Sisu HELP
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

LINKIT Suomiversion tapaan

Under läsåret 2020–2021 gör studerande sina individuella studieplaner (ISP) i Sisu.


MITEN SAA SINISEKSI?

Anmälan till kurser och tentamina sker fortsättningsvis i WebOodi, inte i Sisu. Utbildningsprogrammens examensstrukturer och annan information om studierna hittar du i Into.

Om du har frågor om hur du ska göra din studieplan eller andra studierelaterade saker, ta kontakt med servicestället för ditt utbildningsprogram.

Observera att du inte skilt behöver spara din ISP i Sisu. Systemet sparar din ISP automatiskt.


Skapa en ny studieplan

  1. Du börjar göra din studieplan från Studiestruktur i övre balken.

Välj Ny studieplan. I bilden (nedan) visas en situation där studerande redan har skapat en studieplan.

Välj rätt utbildning som bas för studieplanen

Sisu erbjuder huvudsakligen utbildning som du har studierätt för. Du kan bara skicka in sådana studieplaner för godkännande, som är gjorda för en utbildning du har studierätt för.

Din studierätt vid Aalto

Utbildning du ska välja i Sisu

Kandidat + magister/diplomingenjör, kandidatexamen ej avlagd

Kandidat + magisterutbildning enligt studierätt

Kandidat + magister/diplomingenjör, kandidatexamen avlagd

Kandidat + magisterutbildning enligt studierätt

  • Om du har gjort studieplanen för din kandidatexamen någon annanstans än i Sisu, kan du lämna studieplanen för kandidatexamen ogjord i Sisu
  • Välj inte en utbildning som endast innehåller en högre examen, för då kan du inte skicka in din studieplan för godkännande.

Magister/diplomingenjör (Kandidatexamen avlagd utanför Aalto)

Magisterutbildning enligt studierätt (innehåller inte studieplan för kandidatexamen)


Om du inte är säker på vilken utbildning du ska välja, kontakta lärandetjänsterna på din egen högskola.

Välj undervisningsplansperiod, alltså det läsår enligt vars undervisningsplan du vill göra din ISP. Du kan välja undervisningsplansperiod tidigast enligt det läsår då du börjat studera.

Ge din plan ett namn. Systemet föreslår namnet Min studieplan och datum då planen har skapats. Om du vill kan du ändra namnet.  • No labels