägga till studieavsnitt och studiehelheter som du redan har genomfört.
 • Du kan ta bort studieavsnitt och studiehelheter.
 • Observera att du inte kan lägga till studier som är obligatoriska någon annanstans i ditt utbildningsprograms struktur.

När du har gjort ändringar via fritt redigeringsläge sker följande saker:

 • Studiehelheten du har gjort ändringar i får statusen mot reglerna. De studiehelheter som den ändrade helheten hör till får också denna status.
 • Invid studierna som inte hör till utbildningsprogrammets struktur ser du meddelandet hör inte till din examensstruktur.
 • Hela din studieplan är då ogiltig, vilket syns som ett rött varningsfält i övre kanten av studieplanen. I fältet står det Planen är mot reglerna. Redigera valen.

Om du ansöker om och beviljas godkännande för ändringarna borde varningarna försvinna.

Lägg till ett redan genomfört studieavsnitt/en redan genomförd studiehelhet

Gör så här för att lägga till redan genomförda studier via fritt redigeringsläge:

 • Klicka på studiehelheten eller mellanrubriken som du vill lägga till studierna i.
 • Klicka på de tre punkterna i sidomenyn till höger och välj Fritt redigeringsläge.
  Fria redigeringsläget ligger under tre punkterna i sidomenyn

 • Klicka på lägg till utfört studieavsnitt eller lägg till utfört studiehelhet.
  Lägg till utfört studieavsnitt-knappen ligger i sidomenyn
 • Välj studierna du vill lägga till och klicka på Lägg till.

Ansök om godkännande

Ansök om godkännande bara för studiehelheten eller mellanrubriken som du har gjort ändringar i.

Ansök inte om godkännande för studiehelheter eller mellanrubriker som är högre upp i hierarkin, eftersom det inte påverkar felmeddelandena. Det är med andra ord onödigt.

Gör så här:

 • Klicka på studiehelheten eller mellanrubriken som du vill ansöka om godkännande för.
 • Aktivera fritt redigeringsläge.
  Fria redigeringsläget ligger under tre punkterna i sidomenyn
 • Klicka på Ansök om godkännande.
  Ansök om godkännande ligger i sidomenyn
 • Skriv din motivering för ändringarna i ansökan och sedan klicka på Skicka ansökan.
 • No labels