Sisu HELP


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

[in English]

Aalto-yliopiston opiskelijat pääsevät kirjautumaan Sisuun Aalto-tunnuksilla. Sisuun kirjaudutaan osoitteessa https://sis-aalto.funidata.fi/student/login.

Huomioithan, että Sisu on tällä hetkellä Aallossa rajoitetussa pilottikäytössä. Pilottivaiheessa kaikki Aallon opiskelijat pääsevät Sisussa

  • hakemaan ja tarkastelemaan opintojaksojen tietoja
  • tekemään opintosuunnitelmaluonnoksia

Jos olet pilottiohjelman opiskelija, teet virallisen, vahvistettavan opintosuunnitelmasi Sisun HOPS-työkalulla. Oma ohjelmasi neuvoo HOPSin tekemisessä tarkemmin.

Jos et ole Aallon ensimmäisen vuoden tutkinto-opiskelija, varmistathan koulusi opiskelijapalveluista, miten toimit HOPS:n laadinnan suhteen. Oma ohjelmasi neuvoo HOPSin tekemisessä tarkemmin.

  • No labels