Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In English1.8.2018 lähtien kurssien, opintokokonaisuuksien ja tutkinto-ohjelmien vastuuhenkilöt tekevät päätökset muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta Aallon koulutusohjelmiin.

Päätökset tehdään Nintex-työnkulkujärjestelmässä (sharepointi.aalto.fi).

Käyttöoikeudet

Nintex-järjestelmään kirjaudutaan Aalto-tunnuksella. Erillisiä käyttöoikeuksia ei tarvitse hakea.

Automaattiviesti odottavasta hyväksiluvusta

Päätöksentekijä saa automaattiviestin sähköpostiinsa, kun häneltä pyydetään hyväksilukupäätöstä. Viestissä on suora linkki päätöslomakkeelle.

 Automaattiviestin sisältö

Olet vastuuhenkilönä opintojaksossa, opintokokonaisuudessa tai koulutusohjelmassa, johon opiskelija on hakenut muualla suoritettujen opintojen hyväksilukua. Hyväksilukupäätös tehdään esityksen perusteella.

Opiskelijan nimi: Opiskelija Osku

Päätösesityksen tekijä: Vastuuopettaja Valma
Tapauksen tunniste: 123

Tee hyväksilukupäätös täällä: suora linkki päätöslomakkeelle

Linkki käyttöohjeisiin: linkki tähän ohjeeseen

Teethän päätöksen hyväksiluvusta 2 viikon kuluessa. Jos sinulla on kysyttävää päätöksen tekemisestä järjestelmässä, ota yhteyttä päätösesityksen tekijään.

Tämä on järjestelmän automaattisesti lähettämä ilmoitus. Ethän vastaa tähän viestiin.


Omiin odottaviin päätöstehtäviin pääsee myös osoitteesta https://sharepoint.aalto.fi/sites/Workflow/Pages/mytasks.aspx tai järjestelmän alkusivulta sharepoint.aalto.fi >> My workflow tasks

Päätöslomakkeen sisältö


Päätös tehdään esityksen pohjalta. Päätösesityksen tekee opiskelijan koulutusohjelman suunnittelija tai muu oppimispalveluiden palveluhenkilö.

Päätöslomakkeelta näkyvät:

  1. opiskelijan hakemus, johon päätösesityksen tekijä on tarvittaessa tehnyt korjauksia
  2. opiskelijan hakemuksen liitteet pdf-tiedostoina (opintosuoritusote, kurssikuvaukset, hops) sekä alkuperäinen hakemus pdf-tiedostona
  3. päätösesitys
  4. pohja päätökselle

Päätöksen tekeminen

Tutustu päätösesitykseen ja tarvittaessa opiskelijan hakemukseen ja sen liitteisiin. Tee päätös valitsemalla joko päätetään esityksen mukaisesti tai päätetään ei esityksen mukaisesti.

Kun painat Make decision -painiketta päätös on tehty, ja päätös lähtee heti automaattiviestin liitteenä opiskelijalle, suorituksen kirjaajalle ja päätösesityksen tekijälle.

Esityksen vastainen päätös - ota yhteyttä esityksen tekijään

Ota aina yhteyttä päätösesityksen tekijään ennen kuin teet esityksestä poikkeavan päätöksen. Jos päätösesitystä täytyy muuttaa, odota kunnes esityksen tekijä on muokannut esitystä ja tee päätös vasta muokatun esityksen pohjalta.

Kielteinen päätös vaatii perustelut

Kun hyväksilukua ei myönnetä, opiskelijalle menevään päätökseen tarvitaan perustelut. Perustelujen kirjoittaja voi olla esityksen tai päätöksen tekijä:

EsitysPäätösKuka kirjoittaa perustelut
Hyväksilukua ei myönnetäEsityksen mukainen päätösEsityksen tekijä
Hyväksiluku myönnetäänEsityksen vastainen päätösPäätöksen tekijä

Kirjoita perustelut opiskelijan asiointikielellä (suomi, ruotsi, englanti), jos mahdollista. Opiskelijan asiointikieli löytyy päätöslomakkeelta.

Lisätietoja?

Jos sinulla on kysyttävää päätösesityksestä tai muusta päätöksen tekemiseen liittyvästä, ota yhteyttä päätösesityksen tekijään Nintex-järjestelmän ulkopuolella.


  • No labels