Page tree


This page was moved to https://researtsedu.com/


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Unknown macro: {div}

1/2005

Tutkimus tuo pohjaa uudelleen ajattelemiselle ja harkitulle opettamiselle. Eräs tehtävämme on tuoda esille tutkimusta, jota tekevät taidekasvattajat ja taiteessa eri tavoin toimivat. Seuraavassa on esitelty neljä väitöstyötä, jotka jokainen tavallaan antavat eväitä puhua taiteesta, taiteilijoista ja teoksista.

Mukana on myös tutkimusta tekevän taiteilijan pohdintoja tehtävästään.

Esittelyjä

1-22 Nunnan taiteellinen hurmio / Tuominen Tapio

23-47 Taiteilijan lapsuudenkuvat tutkittavana / Niiniskorpi Soile

48-69 Unimatka tuntemattomaan - tanssikasvattaja Martin Buberin ja Paulo Freiren jalanjäljillä / Rastas Marja

70-84 Ensikosketus / Kiil Karolina

Pohdintoja

85-104 Kuvataiteilijan esteettisestä havainnosta / Saario Jaana

#trackbackRdf ($trackbackUtils.getContentIdentifier($page) $page.title $trackbackUtils.getPingUrl($page))
  • No labels