Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Henkilökunta-roolilla voidaan hakea opiskelijoita eri rajauksien perusteella. Haku tapahtuu hallintohenkilön käyttöliittymän Opiskelijat-näytössä. Opiskelijoita voidaan hakea kahden kategorian mukaan: Opiskelijan perustiedot ja Opiskeluoikeuden tiedot.

Rajattaessa hakutuloksia painetaan ensin Rajaa-painiketta, valitaan listalta rajaustekijä, tarvittaessa haetaan tai ruksitaan se (jos listalla on useita) ja vahvistetaan valinta painamalla OK.


Rajaustekijät ovat:

Opiskelijoiden perustiedot

Äidinkieli (ei vielä käytössä): rajaa opiskelijat ilmoittamansa äidinkielen mukaan

Asiointikieli (ei vielä käytössä): rajaa opiskelijat ilmoittamansa asiointikielen (suomi / ruotsi / englanti) mukaan

 • asiointikieli = millä kielellä opiskelija asioi

Koulusivistyskieli (ei vielä käytössä): rajaa opiskelijat koulusivistyskielen (suomi / ruotsi / saame) mukaan

 • koulusivistyskieli = millä kielellä opiskelija on suorittanut peruskoulun

Kotikunta (ei vielä käytössä): rajaa opiskelijat kotikunnan mukaan

Kansalaisuus (ei vielä käytössä): rajaa opiskelijat kansalaisuutensa perusteella

Sukupuoli (mies / nainen / muu): rajaa opiskelijat sukupuolen perusteella. Tieto tulee Winoodista.

Kuollut (Näytä kuolleet): näyttää kuolleet opiskelijat. Tieto tulee Winoodista.

Opiskeluoikeuden tiedot

Vastuuorganisaatio: rajaa opiskelijat opinto-oikeuden vastuuorganisaation mukaan

Koulutus: rajaa opiskelijat koulutuksen mukaan

 • kandidaattiohjelmien nimeäminen:
  • Aalto Bachelor in Science and Technology and M.Sc. (Tech.) - Data Science

  • Aalto Bachelor in Science and Technology and M.Sc. (Tech.) - Data Systems and Design

  • Insinööritieteiden kandidaatti ja diplomi-insinööri
  • Kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri
  • Kemian tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri
  • Sähkötekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri
  • Teknistieteellinen kandidaatti ja diplomi-insinööri
  • Taiteiden ja suunnittelun kandidaatti ja maisteri
 • maisteriohjelmien nimeäminen: löytyvät ohjelman nimellä

Tätä voi hyödyntää esimerkiksi ohjausryhmien luomisessa, ks. ohje.

Noudatettu rajauslaki: rajaa opiskelijat noudattamansa rajauslain mukaan. Huom! Tämä toiminnallisuus ei ole vielä täysin käytössä.

Opiskeluoikeuden tila: rajaa opiskelijat tilojen aktiivinen, valmistunut, luopunut, peruutettu ja passiivinen mukaan.

Opintojen aloituslukukausi: rajaa opiskelijat opintojen aloituslukukauden perusteella vuoden 1969 keväästä alkaen. Tämä rajaustekijä huomioi myös lakisääteiset poissaolot.

Läsnäolo (ei vielä käytössä): rajaa opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi valitsemallesi lukukaudelle keväästä 1969 alkaen.

 • No labels