OPIT

Etävalvotun tentin ohjeet tentin suorittajalle

Tenttijän ohjeet etävalvottuun tenttiin osallistumisesta

takaisin etävalvotun tentin perusteet -sivulle

Ennen tenttiä 

 • Varmista, että pääset kirjautumaan etävalvottavan tentin MyCourses-työtilaan
 • Käy tentin MyCourses-sivulla tutustumassa etävalvottavan tentin ohjeisiin ja varmista
  • että olet lukenut tenttiohjeet
  • että tietokoneesi on vaatimusten mukainen
  • että tiedät ja ymmärrät tenttivalvonnan tapahtuvan etävalvonnan avulla
  • että tentissä ei saa käyttää muita aineistoja tai ohjelmistoja kuin mitä tentaattori on ohjeistanut käytettäväksi
  • että tiedät, millaista etävalvontaa tentissäsi toteutetaan
  • että olet käynyt etävalvottavan tentin MyCourses-työtilan esitieto-aktiviteetissä merkitsemässä edellä olevat ymmäretyksi ja hyväksytyksi. Esitieto-aktiviteetin hyväksyminen on edellytys etävalvottuun tenttiin osallistumiseksi.
 • Varmista, että tietokoneesi webkamera, mikrofoni, kaiutin ja internet-yhteytesi toimivat 
  • Tentin aikana headsetin tai kuulokkeiden käyttö ei ole sallittua
 • Tarkista myös näppäimistön sekä hiiren toiminta 
 • Tentaattori ohjeistaa käytetäänkö etävalvotussa tentissäsi Teams- vai Zoom-yhteyttä.  
  • Jos käytössä on Teams-yhteys, asenna Teams (linkki lataukseen)
  • Jos käytössä on Zoom, asenna Zoom (linkki lataukseen) ja tarkista, että tentaattori on lähettänyt sinulle osallistumislinkin. Zoomin käyttöä voit harjoitella myös Zoom-avustajan kanssa osoitteessa: https://zoom.us/test. 
 • Tentaattori on määritellyt etävalvotulle tentille vaihtoehtoisen suoritusmuodon tilanteisiin, joissa tenttijä ei katso voivansa osallistua etävalvottuun tenttiin esimerkiksi siksi, ettei hänellä ole saatavillaan tentissä tarvittavaa laitteistoa. Jos tietokoneesi ei toimi, sinulla ei ole toimivaa verkkoyhteyttä tai osallistuminen etävalvottuun tenttiin ei muun syyn vuoksi onnistu ilmoita tästä tentin järjestäjälle viimeistään 7 päivää ennen tenttipäivää.

Käytännön ohjeet ennen tenttiä: 

 • Varaa tenttimistä varten mahdollisimman rauhallinen ja häiriötön tila
 • Varaa henkilöllisyystodistus saataville, tentin valvoja tarkistaa tenttijöiden henkilöllisyyden tentin aikana
 • Varaa tietokoneen sähköpistoke saataville, jotta tietokoneen virta ei lopu kesken tentin 
 • Voit halutessasi varata pienet eväät tentin aikana syötäväksi
 • Käy wc:ssä ennen tentin alkua, tentin aikana ei ole sallittua poistua tietokoneen ääreltä
 • Tarkista, että tietokoneesi webkamera, mikrofoni, kaiutin ja internet-yhteytesi toimivat 
  • Tentin aikana headsetin tai kuulokkeiden käyttö ei ole sallittua

Tentin aikana 

 • Saavu etävalvottuun tenttiin ajoissa.
 • Sulje kaikki muut kuin tentin kannalta välttämättömät ohjelmat ja tiedostot tietokoneeltasi
  • muiden kuin tentaattorin sallimien materiaalien tai ohjelmistojen käyttö tentin aikana voi olla peruste tenttisuorituksen hylkäämiseen
 • Kun tentinvalvoja ottaa yhteyttä Teams-videoyhteydellä, vastaa puheluun ja toimi ohjeiden mukaan 
 • Jos tenttivalvonta tapahtuu Zoom-yhteydellä, kirjaudu Zoom-tilaan tentaattorin jakaman linkin kautta ja noudata tentaattorin ohjeita tentin suorittamisesta. 
 • Vastaa tenttikysymyksiin tentin ohjeiden mukaisesti
 • Pysy tenttitietokoneen äärellä koko tentin suorittamisen ajan 

Tentin lopuksi

 • Palauta tenttivastauksesi ennen tenttiajan päättymistä 
  • Etävalvotun tentin tenttivastaus palautetaan tentin MyCourses-työtilaan
   • Tenttijän velvollisuus on varmistaa, että hänen tenttivastauksena palauttamansa erillinen kuvatiedosto tai muu tiedosto on tallennettu riittävällä tarkkuudella ja se on luettava, jotta tentin arviointi voidaan suorittaa
 • Sulje Teams tai Zoom-yhteys, kun olet tallentanut tenttivastauksesi ja saanut tentinvalvojalta siihen luvan (reaaliaikainen valvonta) tai sitten kun olet tallentanut tenttivastauksesi ja esittänyt henkilöllisyystodistuksesi tentinvalvojalle vähintään kerran tentin aikana (satunnaiset videoyhteydet). Jos tentinvalvoja ei ole tarkistanut henkilöllisyyttäsi tentin aikana, tenttijä lähettää tentinvalvojalle chat-viestin Teams tai Zoom -sovelluksella jossa toivoo pikaista yhteydenottoa. Tentinvalvoja ottaa Teams tai Zoom -yhteyden heti viestin luettuaan ja pyytää tenttijää esittämään henkilöllisyytensä tentin päätteeksi.Exam candidate's guide for remotely proctored exams


back to Basics for remotely proctored exams

Before the exam

 • Ensure that you can log in to MyCourses page that is designed for your remotely proctored exam
 • Visit the MyCourses exam workspace for instuctions and make sure
  • that you have read all the instructions for the exam
  • that your computer meets the requirements for participating in the remotely proctored exam
  • that you know and understand that your exam is proctored remotely
  • that during your exam you are not allowed to use material or software other than that specified in advance by your examiner
  • that you know what kind of remote proctoring will be used during your exam
  • that you have visited the MyCourses exam preactivity and marked the prerequisites listed above as understood and accepted. Accepting the prerequisite activity is a prerequisite for participating in the remotely proctored exam.
 • Be sure that your computer's webcamera, microphone, speaker and internet-connections work properly
  • You are not allowed to use a headset or headphones during the exam
 • Check that your keyboard and mouse work
 • Install Teams or Zoom, the software used for procoring, and its practice use before the exam
 • The examiner has specifed an alternative examination set up for those cases where the candidate is unable to participate in the remotely proctored exam, for example, because the candidate does not have all the required equipment to participate.If the candidate's computer does not work, they do not have a working network connection, or participation is not possible for other reasons, they must inform the examiner about this at least seven days before the examination.


Practicalities before the exam

 • Reserve a quiet and peaceful space for taking the exam alone
 • Keep your ID document at hand, the exam supervisor will check ID cards during the exam
 • Remember to use your power cord so that the computer does not rum out of power during the exam
 • You can have small snacks during the exam
 • Be sure to visit toilet before the exam starts; you are not allowed to leave your computer during the exam
 • Check that your webcamera, microphone, speakers and internet connection work properly
  • you are not allowed to use a headset or headphones during the exam


During the exam

 • Arrive in time
 • Shut all software, material and files other than those that your examiner has permitted to use during the exam
  • using software and material other than those permitted during the exam can lead to the rejection of the exam
 • When the exam supervisor contacts you with the Teams video call, answer and  follow the given instructions
 • If the exam proctoring happens via Zoom, log in to the Zoom workspace and follow the instructions for doing the exam 
 • You are not allowed to leave your computer during the exam

At the end of the exam

 • Submit your exam answers before the exam time ends.
  • exam answers for remotely proctored exams will be submitted to the MyCourses page
   • the exam candidate is obliged to ensure that when the answer is submitted as a picture or other file format that the file is saved with  adequate resolution and it is readable in order  for the exam to be assessed
 • Close Teams or Zoom when you have submitted your exam answers and the exam supervisor has granted permission to do so (real-time proctoring) or after you have submitted your exam answers and shown your ID at least once to exam supervisor (random proctoring). If the exam supervisor has not checked your ID during the exam, send a message to the exam supervisor via the Teams or Zoom chat requesting to do so immediately. Immediately on reading the message, the exam supervisor must make a video call to check the candidate's identity and allow the exam to end.


 • No labels