In English1 Yleistä

Järjestelmän osoite on https://eage.aalto.fi/. Teknisen tuen tavoittaa osoitteesta eage@aalto.fi

Aalto-yliopiston tuetut selaimet ovat Firefox ja Internet Explorer, joita suositellaan myös eAgen käyttämiseen.

1.1 Järjestelmän päänavigaatio

Kirjautumisen jälkeen eAge avautuu Odottavat-näytölle.

Järjestelmän päänavigaatio on näkyvissä vasemmassa reunan valikossa.

Oma asiointi

Oman asioinnin alta löytyvät asioiden vireillepanoon ja seurantaan liittyvät perustoiminnot. Tämä osio näkyy kaikilla käyttäjillä. Hakemusten käsittelijät löytävät täältä itse tekemänsä hakemukset, esimerkiksi omat testihakemukset.

 1. Lomakkeet 
  Lomakkeet-näytöllä näkyvät järjestelmässä täytettävissä olevat asiat/lomakkeet.
 2. Seuranta
  Seuranta-näytöltä käyttäjä voi seurata itse vireillepanemiensa keskeneräisten asioiden tilaa.
 3. Arkisto
  Käyttäjän henkilökohtainen arkisto. Kun asia on loppuunkäsitelty, asian käsittelijä siirtää sen arkistoon.
 4. Ilmoitukset 
  Järjestelmä tai pääkäyttäjä voi lähettää tiedotteita, jotka näkyvät tällä näytöllä. Tämä toiminto on näkyvissä vain silloin, kun kyseiselle käsittelyroolille on tullut ilmoitus.

Asian käsittely

Asioiden käsittelyyn liittyvät toiminnot löytyvät tästä osiosta. Tämä osio näkyy ainoastaan asioiden käsittelijöille, eli niille käyttäjille, joille on lisätty käsittelyoikeus johonkin asiaan.

 1. Odottavat
  Odottavat-näytöllä näkyvät asiat, jotka ovat sellaisessa asiointiprosessin vaiheessa, johon käyttäjällä on käsittelyoikeus.
 2. Käsittelyssä olevat
  Käsittelyssä olevat -näytöllä näkyvät asiat, jotka käyttäjä on lukinnut itselleen käsiteltäväksi.
 3. Arkisto
  Käsittelijän arkistossa näkyvät kaikki asiat, joihin käyttäjällä on käsittelyoikeus. Arkistosta löytyvät sekä jo loppuun käsitellyt että keskeneräiset asiat.
 4. Raportit
  Raportit-näytöllä voi luoda raportteja asiaan sisältyvien lomakkeiden sisällöstä joko Exceliin tai selaimeen. Katso tarkemmat ohjeet Raportit-otsikon alta (luku 3).
 5. Pikahaku
  Pikahaulla voi hakea tiettyä asiaa tunnistenumeron perusteella.

Järjestelmä

 1. Käyttäjätiedot
  Käyttäjätiedot-näytöltä voit tarkistaa omat tietosi sekä käsittelijäroolisi. Tältä näytöltä pääset myös päivittämään omia yhteystietojasi.
 2. Kirjaudu ulos
  Järjestelmän käyttö lopetetaan kirjautumalla ulos. Jos käytät WebLogin-kirjautumista, kirjaudut samalla myös WebLoginista ulos.
 3. Rekisteriseloste
  Rekisteriseloste-kohdasta löytyy järjestelmän rekisteriseloste.

Järjestelmän kielen valinta

Käyttöliittymän kielen (suomi, ruotsi, englanti) voi valita vasemmasta yläkulmasta. Käyttöliittymä on identtinen kaikilla kielillä.

kielivalinta.PNG

2 Hakemusten käsittely (pikaohje)

2.1 Kirjautuminen järjestelmään

Kirjaudu järjestelmään Aalto-yliopiston käyttäjätunnuksella. Valitse etusivulta linkki Aalto-yliopiston käyttäjätunnuksella ja salasanalla (Weblogin).

2.2 Käyttäjätiedot ja roolit

Asioiden käsittely järjestelmässä tapahtuu rooleilla, joita lisää vain eAgen pääkäyttäjä (eage@aalto.fi). Voit tarkistaa omat käyttäjätietosi sekä roolisi Järjestelmä-valikosta Käyttäjätiedot-näytöltä.

Kaikille käyttäjille tulee automaattisesti Käyttäjä-rooli (USER). Aalto-yliopiston henkilökunnalle tulee Aallon henkilökunta -rooli (HENKILOKUNTA) ja opiskelijoille Aallon opiskelijarooli (OPISKELIJA). Muut käsittelyroolit pyydetään eAgen pääkäyttäjältä.

Oikeiden käsittelyroolien lisäämistä nopeuttaa tieto siitä, minkä asian ja minkä organisaation (esim. minkä koulun) hakemuksia käyttäjä käsittelee. Oikean käsittelyroolin lisäämistä nopeuttaa myös, jos tiedät, että tarvitset samanlaiset oikeudet kuin tietyllä toisella käyttäjällä.

Omien tietojen päivittäminen ja sähköposti-ilmoitukset järjestelmästä

Käyttäjätiedoista voit päivittää yhteystietojasi ja valita käyttämäsi käyttöliittymäkielen (suomi, ruotsi tai englanti) sekä valita haluatko sähköposti-ilmoituksia järjestelmästä.

Järjestelmä lähettää sähköposti-ilmoituksia käsiteltävistä asioista, joissa olet käsittelijänä, sekä itse vireille laittamistasi asioista. Sähköposti-ilmoitusten vastaanottaminen on valinta, joka vaikuttaa koko järjestelmään, eli et voi sallia sähköposti-ilmoitusten vastaanottamista vain yhden asian osalta, jos olet käsittelijänä useissa asioissa.

2.3 Hakemusten hakeminen järjestelmästä

Käsittelyä odottavat hakemukset löytyvät Asian käsittely -valikosta Odottavat-näytöltä. Tulet tälle näytölle ensimmäiseksi kirjauduttuasi järjestelmään.

Näet vain sellaiset hakemukset, joihin sinulla on käsittelyoikeus. Uusimmat hakemukset ovat valikossa ylimpinä. Näet siis heti kirjauduttuasi, onko järjestelmässä parhaillaan hakemuksia, joihin sinulla on käsittelyoikeus.

Voit rajata näkyviin vain osan hakemuksista, esim. vain yhteen asiaan liittyvät hakemukset.

 

Hakujen rajaustekijät

1. Asia

Voit rajata näyviin vain yhden asian hakemukset.

2. Tunniste

Jokainen hakemus saa tunnisteen, joka perustuu juoksevaan numerointiin. Jos hakemuksen tunniste on tiedossa, hakemus on helpointa löytää sen avulla.

3. Vaihe (Nro)

Näkyviin voidaan valikoida vain tietyssä käsittelyvaiheessa olevat hakemukset. Opintohallinnon prosesseissa käsittelyvaiheita on yleensä 2-5.

Näet Odottavat-näytöllä vain hakemukset, jotka ovat sellaisessa käsittelyvaiheessa, joihin sinulla on oikeudet.

4. Vireillepanoaika

Voit rajata näkyviin vain tietyn päivän jälkeen vireillepantuja lomakkeita.

5. Asiakas (Käyttäjätunnus)

Voit hakea hakemusta hakijan käyttäjätunnuksen perusteella. Käyttäjätunnuksena toimii sähköpostiosoite.

6. (Nimi)

Voit hakea hakemusta hakijan nimen perusteella. Nimi on muodossa: Etunimi Sukunimi. 

Haku tapahtuu painamalla Hae-painiketta tai Enteriä.

 

Jokaisen hakutuloksen rivillä näkyy symboli, joka helpottaa hahmottamaan hakemuksen tilaa. Symbolit ja niiden merkitykset ovat:

  Kukaan ei ole vielä käsitellyt asiaa tässä vaiheessa
  Asia on lukittu käsiteltäväksi. Käsittelijän nimi on lihavoitu, jos asia on lukittu sinulle.

  Asiaa ei ole lukittu käsiteltäväksi kenellekään.

Järjestelmän hakutoimintojen lisäksi välillä myös selaimien hakutoiminnot voivat olla hyödyllisiä. Firefox- ja Internet Explorer -selaimissa voit hakea näytöltä mitä tahansa tekstiä painamalla Ctrl + F.

Hakeminen esim. nimen tai käyttäjätunnuksen osalla

eAgen hakutoiminnoissa jokerimerkkinä toimii tähti: *.

Esim:

 • vil* hakee kaikki vil-alkuiset tiedot
 • *ill* hakee kaikki ill-merkkijonon sisältävät tiedot

2.4 Hakemuksen käsittely

Klikkaamalla riviä Odottavat-näytöllä haluamasi asian kohdalla pääset Asian tiedot -näytölle.

Asian tiedot -näytöltä löytyvät seuraavat kohdat:

 • Lukitse asia itsellesi käsiteltäväksi
  • Jos tarkoituksena on muokata hakemuksen sisältöä, lukitse asia itsellesi käsiteltäväksi klikkaamalla Lukitse asia itsellesi käsiteltäväksi -painiketta.
  • Lukitsemisen jälkeen voit muokata asiaan liittyviä lomakkeita, lähettää asian seuraavaan käsittelyvaiheeseen tai palauttaa sen valitsemaasi aiempaan käsittelyvaiheeseen.
  • Kun asia on lukittuna sinulle, muut käyttäjät näkevät, että olet käsittelemässä asiaa.
  • asia jää sinulle lukituksi, jos poistut asian tiedot näytöltä esim. Odottavat-näytölle etkä erikseen vapauta lukitusta.
  • Lukitseminen ei estä toista käsittelijää lukitsemasta asiaa itselleen. Jos asia on lukittuna toiselle käsittelijälle, lukituspainikkeen yläpuolella lukee teksti Asia on lukittuna toiselle käyttäjälle.
 • Asian tiedot
  • Hakijan nimi, käyttäjätunnus, asian tunniste, asian nimi käyttöliittymän kielellä, asian koodi ja tila. 
 • Lomakkeet
  • Pääset katselemaan tai muokkaamaan lomakkeiden sisältöä klikkaamalla halutun lomakkeen nimeä.
  • Lomakkeen nimi näkyy punaisena, kun lomakkeella on pakollisiksi määriteltyjä kenttiä, joita ei ole vielä täytetty.
  • Asiaan liitetyt liitetiedostot löytyvät Lomakkeet-kohdasta erillisiltä liitesivuilta. Myös käsittelijät voivat lisätä liitteitä liitesivuille, jos heille on annettu liitesivuille muokkausoikeus.
 • Käsittelyhistoria
  • Näet taulukosta, ketkä ovat käsitelleet asiaa ja milloin sekä mitä toimintoja on suoritettu.
 • Kommentit
  • Taulukossa näkyvät käsittelijöiden jättämät asiaa koskevat sisäiset kommentit.
  • Voit lisätä kommentin painamalla Lisää kommentti -linkkiä.
  • Kommentit eivät näy hakijalle.
 • Käsittelyketju
  • Osiossa näkyvät asian käsittelyprosessin vaiheet sekä eri vaiheissa asiaa käsitelleiden käsittelijöiden nimet ja käsittelyajankohdat.
  • Käsittelijänä näkyy aina vaiheen viimeinen käsittelijä.
  • Aktiivinen vaihe näkyy lihavoituna.
  • Tarkemmat käsittelytiedot löytyvät käsittelyhistoriasta.
 • Vapauta lukitus
  • Kun olet käsitellyt asian omalta osaltasi, on suositeltavaa vapauttaa sen lukitus, jolloin muut käsittelijät näkevät, että et enää käsittele asiaa.
 • Pidä lukittuna ja jatka myöhemmin
  • Jos haluat jatkaa asian käsittelyä myöhemmin etkä halua että muut käsittelevät asiaan välillä, voit jättää sen itsellesi lukituksi ja palata siihen myöhemmin uudelleen.
 • Lähetä seuraavaan vaiheeseen
  • Asia lähetetään tästä seuraavaan käsittelyprosessin vaiheeseen.
  • Lähettäminen on estetty, jos lomakkeessa on puutteita, eli jos lomakkeella on pakollisiksi määriteltyjä kenttiä, joita ei ole vielä päivitetty. Lähetä seuraavaan vaiheeseen -painikkeen teksti näkyy silloin himmeänä, eikä painiketta voi klikata.
 • Palauta aiempaan vaiheeseen
  • Tällä painikkeella voit palauttaa asian johonkin aiemmin käsiteltyyn käsittelyprosessin vaiheeseen, myös hakemuksen täyttövaiheeseen vireillepanijalle. 
 • Sähköpostin lähetys järjestelmästä
  • Voit lähettää sähköpostia hakijalle klikkaamalla Asian tiedot -osiossa lähetä sähköposti käyttäjälle -linkkiä.
  • Voit lähettää sähköpostia asian käsittelijälle klikkaamalla käsittelyketjussa käsittelijän nimeä.
  • Lähetetyt sähköpostit tallentuvat järjestelmään ja näkyvät Asian tiedot -välilehdellä Lähetetyt sähköpostit -otsikon alla. Otsikko tulee näkyviin vasta sitten, kun ensimmäinen sähköposti on lähetetty.
  • Sekä hakija että käsittelijät näkevät lähetetyt sähköpostit ja niiden sisällöt.
  • Kun hakija vastaa sähköpostiin, vastausviesti ei tallennu järjestelmään.

2.5 Lomakkeiden täyttäminen, tallentaminen ja lähettäminen seuraavaan vaiheeseen

Asian käsittelyyn kuuluu kolme vaihetta:

 1. Lomakkeiden täyttäminen
  Kun haluat muokata lomaketta, sinun täytyy ensin lukita asia itsellesi Lukitse itsellesi -painikkeella.
 2. Tallentaminen
  Muista aina tallentaa lomakkeisiin tekemäsi muutokset lomakesivun lopussa olevalla Tallenna-painikkeella. Järjestelmä varoittaa, jos yrität poistua sivulta tallentamatta.
 3. Lähettäminen seuraavaan vaiheeseen
  Asia täytyy lähettää erikseen seuraavaan käsittelyvaiheeseen Asian tiedot -välilehdellä, jotta asian käsittely etenee. Pelkkä lomakkeen tallentaminen ei siirrä asiaa seuraavaan käsittelyvaiheeseen.
  Asian lähettäminen seuraavaan käsittelyvaiheeseen on mahdollista vasta, kun kaikki kyseisessä käsittelyvaiheessa päivitettävän lomakkeen pakolliset kentät on täytetty. Jos jonkin lomakkeen sisällössä on puutteita, lomakkeen otsikko näkyy Asian tiedot -välilehdellä punaisena.
  Asia lähetetään edelleen Lähetä seuraavaan vaiheeseen -painikkeella. Asian täytyy olla lukittuna sinulle ennen kuin voit lähettää asian edelleen.

3 Raportit

3.1 Raportin luominen

Järjestelmästä voidaan tuottaa monipuolisia Excel-raportteja. Raportin voi katsoa myös suoraan selaimessa valitsemalla raportin HTML-version. Silloin raportin tietoja voidaan suodattaa ja järjestää yksinkertaisilla sarakekohtaisilla suodatus- ja järjestämistyökaluilla suoraan selaimessa. 

Järjestelmään on tallennettu valmiita raporttipohjia, mutta käyttäjä voi halutessaan luoda myös muunlaisia raportteja valitsemalla itse raportille mukaan otettavat lomakkeiden kentät. 

Valmiin raporttipohjan käyttäminen

Raportti luodaan valitsemalla Asian käsittely -valikosta kohta Raportit. Valikosta haetaan se asia, jonka rapotteja on tarkoitus käyttää ja sen jälkeen klikataan joka halutun asian tunnistetta tai raporttipohjan nimeä.

Valmiit raporttipohjat löytyvät klikkaamalla oikean raporttipohjan vierestä HTML-, Excel- ja OpenOffice-linkkejä. Klikkaamalla Muokkaa-linkkiä pääsee tekemään muutoksia kyseiseen raporttipohjaan.

Vain järjestelmän pääkäyttäjä voi tallentaa muutoksia raporttipohjiin (esim. vaihtaa raporttipohjalle valittuja kenttiä) tai luoda uusia raporttipohjia. 

Raportin kenttien valitseminen itse

Klikkaamalla asian tunnistetta pääsee valitsemaan kaikki raportin tiedot itse. Raportille valitaan tarvittavat kentät Lomakkeiden kentät -osiosta klikkaamalla raportille valittavien kenttien nimiä, jolloin tieto siirtyy sivun yläosassa olevaan Sarakkeet-osioon. Mukaan voi valita hakemusten vireillepanijoiden perustietoja (kohdasta perustiedot) sekä lomakkeille täytettyjä tietoja kaikilta kyseiseen asiaan liittyviltä lomakkeilta.

Kenttien järjestystä voi muuttaa raahaamalla niitä listassa ylös tai alas. Kun halutut tiedot on valittu, valitaan raportin muoto ja painetaan Luo raportti -painiketta.

Raportille kannattaa valita yleensä aina perustiedoista kohta Tunniste (jokaisen vireillepannun asian yksilöllinen tunniste), joka sisältää myös linkin, jolla pääsee suoraan kyseisen hakemuksen tietoihin järjestelmässä. 

Raportin tietojen suodattaminen

Ennen raportin luomista tiedostoksi voidaan suodatusta tehdä jo raportit-toiminnossa kohdasta Suodattimet. Suodattimen lisääminen tapahtuu vihreästä + -painikkeesta, jossa valitaan minkä tiedon perusteella suodatetaan ja millä tavoin (<, >, =, ym.).


3.2 Raportin käyttö Excelissä

Tietoturva-asetuksista johtuen Internet Explorer -selainta käytettäessä tulee eAgen luoma raportti ensin tallentaa omalle työasemalle ennen kuin sen voi avata. Firefoxilla ei tätä ongelmaa ole. Tallenna tiedosto Excel-tyyppisenä, vaikka oletuksena tarjotaan xml-muotoa.

Excel luo automaattisesti raportteihin suodatusvalikot (filtterit), joilla voi suodattaa taulukkoa eri tavoin.

Muista tietoturva. Älä tallenna henkilötietoja sisältäviä raportteja turvattomille työasemille.

Excel-vinkkejä

Rivien lukumäärä

Excel näyttää suodatuksen tuloksen eli suodatusta vastanneiden rivien lukumäärän vasemmassa alakulmassa.

Sarakkeiden järjestäminen

Valitse sarake klikkaamalla kirjainta sen ylälaidassa, jolloin kaikki sarakkeen kentät maalautuvat. Vie hiiren kursori sarakkeen reunaan, jolloin kursori muuttuu siirrä-ikoniksi. Raahaa sarake shift-näppäin ja hiiren vasen painike pohjassa haluttuun paikkaan. Vapauta shift vasta hiiren napin jälkeen, muuten Excel ei siirrä saraketta vaan kopioi sen. Siirtämisen voi tehdä myös ilman hiirtä: Cut --> Insert -> Cut Cells.

Ctrl + Z peruuttaa muutoksen.

 • No labels