Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Henkilökunta-roolilla voidaan hakea opiskelijoita eri rajauksien perusteella. Haku tapahtuu hallintohenkilön käyttöliittymän Opiskelijat-näytössä. Näyttö on jaettu kahteen välilehteen: opiskelijahaku ja ryhmien hallinta. Opiskelijoita voidaan hakea kahden kategorian mukaan: Opiskelijan perustiedot ja Opiskeluoikeuden tiedot.

Rajattaessa hakutuloksia painetaan ensin Rajaa-painiketta, valitaan listalta rajaustekijä, tarvittaessa haetaan tai ruksitaan se (jos listalla on useita) ja vahvistetaan valinta painamalla OK.

Rajaustekijät ovat:

Opiskelijoiden perustiedot

Äidinkieli (ei vielä käytössä): rajaa opiskelijat heidän ilmoittamansa äidinkielen mukaan

Asiointikieli: rajaa opiskelijat ilmoittamansa asiointikielen (suomi / ruotsi / englanti) mukaan

 • asiointikieli = millä kielellä opiskelija asioi

Koulusivistyskieli (ei vielä käytössä): rajaa opiskelijat koulusivistyskielen (suomi / ruotsi / saame) mukaan

 • koulusivistyskieli = millä kielellä opiskelija on suorittanut peruskoulun

Kotikunta (ei vielä käytössä): rajaa opiskelijat kotikunnan mukaan

Kansalaisuus (ei vielä käytössä): rajaa opiskelijat kansalaisuutensa perusteella

Sukupuoli (mies / nainen / muu): rajaa opiskelijat sukupuolen perusteella. Tieto tulee Winoodista.

Kuolleet (Näytä kuolleet): näyttää kuolleet opiskelijat. Tieto tulee Winoodista.


Opiskeluoikeuden tiedot

Organisaatio: rajaa opiskelijat opinto-oikeuden vastuuorganisaation mukaan

Koulutus: rajaa opiskelijat koulutuksen mukaan

 • kandidaattiohjelmien nimeäminen:
  • Aalto Bachelor in Science and Technology and M.Sc. (Tech.) - Data Science

  • Aalto Bachelor in Science and Technology and M.Sc. (Tech.) - Data Systems and Design

  • Insinööritieteiden kandidaatti ja diplomi-insinööri
  • Kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri
  • Kemian tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri
  • Sähkötekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri
  • Teknistieteellinen kandidaatti ja diplomi-insinööri
  • Taiteiden ja suunnittelun kandidaatti ja maisteri
   • Taiteiden ja suunnittelun kandidaatti ja arkkitehti
   • Taiteiden ja suunnittelun kandidaatti ja maisema-arkkitehti
 • maisteriohjelmien nimeäminen: löytyvät ohjelman nimellä

Tätä voi hyödyntää esimerkiksi ohjausryhmien luomisessa, ks. ohje. HUOM! Toistaiseksi Sisu ei osaa rajata opintojen vaiheen (kandidaatti / maisteri) mukaan vaan ottaa hakutuloksiin mukaan myös valmistuneet kandidaattiopiskelijat. Tätä kuitenkin työstetään parhaillaan.


Noudatettu rajauslaki: rajaa opiskelijat noudattamansa rajauslain mukaan. Huom! Tämä toiminnallisuus ei ole vielä täysin käytössä.

Opiskeluoikeuden tila: rajaa opiskelijat tilojen aktiivinen, valmistunut, luopunut, peruutettu ja passiivinen mukaan.

Opintojen aloituslukukausi: rajaa opiskelijat opintojen aloituslukukauden perusteella vuoden 1969 keväästä alkaen. Tämä rajaustekijä huomioi myös lakisääteiset poissaolot.

Läsnäolevana lukukaudella (ei vielä käytössä): rajaa opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi valitsemallesi lukukaudelle keväästä 1970 alkaen.

Poissaolevana lukukaudella (ei vielä käytössä): rajaa opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi valitsemallesi lukukaudelle keväästä 1970 alkaen.

Tutkinto-ohjelma: hakee opiskelijat tutkinto-ohjelman perusteella.

Pääaine/Suuntautuminen: hakee opiskelijat pääaineen tai erikoistumisalueen perusteella.

Sivuaine: hakee sivuaineiksi merkityt opintokokonaisuudet. Huom! Tämä toiminnallisuus otetaan Aallossa yhteisesti käyttöön syksystä 2019 alkaen.

 • No labels