Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Opintokokonaisuus ja tutkinto-ohjelma voidaan määritellä sellaiseksi, että se vaatii hyväksynnän, vaikka opiskelijan tekemä suunnitelma noudattaisikin määriteltyä rakennetta. Erillinen hyväksyntä asetetaan opinnon tai ohjelman perustiedot-välilehdellä Vaatii erillisen hyväksynnän -valitsimella.

Erillinen hyväksyntä koskee vain juuri sitä kokonaisuutta/ohjelmaa/väliotsikkoa/valintaryhmää, johon se on tehty ja suoraan siinä kiinni olevia opintoja. Erillinen hyväksyntä ei vaikuta rakenteen hierarkiassa alemmille tasoille. Erillinen hyväksyntä toimii Sisussa täysin samalla tavalla ohjelman tasolla kuin opintokokonaisuuden/väliotsikon/valintaryhmän tasolla. Tämä tekee erillisen hyväksynnän käytöstä ohjelman tasolla ongelmallista, koska hyväksynnän hakeminen ei koske koko ohjelman rakennetta.

Esim. Alla olevassa kandidaattiohjelmassa ohjelman tasolla oleva erillinen hyväksyntä vaikuttaa vain suoraan ohjelman ylimmällä hierarkiatasolla. Sisu käsittelee hyväksyntää tässä niin, että hyväksyntää haetaan sille, että opiskelijan tutkintoon sisältyvät ohjelman rakenteen ylimmällä tasolla olevat elementit: pääaineen mukaiset opinnot, sivuaine ja vapaasti valittavat opinnot, niin kuin aina onkin. Hyväksyntä ei koske mitään näiden kokonaisuuksien tai väliotsikoiden sisällä olevia opintoja.


Opiskelija voi muokata jo aiemmin hyväksyttyä ohjelmaa tai kokonaisuutta hyväksynnän jälkeen. Kun erillinen hyväksyntä on saatu kerran, ei opiskelijan tarvitse hakea sitä uudelleen, jos rakenne ei muutu sillä hierarkiatasolla, johon hyväksyntä on haettu. Ohjelman ylimmällä hierarkiatasolle ei käytännössä tule muutoksia. 

Kun opiskelija on saanut yllä olevassa kandidaattiohjelmassa erillisen hyväksynnän ohjelman tasolle ja muokkaa sen jälkeen suunnitelmaansa, esim. vaihtaa pääainevalinnan, sivuaineen tai eri kokonaisuuksien sisältöjä, erillistä hyväksyntää ei vaadita uudelleen. Sisun logiikan mukaisesti aiemmin saatu hyväksyntä pätee yhä, jos opiskelija ei tee muutoksia ylimmälle tasolle, esim. yritä poistaa opintosuunnitelmastaan pääaineen mukaiset opinnot kokonaan. Tätä opiskelija ei voi tehdä, koska ohjelman ylimmällä tasolla on sääntönä valitse kaikki.


Hyväksytyt opintosuunnitelmat on joko tulostettava tai tallennettava (pdf:inä) kouluissa

Koska opiskelija voi muokata jo hyväksytettyä opintosuunnitelmaa, eikä Sisu nykyisellään tallenna esim. pdf-kopioita hyväksytyistä suunnitelmista, hyväksytyt suunnitelmat on joko tulostettava tai tallennettava (pdf:inä) kouluissa. Suunnitelmasta ei näe, millainen suunitelma on ollut hyväksynnän hakemisen aikaan ja mitä muutoksia on tehty hyväksynnän saamisen jälkeen.


Jos opiskelija kopioi tai luo uuden opintosuunnitelman samaan koulutukseen, jo saatu erillinen hyväksyntä periytyy aiemmin tehdystä opintosuunnitelmasta uuteen. Jos opiskelija tekee yllä olevaan koulutukseen (EDU_ENG1) uuden suunnitelman, hänen ei tarvitse hakea uutta hyväksyntää, jos uudessakin opintosuunnitelmassa ylin rakenne on sama kuin aiemmassa opintosuunnitelmassa, jossa on haettu erillinen hyväksyntä tutkinto-ohjelman tasolle. Koska uudessakin suunnitelmassa tutkintoon kuuluvat pääaineen mukaiset opinnot, sivuaine ja vapaasti valittavat opinnot, eikä opiskelija yritä tehdä muutoksia ohjelman tälle tasolle, ei uutta hyväksyntää tarvitse hakea.

Erillinen hyväksyntä on asetettava juuri sille hierarkiatasolle, jossa tehdyt valinnat halutaan tarkastaa erikseen erillisellä hyväksynnällä, tarvittaessa useisiin kokonaisuuksiin/väliotsikoihin/valintaryhmiin erikseen.

Esim. Jos halutaan hyväksyttää erikseen alla olevassa rakenteessa perusopintojen ENG-kurssit, on erillinen hyväksyntä asetettava kyseiselle väliotsikolle. Erillinen hyväksyntä ylemmillä tasoilla (ENG3044.A tai Rakennettu ympäristö RYM) ei koske Perusopinnot, ENG-kurssit -väliotsikon sisällä olevia opintoja.


Koko tutkintoa (tai esim. pääainetta) koskevaa erillistä hyväksyntää ei Sisussa tällä hetkellä ole. Ongelmaan yritetään löytää ratkaisua.
  • No labels