OPIT

Erityisjärjestelyt EXAM-huoneessa/Special arrangements in EXAM-room

EXAM-tenttihuone OK1y339a AVAUTUU 25.5.2020 / Erityisjärjestelyjä poikkeustilan aikana


Exam-tenttihuone OK1y339a avautuu käyttöön tänään maanantaina 25.5.2020. Turvaetäisyydet huomioiden tilassa on käytössä yhteensä 6 tenttityöasemaa, tämä tarkoittaa, että tilassa pystytään suorittamaan yhteensä 90 kahden tunnin tenttiä viikossa. Tenttihuone on avoinna ma-pe klo 10-16 ja tenttien alkamisaikoja on supistettu siten, että tentit alkavat klo 10, klo 12 ja klo 14.  Poikkeusaukioloaika on voimassa toistaiseksi, enintään kesäkuun loppuun saakka.  Huomioittehan, että tenttihuoneen kapasiteetti on rajallinen ja pyydämmekin arvioimaan huolellisesti Exam-tenttimisen tarpeellisuuden kursseilla. Suosittelemme ensisijaisena tenttimuotona yhä verkkotenttejä MyCoursesissa.

Käytännönjärjestelyt Exam-tenttimisessä poikkeustilan aikana:

Starting Pointin henkilöstö saattaa opiskelijat tenttihuoneeseen, joten kulkuoikeuksien järjestämisen vuoksi ohjeistakaa opiskelijoita lähettämään oma tenttiajanvarausvahvistuksensa startingpointiin (startingpoint@aalto.fi) viimeistään tenttiä edeltävänä työpäivänä 9-16 välillä, jotta kulkuoikeus saadaan kirjattua ja vahvistettua. Opiskelijoille on hyvä muistuttaa, että Exam-tenttiin on saavuttava täsmällisesti sillä rakennukseen pääsee sisään ainoastaan sovittuna aikana. Ohjeistus opiskelijalle on julkaistu Intossa: https://into.aalto.fi/display/fiopisk/Koronavirus+-+tietoa+opiskelijalle.

Tenttejä voi siis taas julkaista Exam-järjestelmään ja viestiä suoritusmahdollisuudesta opiskelijoille. Ensisijaisesti suosittelemme, että Exam-tenttien kesto poikkeustilan aikana on enintään 2 tuntia. Tämä takaa sujuvan ja häiriöttömän tenttimisen opiskelijoille ja takaa useammalle opiskelijalle tenttimahdollisuuden.

Huomioittehan, että opiskelija voi esimerkiksi terveydentilansa vuoksi olla estynyt osallistumasta Exam-tenttiin, tällöin hänelle on osoitettava vaihtoehtoinen suoritustapa tai esimerkiksi pidennettävä Exam-tenttiperiodin kestoa. Tenttiaikaa muuttaessaan opiskelijan pitäisi myös muistaa lähettää tieto muutoksesta Startingpointiin.  


Terveys ja turvallisuus huomioiden tenttijöitä muistutetaan ettei tenttiin saavuta sairaana. Tenttijöille tarjotaan tenttiin saapuessa esimerkiksi desinfiointipyyhkeet, joilla tenttityöaseman näppäimistön ja hiiren voi puhdistaa ennen tenttiä. Tenttihuoneessa on myös käsienpesupiste.  


Exam-ohjesivuston pääsivulle

EXAM-room OK1y339a is open from 25 May 2020 for now / special arrangements during the force majeure situation


Exam room OK1y339a opens on 25 May. Six exam computers are in use so as to maintain a safe distance between participants, which means that 90 two-hour exams can be taken in the exam room per week. The exam room will be open from Monday to Friday from 10 a.m. to 4 p.m., and the exam starting hours are at 10 a.m., at 12 noon and at 2 p.m. These exceptional opening hours are valid for now until the end of June 2020.  Note that the exam-room capacity is limited, so please consider carefully the need for the using the exam-room exams. We recommend that teachers use online exams in MyCourses as much as possible.

Practicalities for Exam-room exams during the Force Majeure situation

The Starting Point staff will lead exam candidates to the exam room. So students must be instructed to send their exam reservation confirmation to Starting Point (startingpoint@aalto.fi) one working day prior to the exam to obtain access to the Otakaari 1 exam room. These request emails will be handled between 9 a.m. and 4 p.m. Remind the exam candidates that they must arrive on time for the Exam examination since they will be allowed into the building only at the agreed time. Further instructions for attending exam-room exams during spring 2020 are in Into: https://into.aalto.fi/display/enopisk/Coronavirus+-+information+for+students

Teachers can publish exams in the exam system and advice students to register for the exams. We recommend that the duration of the exam in the exam room is primarly 115 minutes (2 hours: 115-minute exam and 5 minutes to leave the room). Two-hour exams offer fluency and less disruptions during the exams.

Please note that students may be unable to attend the exam-room exams, for example, due to some medical condition, in which case an alternative assessment method should be offered, or, if possible for the student, an extended exam period given in the exam system. Exam candidates who have a differing exam times must inform Starting Point about the altered exam times.

For health and security reasons, Exam candidates are not allowed to attend the exam-room exam if they have symptoms of the flu or they are ill. Exam candidates will be given a disinfecting wipe for wiping the exam computer's keyboard and mouse before the exam begins. There is also a wash-basin in exam-room. 


To the Exam main page


  • No labels