Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Hyväksyntää haetaan HOPS:lle vain siinä tilanteessa, jos ohjelmasi on määritellyt hyväksynnän hakemisen pakolliseksi. Huomioithan, että myös yksittäiset opintokokonaisuudet (esim. pääaine, sivuaine) voivat vaatia hyväksynnän hakemista. Vapaan muokkauksen tilan kautta voit tarvittaessa tehdä poikkeavia rakenteita ja hakea niille hyväksyntää.

Erikseen hyväksyttäminen

Jos opintokokonaisuudelle tai tutkinto-ohjelmalle on määritelty erillinen hyväksyttäminen, näyttäytyy se "vaatii erillistä hyväksyntää" -tilana Opintojen rakenne -näytöllä. Kun haet hyväksyntää, kirjoita mukaan perustelut ja valitse Lähetä anomus.

Tarkistathan oman korkeakoulusi Oppimispalveluista, saatko hakea hyväksyntää. Kaikissa ohjelmissa viestien ohjautumistoiminnallisuutta ei ole vielä otettu käyttöön. Ethän hae hyväksyntää opinto-oikeuteesi kuulumattomiin opintosuunnitelmiin, sillä hakemukset eivät ohjaudu oikeille henkilöille.

Vapaan muokkauksen tila

Jos sinun tulee käyttää Vapaan muokkauksen tilaa, avaa kyseinen opintokokonaisuus valinta-avustimessa klikkaamalla sitä. Valinta-avustimessa klikkaa kolmen pisteen kohdalta, josta pääset kyseiseen tilaan.

Vapaan muokkauksen tilassa voit lisätä mitä tahansa opintojaksoja, -kokonaisuuksia ja jo suoritettuja opintoja sekä poistaa opintojaksoja ja -kokonaisuuksia.
Tekemäsi muokkaukset näkyvät opinto-oikeutesi mukaisen opintosuunnitelman opintokokonaisuudessa varoituskolmion ja tekstin "Ei kuulu tutkintosi
rakenteeseen" kera. Samaan aikaan kaikki ylempänä olevat opintokokonaisuudet menevät epävalidiin tilaan ("sääntöjen vastainen"). Koko
opintosuunnitelma on epävalidissa tilassa, mikä näkyy punaisena varoitusbannerina opintosuunnitelman yläpuolella. Bannerissa lukee "Suunnitelma on
rakenteen sääntöjen vastainen. Korjaa valintoja.

Vapaan muokkauksen tilassa et voi lisätä opintosuunnitelmaan opintojaksoa, joka on pakollinen jossain muualla rakenteessa.

Kun haet hyväksyntää, kirjoita perustelut hakemukselle ja klikkaa Lähetä anomus.
Tarkistathan oman korkeakoulusi Oppimispalveluista, saatko hakea hyväksyntää. Kaikissa ohjelmissa viestien ohjautumistoiminnallisuutta ei ole vielä otettu käyttöön. Ethän hae hyväksyntää opinto-oikeuteesi kuulumattomiin opintosuunnitelmiin, sillä hakemukset eivät ohjaudu oikeille henkilöille.
  • No labels