Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataSivuaineen perustiedot

Koodi: ENG3065

Laajuus: 25 op

Kieli: suomi

Sivuaineen vastuuprofessori: Ari Ekroos

Kohderyhmä: Aallon tekniikan alan koulujen kandidaattiopiskelijat, lukuun ottamatta rakennetun ympäristön pääaineen kandidaattiopiskelijoita, jotka haluavat hakea siirtymistä opiskelemaan maisterivaiheessa Real Estate Economics –ohjelmaan (REC). Siirtymisen periaatteet koskevat 1.8.2016 jälkeen aloittaneita kandidaattiopiskelijoita. Haettaessa siirtymistä REC-ohjelmaan muista Aallon tekniikan alan korkeakouluista, tulee kandidaatintutkinto lisäksi olla suoritettuna ohjelman vaatimalla keskiarvolla.

Haku: Tekniikan alan opiskelijat voivat suorittaa sivuaineen ilman hakua.

Kiintiöt ja rajoitukset: Ei

Esitiedot: Sivuaineen sisältämien kurssien esitiedot tulee tarkistaa WebOodista ja/tai MyCourses-oppmisympäristöstä.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Fastighetsekonomi; Real Estate Economics

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Kurssit

25

Seuraavista kursseista valitaan vähintään 4 kurssia ja lisäksi yksi aihealueeseen liittyvä muu kurssi valinnaisena.

MAA-C2003

Kiinteistötekniikan perusteet *

5

RYM-C1002

Yhdyskuntajärjestelmien ja -suunnittelun oikeudelliset perusteet

5

RYM-C2002

Rakennetun ympäristön talous ja johtaminen

5

MAA-C2004

Kiinteistötalouden ja arvioinnin perusteet 

5

MS-C2104

Tilastollisen analyysin perusteet 

5

Lisäksi suositellaan suoritettavaksi seuraavia kursseja valinnaisiin opintoihin:

RYM-C2003 

Rakennetun ympäristön mittaus, simulointi ja mallinnus

5

RYM-C2004

Rakennetun ympäristön paikkatiedot

5

MAA-C2002

Maankäytön suunnittelun perusteet

5

 YYT-C2004

Kestävä liikennejärjestelmä

5

*) MAA-C2003 Kiinteistötekniikan perusteet -kurssia ei luennoida lukuvuonna 2017-2018. Sen tilalla voi suorittaa BIZin kurssin 31A00110 Taloustieteen perusteet (6 op).