Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Koodi: CHEM3012

Laajuus: 60 op

Vastuuopettaja: professori Ville Alopaeus

Kandidaattiohjelman perusopintojen ja bio- ja kemiantekniikan pääaineopintojen muodostama kokonaisuus antaa opiskelijalle valmiudet kehittyä myöhemmissä opinnoissa ja työelämässä bio- ja kemiantekniikan asiantuntijaksi erilaisissa insinööri- ja tutkimustehtävissä teollisuuden tai teollisuuteen liittyvien sidosryhmien, julkishallinnon tai tiedeyhteisön palveluksessa. Nämä valmiudet liittyvät

  • uusien kemiallisten yhdisteiden ja materiaalien kehittämiseen eri käyttökohteisiin kierrätettävyys huomioiden sekä
  • kemiaa ja biokemiaa soveltavien valmistusmenetelmien ja tuotantoyksiköiden kehittämiseen, suunnitteluun ja hallintaan ottaen huomioon kestävän kehityksen näkökohdat.

Pääaineen osaamistavoitteet ryhmittyvät

  • soveltavaan kemian, biokemian ja materiaalitieteen osaamiseen,
  • tuote-, materiaali- ja valmistustekniseen osaamiseen ja
  • teollisen toimintaympäristön osaamiseen.

Kurssit

KoodiKurssin nimiOp
MS-A0007Matriisilaskenta5
MS-A0207Differentiaali- ja integraalilaskenta 25
CHEM-C2200Kemiallinen termodynamiikka5
CHEM-C2210Alkuainekemia ja epäorgaanisten materiaalien synteesi ja karakterisointi5
CHEM-C2300Solu - ja molekyylibiologia5
CHEM-C2120Industrial processes in bio and chemical technology5
CHEM-C2220Orgaanisen synteesin perusteet5
CHEM-C2230Pintakemia5
CHEM-C2310Bioprosessitekniikka5
CHEM-C2510Toiminta työyhteisössä5
CHEM3012.kandKandidaatintyö ja seminaari10
CHEM3012.kypsKypsyysnäyte0
  • No labels