OPIT

Exam Tilaohjeet/roomguide

Ohjevideo Panoptossa https://aalto.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=c4b3b0d9-8b68-4c0c-b07b-aab800c5ae40

Huomioitavaa sähköisestä tentistä ja tilasäännöistä

HUOM: Aallossa on käytössä 2 EXAM-tenttihuonetta! Tarkista kumpaan tilaan olet varannut oman tenttisi. Tenttihuone Lento (Harald Herlin Oppimiskeskus), tentit alkavat 30minuuttia yli tasatunnin ja Tenttihuone OK1y339a (Otakaari 1, y-siipi) tentit alkavat tasatunnein.

 1. Tenttikoneelle kirjaudutaan yhteisellä "aalto-exam" tenttitunnuksella, tenttijärjestelmään kirjaudutaan omalla Aalto-tunnuksella
 2. Exam -sähköisessä tenttihuoneessa on kerrallaan avoinna useita eri kurssien tenttejä. Mitä aikaisemmin varaat oman tenttiaikasi, sitä varmemmin saat haluamasi ajan. Tentin varaaja on velvollinen itse tarkistamaan, että hänellä on oikeus suorittaa varaamansa tentti (=tentti-ilmoittautuminen Oodissa on tehty). Opettaja ei ole velvollinen arvioimaan tenttiä, joka on suoritettu ilman oikeutta tentin suorittamiseen.
 3. Tilaan saa ottaa mukaan ainoastaan opiskelijakortin. Jätä muut henkilökohtaiset tavarasi tenttihuoneen läheisyydessä sijaitseviin lukittaviin lokerikkoihin.
 4. EXAM-tenttitilassa on kuvan ja äänen tallentava videovalvonta ja Tenttihuoneessa suoritetaan satunnaisia pistokokeita tenttijöiden henkilöllisyyden varmistamiseksi. Tenttihuonetenttiin osallistuneella on velvollisuus tulla kutsusta todistamaan henkilöllisyytensä hänelle ilmoitetulla tavalla.
 5. Muista, että Tenttihuoneessa suoritettavissa tenteissä noudatetaan tenttiohjesäännön lukua 4: tenttirikkomukset ja kurinpito
 6. Tenttihuoneesta ei saa poistua kesken tentin (esim. wc-käyntiä varten)
 7. Muiden tenttijöiden kanssa ei ole luvallista kommunikoida Tenttihuoneessa
 8. Vältä turhaa liikuskelua Tenttihuoneessa

Lisätiedot guidance.pdf

Tentin aikana ei ole saatavilla teknistä tukea.
Jos tenttisi keskeytyy (ohjesivu-pdf)

Ongelmatilanteet ratkaistaan jälkikäteen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos jokin tenttilaitteistoon tai tenttitilaan liittyvä ongelma estää sinua vastaamasta tenttiin varaamanasi tenttiaikana, poistu tenttihuoneesta ja tee tapahtumasta poikkeusilmoitus, jonka lähetät sähköpostitse osoitteeseen

exam@aalto.fi

Ilmoituksesta tulee selvitä seuraavat tiedot: tenttijän nimi, sähköpostiosoite, tentin nimi, tapahtuma-aika, tenttikoneen numero (tiedot löytyvät tentinvarausvahvistuksesta) ja lyhyt kuvaus tapahtuneesta (tentin keskeytymis- tai estymissyy).

 Ilmoituksen perusteella tilanne tarkistetaan ja sinuun otetaan yhteyttä. Ilmoituksen tekeminen on edellytys sille, että sinulle voidaan antaa mahdollisuus suorittaa tentti uudelleen

Guidance video in Panopto https://aalto.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=c4b3b0d9-8b68-4c0c-b07b-aab800c5ae40


Please notice

 1. Use general exam username "aalto-exam" to log in to exam computer, use your own Aalto username to log in to Exam system.
 2. There is plenty of exams open at the same time in Exam-system. The earlier you reserve your exam time, the better is the chance to pick the best suitable time for you.
 3. You may not take anything (except your id or student card) with you into the exam room. Before entering the exam room, please leave your outdoor clothing, bag and belongings (also your mobile phone) in the lockers outside the room.
 4. The e-exam room is supervised with (both audio and picture) recording video surveillance and there will be spot checks in the examroom in which all the exam participants' identities are checked.
 5.  Remember that sanctions will always be imposed against any student who is found in breach of examination regulations
 6. You are not allowed to leave the exam room before completing the exam. (No toilet visits!)
 7. You are not allowed to communicate with other students in the exam room
 8. Do not walk or move unnecessarily during your exam

Further details:guidance.pdf


There is no technical support available during exams.


If your exam is interrupted (guide pdf)

All the problems will be handled afterwards. If the exam is disturbed or prevented because of a technical or some other problem, interrupt the exam and leave the e-exam room. Always report the interruption of the exam via email to

exam@aalto.fi

Incident report should be filled with the details: your name, email, name of exam/course, the time of interruption, computer name and short description of the reason for the interruption or obstruction.

Exam-management will check it and will contact you. Sending the report is required if you wish to renew the exam.


 • No labels