Sisu HELP


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

LINKIT Suomiversion tapaan

Under läsåret 2020–2021 gör studerande sina individuella studieplaner (ISP) i Sisu.


MITEN SAA SINISEKSI?

Anmälan till kurser och tentamina sker fortsättningsvis i WebOodi, inte i Sisu. Utbildningsprogrammens examensstrukturer och annan information om studierna hittar du i Into.

Om du har frågor om hur du ska göra din studieplan eller andra studierelaterade saker, ta kontakt med servicestället för ditt utbildningsprogram.

Observera att du inte skilt behöver spara din ISP i Sisu. Systemet sparar din ISP automatiskt.

  • No labels