Sisu HELP
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 21 Next »


[in English]

Jos jokin tieto ei täsmää Weboodin tietojen kanssa, tällöin tieto ei ole siirtynyt tai sitä ei ole siirretty Sisuun. Weboodissa on toistaiseksi ensisijainen tieto.

Omat tiedot -osioon pääset yläpalkin oikeassa reunassa olevan nimesi alta olevasta valikosta.

Osiosta löydät seuraavat välilehdet (kerran vuorokaudessa siirtyvät tiedot on merkitty boldattuna):


 Perustiedot

Perustiedot koostuu kolmesta osiosta: Henkilötiedot, Yhteystiedot ja Tietojen luovutus

Henkilötiedoista löydät muun muassa nimi- ja kielitietosi. Toistaiseksi viemme ainoastaan seuraavien kenttien tiedot Weboodista Sisuun: Etunimet, Sukunimi, Kutsumanimi, Opiskelijanumero, Sukupuoli, Asiointikieli ja Kuollut.

Yhteystietoja ja tietojen luovutusehtoja ei toistaiseksi siirretä Sisuun.

 Opiskeluoikeudet

Opiskeluoikeudet-välilehdellä on kunkin opiskeluoikeuden kohdalla seuraavat osiot: Perustiedot, Opintojen eteneminen, Läsnäolo, Koulutuspolku sekä Muut opiskeluoikeuteen liittyvät vahvistetut valinnat.

Perustiedoissa on seuraavat kentät:

  • Voimassaoloaika: opiskeluoikeutesi voimassaoloaika
  • Myöntämispäivä: päivä, jolloin opiskeluoikeutesi on myönnetty
  • Opintojen aloituspäivä: päivä, jolloin olet käytännössä aloittanut opintosi (huomioiden esimerkiksi lakisääteisen poissaolosi)
  • Myönnetty lisäaika: tässä kohdassa näkyy, onko sinulle myönnetty lisäaikaa ja kuinka paljon
  • Organisaatio: opinto-oikeutesi organisaatio
  • Rajauslaki: määrittelee rajauslakisi tyypin. Rajauslaki vaikuttaa opinto-oikeuden kestoon. Toitaiseksi kaikilla opiskelijoilla näkyy tässä kohdin "ei automaattista laskentaa". Tiedon opiskeluoikeutesi pituudesta voit tarkistaa Weboodista.

Opintojen eteneminen kuvaa valmistuneita tutkintoja. HUOM! Kohdassa näkyy toistaiseksi kaikilla Ei valmistuneita tutkintoja, koska tähän siirtyy tietoja ainoastaan Sisussa koostetuista tutkinnoista. Toistaiseksi koostamiset tehdään Oodissa.

Koulutuspolku kuvaa opinto-oikeuttasi. Jos kyseessä on kaksivaiheinen koulutus (kandidaatti + maisteri), näet vasemmalla palstalla kandidaattiohjelmasi ja pääaineesi / erikoistumisalueesi tiedon sekä oikealla mahdollistetut siirtymät maisteriohjelmaan. Jos kyseessä on yksivaiheinen koulutus, näet maisteri- tai tohtoriohjelmasi tiedon vasemmalla. Mahdolliset suoritetut tutkinnot ilmenevät symboleina, jotka on avattu rakenteen alapuolelle. Suoritettu tutkinto näkyy koulutuspolussa lehvällä merkittynä:


Lukon kuvat eivät välttämättä pidä paikkansa teknisen vian vuoksi. Ajantasaisen tiedon siirtymisestä voi katsoa Intosta.

 Ilmoittautumiset

Ilmoittautumistiedot ylläpidetään WebOodissa. Tiedot siirtyvät kuitenkin Sisuun kerran vuorokaudessa.

 Suoritukset

Suorituksesi on listattuna siten, että ylimmäisenä ovat suoritetut kokonaisuudet ja niihin kuuluvat suoritukset, sen jälkeen suoritetut opintojaksot ja niiden osat ja sen jälkeen osasuoritukset.

HUOM! Sisun tiedoissa ei ole kaikkia osasuorituksia.

Voit valita, minkä tilaisia suorituksia haluat katsoa, oletuksena on valittu Hyväksytyt suoritukset. Valinnan voi vaihtaa valitsemalla listasta Hylätyt ja vanhentuneet suoritukset. Suorituksia voi järjestää osion sisällä klikkaamalla sarakeotsikkoa haluamansa lajittelutyypin kohdalla. Hakemukset ja pyynnöt

Voit tehdä hakemuksia ja saada niihin päätöksiä. Kaikki Sisussa tekemäsi hakemukset ja pyynnöt sekä niiden päätökset löytyvät välilehdeltä Hakemukset ja pyynnöt.

HUOM! Voit hakea Vapaan muokkauksen tila ja Erillisen hyväksynnän hakemuksia vain oman opinto-oikeuden mukaisiin HOPSeihin. (Tulee käyttöön Sisu 1.1. versiossa 1.4.2019)

Tieto päätöksistä tulee myös viestinä.

 Ryhmät

Sisussa on käytössä toiminto, jota ei ole WebOodissa. Näet Omista tiedoistasi mihin Ryhmään/Ryhmiin kuulut.

Ryhmiä käytetään esim. opetuksen ilmoittautumisten valintakriteereinä ja opintojen ohjauksessa.  • No labels