Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Applying for approval and Free edit mode


Hyväksyntää haetaan HOPS:lle vain siinä tilanteessa, jos ohjelmasi on määritellyt hyväksynnän hakemisen pakolliseksi. Huomioithan, että myös yksittäiset opintokokonaisuudet (esim. pääaine, sivuaine) voivat vaatia hyväksynnän hakemista. Vapaan muokkauksen tilan kautta voit tarvittaessa tehdä poikkeavia rakenteita ja hakea niille hyväksyntää.

Lähettäminen hyväksyttäväksi ei onnistu? Tarkista nämä asiat.

Erillinen hyväksyttäminen


Jos opintokokonaisuudelle tai tutkinto-ohjelmalle on määritelty erillinen hyväksyttäminen, näyttäytyy se "vaatii erillistä hyväksyntää" -tilana Opintojen rakenne -näytöllä. Paina sen opintokokonaisuuden tai tutkinto-ohjelman kohtaa opintosuunnitelmassa, johon haluat hakea hyväksyntää. Oikealle avautuvan valinta-avustimen kautta voit hakea hyväksyntää. Valitse Hae kokonaisuudelle hyväksyntää. Jos painike ei ole aktiivinen, varmistathan, että kaikki valinnat ovat tehty sääntöjen mukaisia ja kokeile uudelleen. Kunkin kohdan opintosuunnitelmassasi tulisi olla tilassa valinnat tehty. Kirjoita mukaan perustelut ja valitse Lähetä anomus. Hyväksytystä hakemuksesta saat viestin Sisun etusivulle ja viestit-osioon.Muokkausten tekeminen (ehdollisesti) hyväksyttyyn HOPS:iin

Jos olet saanut hyväksynnän tai ehdollisen hyväksynnän hakemaasi HOPS:iin mutta haluaisit tehdä muokkauksia, toimi seuraavasti:

Peru hyväksyntä HOPS:sta valitsemalla se kokonaisuus, johon hyväksyntä on saatu (tila: valinnat hyväksytty tai valinnat hyväksytty ehdollisena). Valitse Näytä, jolloin pääset hyväksyttyyn hakemuslomakkeeseen. Valitse avautuneen lomakkeen alareunasta Luovu hyväksynnästä. Varmistusta kysyttäessä valitse Kyllä, luovu hyväksynnästä.Nyt voit muokata HOPS:asi ja lähettää sen uudelleen hyväksytettäväksi (ks. yllä oleva ohjevideo). Muistathan aina hakea uudelleen hyväksyntää, jos teet muokkauksia jo hyväksyttyyn HOPS:iin.


Jos olet ehtinyt tehdä muutoksia aiemmin hyväksyttyyn kokonaisuuteen HOPSissa ennen kuin olet luopunut hyväksynnästä, saat kokonaisuuden kohdalle ilmoituksen "poikkeaa haetusta sisällöstä".

Kun klikkaat HOPSissa kokonaisuutta, jonka kohdalla ilmoitus näkyy, aukeaa oikealle valinta-avustin. Valinta-avustimessa näkyy teksti "Ei vastaa hyväksyttyä" ja linkki "Näytä". Kun klikkaat linkkiä, aukeaa uusi ikkuna, jonka kautta pääset luopumaan kokonaisuuden hyväksynnästä em. tavalla ja hyväksynnästä luovuttuasi voit hakea uudelleen hyväksyntää kokonaisuudelle, johon olet tehnyt muutoksia.

Vapaan muokkauksen tila

Vapaan muokkauksen tilaa käytetään esimerkiksi tapauksissa, joissa opiskelija on saanut vapautuksen pakollisesta kielestä eikä pysty siten noudattamaan ohjelman rakennetta Sisussa.

Näin pääset Vapaan muokkauksen tilaan: avaa kyseinen opintokokonaisuus valinta-avustimessa klikkaamalla sitä. Valinta-avustimessa klikkaa kolmen pisteen kohdalta, josta pääset kyseiseen tilaan.

Vapaan muokkauksen tilassa voit lisätä mitä tahansa opintojaksoja, -kokonaisuuksia, jo suoritettuja opintoja (Lisää jo suoritettu opintojakso / kokonaisuus) sekä poistaa opintojaksoja ja -kokonaisuuksia.
Tekemäsi muokkaukset näkyvät opinto-oikeutesi mukaisen opintosuunnitelman opintokokonaisuudessa varoituskolmion ja tekstin "Ei kuulu tutkintosi
rakenteeseen" kera. Samaan aikaan koulutuksesi (esim. koodilla EDU_BIZ1) menee epävalidiin tilaan ("sääntöjen vastainen"). Koko
opintosuunnitelma on epävalidissa tilassa, mikä näkyy punaisena varoitusbannerina opintosuunnitelman yläpuolella. Bannerissa lukee "Suunnitelma on
rakenteen sääntöjen vastainen. Korjaa valintoja.

Vapaan muokkauksen tilassa et voi lisätä opintosuunnitelmaan opintojaksoa, joka on pakollinen jossain muualla rakenteessa.

Kun haet hyväksyntää, kirjoita perustelut hakemukselle ja klikkaa Lähetä anomus.


  • No labels