OPIT

Henkilökohtaiset järjestelyt Exam-tentissä


Opiskelijan, joka tarvitsee tenttimiseen henkilökohtaisia järjestelyjä on otettava yhteyttä kurssin opettajaan ennen tenttiä. Exam-järjestelmässä henkilökohtaiset järjestelyt voidaan toteuttaa toistaiseksi (kevät 2020) antamalla opiskelijalla lisäaikaa tentin suorittamiseen.

Lisäajan Exam-tentissä voi määritellä joko a) jos yleisen tentin tenttiaika on 2 tuntia ja lisäajalla varustettu tentti 3 tuntia voidaan lisäaikatentti tehdä opiskelijalle  henkilökohtaisena tenttinä, jossa tenttiajaksi määritellään 3 tuntia. (Tälläin yleinen tentti 115min ja henkilökohtainen tentti 175min) b) jos tenttiaika on 3 tuntia, lisäajalla varattu tentti luodaaan kahtena 2h henkilökohtaisena tenttinä, eli lisäaikaa tarvitseva opiskelija varaa kaksi 2 h tenttiaikaa, (ja opettaja valmistelee hänelle 2 tenttiä), näin opiskelijalla on tenttien välissä pieni tauko esim wc-käyntiäkin varten.

  • No labels