Sisu HELP
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

[Suomeksi] [in English]


Observera: om du hittar motstridig information i WebOodi och Sisu, är informationen i WebOodi tills vidare den primära informationen.

Under läsåret 2020–2021 skapar studerande sina individuella studieplaner (ISP) i Sisu.  Anvisningar för studerande läggs till på den här sidan i takt med att flera av Sisus funktioner tas i bruk. Se också: https://www.aalto.fi/sv/tjanster/leap-for-learning-mojliggor-studerandes-framgang

Viktiga Sisu-datum

Från och med 25.5.2021 ansöker du om utexaminering i Sisu.

21.6.2021 publiceras kursutbudet för läsåret 2021–2022 i Sisu.

15.6.2021 Funktionalitet för tillgodräknande i Sisu är aktiverad. Ansökningar om tillgodräknande kan inte skickas in i Nintex längre. Ansökningar som görs i Sisu behandlas efter 9 augusti 2021. Mer information.

30.7.2021 är den sista anmälningsdag för läsåret 2021–2022 i WebOodi. Efter studieregistersystemens serviceavbrott sker anmälan i OILI. Om du är ny studerande ska du följa anvisningarna som du får per e-post.

31.7–8.8.2021 är både WebOodi och Sisu ur bruk.

9.8.2021 har Sisu ersatt WebOodi! Anmälningar till sommarundervisning och sommartentamina som äger rum efter 23.8.2021 samt till denna vårs omtentamina börjar göras i Sisu.

16.8.2021 Anmälningar till period I hösten 2021 börjar göras i Sisu.


Hjälp med Sisu

Inspelning: Sisu-webbinarium för studerande 22.3.2021

  • Presentationsmaterialet: pdf
  • Presemo-länkarna i presentationen finns inte längre.
  • De vanliga frågorna som presenteras i evenemanget läggs till på FAQ-sidan så snart som möjligt.
  • Ändringshandboken som nämns i presentationen kommer snart att vara på svenska.
  • Utvärderingen av kursprestationerna utelämnades från presentationen i förhållande till serviceavbrott. Denna information finns i det kommande presentationsmaterialet.
  • För att hålla koll på siduppdateringar, använd watch-åtgärden som kan aktiveras genom att logga in på wiki.aalto.fi-miljön.


Brukanvisningar för studerande

Utöver de skriftliga anvisningarna finns det även några videoanvisningar (på finska/engelska).

Bland annat följande anvisningar är på kommande:

  • hur du anmäler dig till undervisningen
  • hur du ansöker om att bli utexaminerad.
  • No labels