Sisu HELP


Skip to end of metadata
Go to start of metadataOpiskelijan etusivulla näytetään 10 uusinta viestiä ja ilmoitusta. Saman asian viestit ja ilmoitukset on niputettu yhdeksi ketjuksi. Listauksessa näytetään aina viestiketjun uusin viesti ja uusin viestiketju on listan ylimpänä.

  • Lukematon viesti(ketju) näytetään harmaalla pohjalla
    • Jos ketjussa on useampi lukematon viesti, näytetään punaisessa ympyrässä lukemattomien viestien määrä
    • Jos ketjussa on vain yksi lukematon viesti, näytetään kaikkien viestien määrä harmaassa ympyrässä
  • Luettu viesti(ketju) näytetään valkoisella pohjalla
    • Harmaassa pallossa näytetään viestien määrä

Opiskelija saa viestejä, jos esim. opintojen ohjaaja tekee kommentteja hänen suunnitelmaansa.

Ilmoituksia Sisu lähettää automaattisesti, kun esim. opiskelijan hakemus opintosuunnitelman hyväksynnästä käsitellään.

Etusivun viesteistä ja ilmoituksista voi siirtyä itse viestiin ja viestistä pääsee viestin asiaan (suunnitelmaan, opintokalenteriin, päätökseen).

Opiskelijan näkymä Sisun etusivusta, Uusimmat viestit ja ilmoitukset

Etusivun uusimmista viesteistä ja ilmoituksista voi siirtyä saapuneisiin; myös puhekupla-ikonista voi siirtyä samaan paikkaan. Viesteissä ja ilmoituksissa voidaan tarkastella ja hallita jompaa kumpaa kategoriaa. Rajaustekijöissä voidaan rajata viestejä lukemattomiin. Arkistoidut viestit näytetään erikseen.

Opiskelijan näkymä Sisun viestit ja ilmoitukset -näkymästä, Saapuneet viestit

Viestejä voi arkistoida, palauttaa arkistosta saapuneisiin sekä merkitä luetuksi ja lukemattomaksi.  Toiminnot löytyvät avatusta viestistä tai viestiketjusta kolmen pisteen valikosta. Toiminto koskee viestiketjun kaikkia viestejä eikä toimintoja voi tehdä viestiketjun yksittäiselle viestille.

Näkymä yksittäisestä viestistä, Merkitse luetuksi, Merkitse lukemattomaksi, Arkistoi, Palauta saapuneisiin

Toiminnot voi tehdä myös useammalle viestille kerrallaan. Massatoiminnot löytyvät Viestit ja ilmoitukset näkymästä kolmen pisteen valikosta. Toiminto koskee kaikkia valittuja viestejä ja viestiketjuja.

Opiskelijan näkymä Sisun viestit ja ilmoitukset -näkymästä, Saapuneet viestit, merkitse luetuksi, merkitse lukemattomaksi, arkistoi
  • No labels