OPIT

EXAM tenttiprosessi/ examprocess

EXAM Tenttiprosessi

1. Kurssin opettaja kertoo, että kurssin tentti on tentittävissä Exam-tenttihuoneessa
2. Tutustu Aalto-yliopiston tenttiohjesääntöön, sähköisten tenttien menettelytapaohjeeseen sekä tietojärjestelmien käyttöpolitiikkaan ja varaudu toimimaan niiden mukaisesti.
3. Varaa oma tenttiaika ja tenttitila ”tenttihuone Lento”(Harald Herlin oppimiskeskuksessa tai "tenttihuone OK1y339a" Kandidaattikeskuksen(Otakaari 1) y-siivessä EXAM-järjestelmästä joko käyttäen opettajalta saamaasi ilmoittautumislinkkiä tai etsi tentti itse kurssikoodin avulla EXAM-järjestelmästä osoitteesta: https://exam.aalto.fi. Huom. Jos et pääsekään tenttiin, muista muuttaa tai perua varauksesi.Huom.varmista, että sinulla on oikeus suorittaa tentti johon varaat ajan. Jos oikeutta ei ole, opettaja ei ole velvollinen arvioimaan suoritustasi.
4. Mene tenttitilaan (huomioi tilakohtaiset ohjeet ja ongelmatilanne-ohjeet tilan ilmoitustaululla). Tilassa on tallentava tenttivalvonta ja tilassa voidaan järjestää pistokokeita tenttijöiden henkilöllisyyden varmistamiseksi.
5. Kirjaudu oikealle tenttikoneelle tenttitunnuksella(oman koneesi numero näkyy tenttivarausvahvistuksessa) ja kirjaudu Exam-järjestelmään omalla Aalto-tunnuksellasi
6. Vastaa tenttikysymyksiin ja tallenna vastauksesi
7. Kirjaudu ulos järjestelmästä ja tenttikoneelta
8. Poistu tenttitilasta viivyttelemättä
9. Saat sähköpostia opettajalta, kun tenttisi on arvioitu, voit lukea arvioinnin Exam-järjestelmässä. Virallinen arvosana kirjautuu Oodiin.

jatka opiskelijan ohjeisiin


Katso ohjevideo tenttitilassa toimimiseen: https://aalto.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=c4b3b0d9-8b68-4c0c-b07b-aab800c5ae40


EXAM examprocess


  1. Teacher tells you that course exam is held at the Exam room
  2. Get to know: Examination regulations, IT-policies and guideline for electronic examination  and prepare to follow those rules during the exam
  3. Reserve your exam time, computer and exam room: “Tenttihuone Lento”(Harald Herlin learningcentre) or "Tenttihuone OK1y339a" (Otakaari 1, y-wing) via Exam-system. Use the link offered by your teacher or log in to exam-system https://exam.aalto.fi and find your exam with Find-tool.  Notice: if you reserve and make an exam that you have not registered via Oodi, Teacher is not required to assess it. Be sure to register first in Oodi!
  4. Go to the exam-room (notice interruption-guide at the board). There is automatic videosurveilance in exam room and there will be spot checks in the examroom in which all the exam participants' identities are checked.
  5. Log in to the computer assigned to you (login details can be found in reservation confirmation e-mail) and log in to Exam-system with your Aalto username and password
  6. Answer to your exam and save
  7. Log out (system and computer)
  8. Leave exam room straight away
  9. Your teacher send you an email when the exam is assessed


Continue to student guide


Video tutorial for operating in Exam room: https://aalto.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=c4b3b0d9-8b68-4c0c-b07b-aab800c5ae40

  • No labels