Sisu HELP


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

[på svenska] [in English]

Sinun täytyy hyväksyttää opintosuunnitelmasi osia näissä tapauksissa:

 1. Suunnitelmasi sisältää erillisen hyväksynnän vaativia osia.
 2. Suunnitelmasi sisältää osia, joissa olet tehnyt rakenteista poikkeavia, eli sääntöjen vastaisia valintoja.Erillisen hyväksynnän vaativat osat

Opintosuunnitelmasi voi sisältää kahdenlaisia osia, jotka saattavat vaatia erillisen hyväksynnän hakemista:

 1. Opintokokonaisuudet
  • välttämättömät osat suunnitelmassasi
  • esim. pääaine, sivuaine, diplomityö...
  • jokaisella oma koodi (esim. ELEC3029)
 2. Väliotsikot
  • opintokokonaisuuksien alla olevia osioita
  • ei omaa koodia
  • esim. vapaasti valittava kielikurssi tai erikoistumisalue pääaineopintojen sisällä

Jos hyväksyntä vaaditaan, siitä on merkintä vaatii erillistä hyväksyntää kyseisen osan kohdalla.

Esimerkki kahdesta opintokokonaisudesta ja yhdestä väliotsikosta

Jos hyväksyntä vaaditaan, tee kyseisen osan sisällä valinnat normaalisti, kuten kaikissa muissakin. Tämän  jälkeen sinun on haettava valinnoillesi vielä erikseen hyväksyntä.

Vapaan muokkauksen tilan kautta voit tarvittaessa tehdä poikkeavia, eli sääntöjen vastaisia rakenteita ja hakea niille hyväksyntää. Teethän tällaiset muokkaukset sopimalla niistä ensin oman ohjelmasi opiskelijapalvelujen kanssa.

Opintokokonaisuuden tai väliotsikon erillinen hyväksyttäminen

Jos opintokokonaisuudelle tai väliotsikolle on määritelty erillinen hyväksyttäminen, suunnitelmassa sen kohdalla lukee vaatii erillistä hyväksyntää .

Opintokokonaisuus, joka on 'vaatii erillistä hyväksyntää' -tilassa

Ennen kuin haet hyväksyntää, varmistathan että kaikki valinnat on tehty ja että ne ovat sääntöjen mukaisia.

Hyväksyntää haetaan näin:

 • Klikkaa sitä opintokokonaisuutta tai väliotsikkoa, jolle haluat hakea hyväksyntää.
 • Oikealle avautuvassa valinta-avustimessa näkyy Hae kokonaisuudelle hyväksyntää -painike. Klikkaa sitä.
  'Hae kokonaisuudelle hyväksyntää' painikkeen sijainti valinta-avustimessa

 • Näyttöön avautuu lomake. Kirjoita siihen perustelut ja valitse Lähetä anomus.
 • Hyväksytystä hakemuksesta saat viestin Sisun etusivulle ja viestit-osioon.

Jos painike ei ole aktiivinen, valinnat ovat kesken. Tutki kaikki opintokokonaisuuden tai väliotsikon valinnat oikean laidan valinta-avustimen avulla. Jokaisen valinnan kohdalla tulisi lukea valinnat tehty.

Muokkausten tekeminen hyväksyttyyn opintokokonaisuuteen tai väliotsikkoon

Jos olet saanut hyväksynnän tai ehdollisen hyväksynnän opintokokonaisuuteen tai väliotsikkoon, mutta haluaisit tehdä siihen vielä muokkauksia, sinun on ensin luovuttava hyväksynnästä. Toimi näin:

 • Klikkaa sitä opintokokonaisuutta tai väliotsikkoa, johon olet saanut hyväksynnän (sen tila on valinnat hyväksytty tai valinnat hyväksytty ehdollisena)
 • Klikkaa  Näytä , jolloin pääset hyväksyttyyn hakemuslomakkeeseen. 
  Näytä-painikkeen sijainti valinta-avustimessa
 • Klikkaa avautuneen lomakkeen alareunasta Luovu hyväksynnästä.
 • Varmistusta kysyttäessä klikkaa  Kyllä, luovu hyväksynnästä .

Nyt voit muokata suunnitelmaasi ja lähettää opintokokonaisuuden tai väliotsikon uudelleen hyväksytettäväksi. Muistathan aina hakea uudelleen hyväksyntää, jos teet muokkauksia jo hyväksyttyyn opintokokonaisuuteen tai väliotsikkoon.

Lähettäminen hyväksyttäväksi ei onnistu? Tarkista nämä asiat.

Ehdollisesti hyväksytyn opintokokonaisuuden tai väliotsikon hyväksyttäminen

Ehdollinen hyväksyntä myönnetään tilanteessa, jossa opintokokonaisuus tai väliotsikko sisältää hyväksymättömiä opintoluonnoksia.

Jos olet saanut ehdollisen hyväksynnän opintokokonaisuuteen tai väliotsikkoon, sinun on saatava siihen vielä varsinainen hyväksyntä voidaksesi valmistua.

Näin myös siinä tilanteessa, että opintoluonnoksesi hyväksytään myöhemmin ilman muutoksia.

Menettele samalla tavalla kuin edellisessä kohdassa Muokkausten tekeminen hyväksyttyyn opintokokonaisuuteen tai väliotsikkoon.

Muutetun, aiemmin hyväksytyn opintokokonaisuuden tai väliotsikon hyväksyttäminen (Poikkeaa haetusta sisällöstä -tila)

Jos olet ehtinyt tehdä muutoksia aiemmin hyväksyttyyn opintokokonaisuuteen tai väliotsikkoon ennen kuin olet luopunut hyväksynnästä, kokonaisuuden kohdalla lukee poikkeaa haetusta sisällöstä.

Opintokokonaisuus, joka on 'poikkeaa haetusta sisällöstä' -tilassa

Kun haluat anoa hyväksyntää tällaiselle opintokokonaisuudelle tai väliotsikolle, toimi näin:

 • Klikkaa sitä opintokokonaisuutta tai väliotsikkoa, jota on muutettu hyväksymisen jälkeen.
 • Klikkaa  Näytä , jolloin pääset hyväksyttyyn hakemuslomakkeeseen.
  Näytä-painikkeen sijainti valinta-avustimessa
 • Klikkaa avautuneen lomakkeen alareunasta Luovu hyväksynnästä.
 • Varmistusta kysyttäessä klikkaa  Kyllä, luovu hyväksynnästä.

Nyt voit muokata suunnitelmaasi ja lähettää opintokokonaisuuden tai väliotsikon uudelleen hyväksytettäväksi.

Rakenteista poikkeavat, eli sääntöjen vastaiset valinnat

Jos teet suunnitelmaasi poikkeavia, eli tutkinto-ohjelmasi rakenteen vastaisia valintoja, kyseisen osan kohdalle ilmestyy merkintä sääntöjen vastainen . Samalla yläreunaan tulee ilmoitus, että koko suunnitelmasi on sääntöjen vastaisessa tilassa.

Opintokokonaisuus, joka on 'sääntöjen vastainen' -tilassa


Ilmoitukset poistuvat, jos korjaat valintasi rakenteen sääntöjen mukaisiksi.

On tilanteita, joissa sinun on tehtävä suunnitelmaasi rakenteiden vastaisia valintoja ja haettava niille hyväksyntää. Tällaisia ovat esimerkiksi, jos olet sopinut ohjelmasi vastuuopettajan kanssa, että:

 • Voit vaihtaa jonkin opintojakson joksikin toiseksi opintojaksoksi, jota ei ole huomioitu ohjelmasi Sisuun tehdyssä rakenteessa.
 • Voit poiketa jostain ohjelmasi rakenteessa määritellystä säännöstä (esim. valitse väh. 20 op tai valitse max. 15 op).

Näissä tapauksissa sinun on käytettävä vapaan muokkauksen tilaa ja sen jälkeen haettava tekemillesi valinnoille hyväksyntä.

Teethän tällaisia valintoja sopimalla niistä ensin oman ohjelmasi opiskelijapalvelujen kanssa.

Vapaan muokkauksen tila

Vapaan muokkauksen tilaa käytetään tapauksissa, joissa poiketaan ohjelman rakenteesta.

Vapaan muokkauksen tilassa tehdyt muutokset aiheuttavat suunnitelman siirtymisen sääntöjen vastaiseen tilaan.

Opintokokonaisuus, joka on 'sääntöjen vastainen' -tilassa


Hyväksyttyyn tilaan suunnitelman saat sen jälkeen, kun opintokokonaisuuden vastuuhenkilö on hyväksynyt anomuksesi muutosten hyväksymisestä.

Ethän lisää kursseja opintokokonaisuuksiin, joiden koodiin sisältyy teksti NOTGRADED. Nämä ovat ei-arvosteltavia kokonaisuuksia, joihin voi sisältyä vain muita opintokokonaisuuksia, ei koskaan kursseja.

Sen sijaan, lisää kursseja tarvittaessa ei-arvosteltavan kokonaisuuden alaisuudessa oleviin kokonaisuuksiin.


Näin pääset vapaan muokkauksen tilaan:

 • Klikkaa opintojesi rakenteessa sitä opintokokonaisuutta tai väliotsikkoa, jota haluat muokata.
 • Klikkaa oikean laidan valinta-avustimessa kolmen pisteen kohdalta ja sen jälkeen Vapaan muokkauksen tila.
  'Vapaan muokkauksen tila' -toiminnon sijainti valinta-avustimessa

Vapaan muokkauksen tilassa:

 • voit lisätä mitä tahansa opintojaksoja ja -kokonaisuuksia
 • voit lisätä jo suoritettuja opintojaksoja tai -kokonaisuuksia
 • voit poistaa opintojaksoja ja -kokonaisuuksia.
 • et voi lisätä opintoja, jotka ovat jo pakollisia jossain muualla ohjelmasi rakenteessa.

Ohjelman rakenteen muuttamisen seurauksena:

 • Opintosuunnitelmasi opintokokonaisuus, johon teit muutoksia, menee sääntöjen vastainen -tilaan. Tämä tila periytyy hierarkkisesti ylöspäin niihin opintokokonaisuuksiin, joihin muokkaamasi kokonaisuus kuuluu.
 • Suunnitelmaan lisäämiesi, rakenteen ulkopuolisten opintojen kohdalle tulee ilmoitus ei kuulu tutkintosi rakenteeseen.
 • Opintosuunnitelma kokonaisuudessaan on vikatilassa, mikä näkyy punaisena varoitusbannerina opintosuunnitelman yläpuolella: Suunnitelma on rakenteen sääntöjen vastainen. Korjaa valintoja.

Jos tehdyille muutoksille haetaan  ja saadaan hyväksyntä, sääntöjen vastaisuudesta johtuvien ilmoitusten pitäisi poistua.

Jo suoritetun opintojakson tai opintokokonaisuuden lisääminen

Lisätäksesi jo suoritettuja opintoja vapaan muokkauksen tilassa toimi näin:

 • Klikkaa opintojesi rakenteessa sitä opintokokonaisuutta tai väliotsikkoa, johon haluat lisätä opintoja.
 • Klikkaa oikean laidan valinta-avustimessa kolmen pisteen kohdalta ja sen jälkeen vapaan muokkauksen tila.
  'Vapaan muokkauksen tila' -toiminnon sijainti valinta-avustimessa
 • Klikkaa lisää jo suoritettu opintojakso tai lisää jo suoritettu kokonaisuus.
  'Lisää jo suoritettu opintojakso' -painikkeen sijainti valinta-avustimessa
 • Klikkaa suorittamasi opinnon kohdalta Lisää.

Hyväksynnän hakeminen

Haethan hyväksyntää vain siihen opintokokonaisuuteen tai väliotsikkoon, johon olet tehnyt muutoksia.

Jos haet hyväksyntää sääntöjen vastaisessa tilassa oleviin opintokokonaisuuksiin tai väliotsikoihin, jotka ovat hierarkiassa ylemmällä tasolla, alkuperäinen sääntöjen vastainen tila ei muutu miksikään. Näin ollen hakemuksesi on turha.

Tutkinto-ohjelmasi henkilöstö voi tarvittaessa tehdä haluamasi muutokset suunnitelmaasi ja hakea niille hyväksyntää puolestasi tilanteissa, joissa et itse kykene tätä tekemään (esim. tekniset tai saavutettavuuteen liittyvät ongelmat).


Toimi näin:

 • Klikkaa suunnitelmasta opintokokonaisuutta tai väliotsikkoa, johon haluat hakea hyväksyntää.
 • Aktivoi vapaan muokkauksen tila.
  'Vapaan muokkauksen tila' -toiminnon sijainti valinta-avustimessa
 • Klikkaa Hae poikkeuksille hyväksyntää.
  'Hae poikkeukselle hyväksyntää' -painikkeen sijainti valinta-avustimessa
 • Kirjoita perustelut hakemukselle ja klikkaa Lähetä anomus.


 • No labels