Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Minne tiedot päivitetään?

Millä kielellä sivuaineen tiedot päivitetään?

Sivuaineen tiedot päivitetään sillä kielellä, jolla sivuaine on suoritettavissa.

Katso esimerkki kielimakron käytöstä täältä https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=4854419 Edit-tilassa näet, miten on rakennettu. 

Käytetään tabs container -makroa, jonka sisään jokaista kieliversiota varten lisätään tabs page -makro (otsikoksi Suomeksi / På svenska / In English), jonka sisään edelleen div-makro, jonka sisään teksti tulee.


Sivuaineen otsikointi

Sivuaineen otsikon kieli

Sivuaineen otsikko kirjataan kaikilla niillä kielillä, joilla sivuaine on suoritettavissa.

Ensin syötetään englanninkielinen nimi, sitten suomenkielinen, sitten ruotsinkielinen. Esim.

 • Animation (en) / Animaatio (fi)
 • Scenography and Costume Design (en) / Lavastustaide ja pukusuunnittelu (fi)
 • Minor study module completed at another university, for BIZ students (en) / Muualla suoritettu sivuopintokokonaisuus, vain BIZin opiskelijoille (fi)
 • International study module, for BIZ students (en) / Kansainvälinen sivuopintokokonaisuus, vain BIZin opiskelijoille (fi)

Jos muutat sivuaineen otsikointia, siirrä se aakkosjärjestyksessä oikeaan paikkaan sivulla. Pääset tekemään sen sivun alalaidan Space Tools -kohdasta (Content Tools - Reorder Pages - raahaa sivu oikealle paikalleen puussa).

Samannimiset sivuaineet

Sivuaineiden otsikkoon tulee sivuaineen nimeen perään lisätä, mikäli sivuaine on tarkoitettu vain yhden koulun opiskelijoille, erotuksena toiseen samannimiseen sivuaineeseen, joka tarjolla kaikille. 

Molempien sivuaineiden kuvauksiin pitää tällöin nimetä erottava tekijä (esim. Finance, for all Aalto degree students / Finance, for School of Business MSc students only); Taloustiede, kaikille Aallon tutkinto-opiskelijoille / Taloustiede, vain Kauppakorkeakoulun KTM-opiskelijoille)

Katso esimerkit:

Sivuaineen kuvauksesta tulee löytyä seuraavat otsikot ja asiat

Tarkista, että myös ne sivuainesivut, joille jo syötetty tietoja, noudattavat näitä ohjeita!

 1. otsikko: Basic information / Perustiedot / Basinformation om biämnet [otsikkotaso 1]
 2. itse tiedot [käytetään paragraph-muotoilua, bold vain samoissa kohdin tekstiä kuin tässäkin]

Code / Koodi / Kod: [syötä sivuaineen koodi]

Extent / laajuus / Omfattning: XX ECTS

Language / Kieli / Språk: English / suomi / svenska

Organizing department / Järjestävä laitos / Institution: XX

Teacher in charge / Vastuuopettaja / Ansvarprofessor: XX

Administrative contact / Hallinnollinen yhteyshenkilö / Biämnets koordinator: [LESin yhteyshenkilö]

Target group / Kohderyhmä / Målgrupp: esim. All Aalto students / Schools of Technology students / BIZ MSc students only

Haku / Application process / Ansökan:

[Jos haku sivuaineeseen tapahtuu Aallon yhteisen hakusysteemin kautta, huolehdi, että kohdassa "Haku" on hakuaikojen osalta ainoastaan viittaus Aalto-yliopiston yleisen sivuainehaun ohjeisiin, alla olevan mallin mukaisesti (ÄLÄ VIITTAA "sisäisen liikkuvuuden haku"!).

Ainoastaan, mikäli sivuaineeseen voi hakea vain keväisin/syksyisin, tai hakuaika on täysin poikkeava, käytetään alla olevasta poikkeavaa ohjeistustekstiä:]

Quotas and restrictions / Kiintiöt ja rajoitukset / Kvoter och begränsningar:

Prerequisites / Esitietovaatimukset / Förkunskaper:

3. otsikko: Content and structure of the minor / Sivuaineen sisältö ja rakenne / Biämnets innehåll och uppbyggnad [otsikkotaso 1]

[Tämän alle kuvaus sivuaineesta sekä sivuaineeseen sisällytettävät kurssit]

[Kurssit lisätään taulukkona, jonka otsikkotasolle seuraavat otsikot: koodi/code/kod, nimi/name/namn, ECTS, periodi/period/period]

[Jos tämän otsikon alle halutaan vielä lisätä aliotsikkoja, käytetään seuraavaksi otsikkotasoa 2, tämän jälkeen otsikkotasoa 3 - otsikkotasoa 3 pienempiä otsikoita ei käytetä.]

ARTSin päivittäjä!

 • Merkitse kaikkien sivuaineiden kuvauksiin tieto sivuaineen järjestävästä laitoksesta.Tieto on tärkeä, sillä ARTSiin sivuaineoikeutta hakiessaan, opiskelijan on hakemukseensa valittava, mille laitokselle opinto-oikeutta hakee, ja hakemus ohjautuu järjestelmässä tämän valinnan perusteella. Näin ollen opiskelijalla tulee olla hakemusta jättäessään tieto siitä, mille laitokselle hänen hakemuksensa sivuaine sijoittuu.
 • Mikäli sivuaineeseen myönnetään opinto-oikeus vain vuodeksi (alle 18 op laajuiset sivuaineet), merkitse tieto tästä sivuaineen kuvaukseen.

Sivuaineen labelointi, ERITTÄIN TÄRKEÄÄ

Labeleiden/leimojen määrittäminen kunkin sivuaineen kuvaussivulle on erittäin tärkeää, sillä leimat määräävät, millä missä kohtaa sivuaineopasta sivuaine näkyy.

 • Jos esim. sivuaineen leima "minor" tai opetussuunnitelman vuotta indikoiva leima "2018" puuttuu, sivuaine ei näy missään.
 • Jos sivuaineessa on esim. leima "arts", sivuaine listautuu näkyviin sivulla, jonka opiskelija valitsee, jos haluaa nähdä artsin opiskelijoille tarjottavat sivuaineet.

Löydät labelit, leimat sivuaineen kuvauksesta (alhaalla oikealla), kun et ole editointitilassa. Pääset päivittämään niitä klikkaamalla leimojen vieressä olevaa kynän kuvaa.


 1. Sivut, joille jo syötetty leimat: käy leimat läpi kaikista niistä sivuaineista, joiden päivittämisestä vastaat
  1. Pitävätkö leimat paikkansa kielen, kohderyhmän ja tason osalta? Katso alta kuvaus siitä, mitä mikäkin label tarkoittaa. Jos sivulle on jo lisätty teemaa/teemoja koskevia leimoja, älä koske näihin (lisää/poista).
  2. Poista leima "2017" ja lisää sen paikalle leima "2018" (ilman lainausmerkkejä)
   OPS 2020-2022: Poista leima "2018"ja lisäää sen paikalle leima "2020" (ilman lainausmerkkejä)

 2. Uusien sivuaineiden kohdalla: lisää sivulle leimat alle olevien ohjeiden mukaisesti.
  Kaikkien uusien sivuaineiden sivulle, lisää seuraavat labelit/leimat:
   • minor
   • 2018
   • OPS 2020-2022: Lisää leima "2020" (ilman lainausmerkkejä)
 • Lisäksi, merkitse
 • Kieli
  • fi - sivuaine, jossa pakollisena yksikin suomenkielinen kurssi
  • en - sivuaine, jossa ei pakollisia suomenkielisiä kursseja
 • Kohderyhmä
  • all - kaikille Aallon opiskelijoille
  • arts - vain artsin opiskelijoille
  • biz - vain bizin opiskelijoille
  • elec - vain elecin opiskelijoille
  • eng - vain engin opiskelijoille
  • elec, eng, chem, sci (jokainen omana labelinään) - tekniikan koulujen opiskelijoille
  • arts, chem (molemmat omana labelinaan) - artsin ja chemin opiskelijoille
  • jne
 • Taso
  • bachelor - sivuaine, jonka voi suorittaa kandidaattiopiskelija
  • master - sivuaine, jonka voi suorittaa maisteriopiskelija (huom! tämä leima myös kaikkiin sivuaineisiin, joihn menee leima bachelor, sillä maisteriopintoihin voi sisällyttää kanditasoisen sivuaineen)
  • master, bachelor (molemmat omana labelinaan) - sivuaine, joka tarjolla sekä kandi- että maisteriopiskelijoille
 • Teema
  • Lisää nämä vain uusien sivuaineiden sivuille & niiden sivuaineiden sivuille, jotka syystä tai toisesta jääneet puuttumaan 2017-18 sivuaineiden työtilasta.
  • Jos sivulle on jo lisätty teemaa/teemoja koskevia leimoja, älä koske näihin (lisää/poista).
  • Väh. 1/sivuaine, max 2/sivuaine. (Kv-sivuaineisiin tai henkilökohtaisiin sivuaineisiin yms ei tarvitse lisätä leimaa lainkaan.)
  • Sopivaa teemaa voi tiedustella sivuaineen akateemiselta vastuuhenkilöltä.
  • Teemaluokittelu seuraa Aallon määrittelemiä tutkimuksen avainalueita: http://www.aalto.fi/fi/research/strengths/ Uusia teemoja ei luoda.
   • ict - ICT and digitalisation (ICT ja digitalisaatio)

   • materials - Materials and sustainable use of natural resources (Materiaalit ja kestävä luonnonvarojen käyttö)

   • art - Art and design knowledge building (Taide ja design)

   • business - Global business dynamics (Liiketoiminta muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä)

   • energy - Advanced energy solutions (Edelläkäyvät energiaratkaisut)

   • living - Human-centred living environments (Ihmislähtöinen rakennettu ympäristö)

   • health - Health and wellbeing (Terveys ja hyvinvointi)

   • mathematics - Mathematics and research methods (Matematiikka ja tutkimusmenetelmät)

Sivuaineen ominaisuudet-makro (sivun yläosassa, näkyy vain editointitilassa)

Page properties -makro näkyy vain editointitilassa (kuva 1). Makroon syötetyistä tiedoista haetaan tiedot sivuaineiden työtilan etusivulle (kuva 2). On siis tärkeää, että makroon syötetyt tiedot ovat oikein.

1. Tarkista makrojen sisällöt niiden sivuaineiden osalta, joiden päivityksestä vastaat. Pitävätkö paikkansa tason, kielen, kohderyhmän osalta? Älä koske teemaa koskeviin kohtiin (paitsi uusien sivuaineiden kohdalla, ks. kohta 2: TÄLLÖIN KIRJOITA TEEMAAN NIMI KOKONAISUUDESSAAN, ÄLÄ VAIN LEIMOISSA KÄYTETTYÄ YHDEN SANAN LYHENNETTÄ!).

2. Uusien sivuaineiden (tai syystä tai toisesta  2017-18 sivuaineiden työtilasta puuttumaan jääneiden sivuaineiden) kohdalla makroon ei ole syötetty vielä mitään tekstiä, tee tämä. Tiedot syötetään vain englanniksi. Käytössä olevat ilmaukset alla. Älä keksi omaa vastaavan merkityssisällön omaavaa ilmausta, vaan käytä näitä soveltaen (mikäli eivät vastaa sivuainettasi).

kuva 1.

kuva 2.

Käytä näitä ilmauksia makroissa

Level:

 • Bachelor
 • Master
 • Bachelor
  and
  Master
  [merkitään alekkain]

Language:

 • Finnish
 • English
 • Finnish
  or
  English
  [merkitään alekkain]
  [tätä käytetään vain, jos sivuaine kokonaisuudessaan mahdollista suorittaa kummalla tahansa kielellä]

Available for:

 • All Aalto students
 • Students at schools of technology
 • ARTS/BIZ/CHEM/ELEC/ENG/SCI students only
 • CHEM students (kemiantekniikan kandidaattiohjelman pääaineopiskelijat)
 • CHEM, ENG, SCI students
 • CHEM, ELEC, SCI students
  SIIRTYMÄSIVUAINE
 • ARTS and schools of technology students
 • ARTS, SCI students

Theme:

 • Jos teemoja kaksi, merkitään alekkain:
  ICT and digitalisation
  and
  Advanced energy solutions
 • Väh. 1/sivuaine, max 2/sivuaine.
 • Sopivaa teemaa voi tiedustella sivuaineen akateemiselta vastuuhenkilöltä (tämä koskee vain sivuja, joilta teema-määrittely puuttuu: jos sivulle on jo lisätty teema/teemoja, älä koske näihin (lisää/poista).
 • Teemaluokittelu seuraa Aallon määrittelemiä tutkimuksen avainalueita: http://www.aalto.fi/fi/research/strengths/ Uusia teemoja ei luoda.
  • ICT and digitalisation
  • Materials and sustainable use of natural resources
  • Art and design knowledge building
  • Global business dynamics
  • Advanced energy solutions
  • Human-centred living environments
  • Health and wellbeing
  • Mathematics and research methods
 • No labels