Sisu HELP
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

[på svenska] [in English]

Haku-näkymässä opiskelijat voivat hakea opintojaksoja eri kriteerein ja lisätä niitä muistilistalleen, josta niitä voi poimia opintosuunnitelmaan.                              

Hakukriteerit (löytyvät Rajaa-painikkeen takaa):

Järjestäjä: hakee opintojaksot järjestävän organisaation mukaisesti. Järjestävä organisaatio voi olla korkeakoulu tai laitos. Järjestäjää voidaan hakea kirjoittamalla hakusana tai avata organisaation järjestäjävalikko.

Avautuvassa näkymässä voidaan hakea koko organisaation tai jonkin tietyn alemman yksikön opintoja. Kun klikataan nuolta organisaation vieressä, näytetään organisaation alla olevat organisaatiot. Kun täpätään organisaatio valituksi, näytetään valinta oikealla (Valinnat). Vivun asentoa muuttamalla voidaan määritellä, haetaanko koko organisaatiosta mukaan lukien kaikki sen alla olevat organisaatiot vai valitaanko aliorganisaatioista.

Järjestelmävalikko-näkymä. Näkymä jaettu kolmeen osaan. Valitse järjestäjä, valittu yliopisto (tässä tapauksessa Aalto-yliopisto) sekä valinnat. Aalto-yliopisto on valittu, Aalto-yliopiston sisältä on valittu halutut koulut jonka jälkeen valintoissa nähdään näiden koulujen eri laitokset, joista jälleen valittu halutut. Kuva 1. Avaa järjestäjävalikko -näkymä

Opetussuunnitelmakausi: hakee opintojaksot niiden lukuvuosien perusteella, jolloin opintojakso on voimassa.

Opintojakson taso: hakee opintojaksot niiden tason mukaan. Tasot ovat:

  • aineopinnot
  • jatko-opinnot
  • muut opinnot
  • perusopinnot
  • syventävät opinnot

Suorituskieli: hakee opintojaksot sen mukaisesti, millä kielellä ne voi suorittaa.

Suoritustapa (ei vielä käytössä): hakee opintojaksot suoritustavan mukaisesti. Suoritustapavaihtoehdot ovat: sisältää itsenäistä työskentelyä ja sisältää vain tentin.

Opetusta periodissa: Opetusperiodivalinnalla voit hakea kaikki ne opintojaksot, joiden opetus osuu tietyn periodin ajalle. Periodihaulla haettaessa voi hakea vain menossa olevia tai tulevia toteutuksia sisältäviä opintojaksoja. Edellisten, jo päättyneiden periodien opintojaksoja ei näytetä.


Kuva Haku-näkymästä. Kuvassa haettu hakusanalla elec opetusta, joka järjestetään periodissa II.


Kuva 2. Kuva Haku-näkymästä. Kuvassa haettu hakusanalla "elec" opetusta, joka järjestetään periodissa II.

  • No labels