Sisu HELP


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

[Suomeksi] [in English]

Studerande vid Aalto-universitetet loggar in i Sisu med sitt Aalto-användarkonto. Du kan logga in i Sisu på adressen https://sis-aalto.funidata.fi/student/login.

Utbildningsprogrammens examensstrukturer och andra anvisningar om studierna hittar du i Into.

Alla studerande vid Aalto kan använda Sisu för att

  • söka och läsa kursinformation
  • skapa en individuell studieplan (ISP).


Om du har frågor om hur du skapar en studieplan eller om något annat som gäller dina studier, kontakta servicestället för ditt utbildningsprogram.

  • No labels