Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataSivuaineen perustiedot

Koodi: ENG3071

Laajuus: 25 op

Kieli: suomi

Sivuaineen vastuuprofessori: Riku Vahala

Kohderyhmä:Sivuaine on tarkoitettu Aalto-yliopiston tekniikan alan koulujen kandidaattiopiskelijoille (CHEM, ELEC, SCI) lukuun ottamatta Insinööritieteiden kandidaattiohjelman opiskelijoita, jotka haluavat siirtyä opiskelemaan maisterivaiheessa Water and Environmental Engineering–ohjelmaan (WAT). Huomioithan, että siirtymisen periaatteet koskevat pääosin 1.8.2016 jälkeen aloittaneita kandidaattiopiskelijoita ja siirtyessä CIV-ohjelmaan muista Aallon tekniikan alan korkeakouluista kandidaatintutkinto tulee lisäksi olla suoritettuna tietyllä keskiarvolla

Haku: Tekniikan alan opiskelijat voivat suorittaa sivuaineen ilman hakua

Kiintiöt ja rajoitukset: ei

Esitiedot: Sivuaineen sisältämien kurssien esitiedot tulee tarkistaa WebOodista ja/tai MyCourses-oppmisympäristöstä.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Vatten och miljöteknik; Water and Environmental Engineering

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen rakenne

koodi

Nimi

Opintopisteet

Sivuaineen pakollinen kurssi

5

ENY-C2003

Vesi- ja ympäristötekniikka

5

Sivuaineen valinnaiset opinnot

20

Valitse näistä neljä kurssia (20 op)

CHEM-C2610

 Ympäristökemia ja ympäristönsuojelu5

YYT-C2001

Hydrologian ja hydrauliikan perusteet

5

KJR-C2003

Virtausmekaniikan perusteet

5

ENY-C2002

Energia ja ympäristö

5

ENY-C2004

Geologia ja geomekaniikka

5

ENY-C2005

Geoinformation in Environmental Modelling 

5

MAA-C2001

Ympäristötiedon keruu 

5

YYT-C3001

Management of environmental data and information 

5

MAA-C2002

Maankäytön suunnittelun perusteet 

5

RYM-C1001

Johdatus rakennetun ympäristön suunnitteluun 

RYM-C1002

Yhdyskuntajärjestelmien ja -suunnittelun oikeudelliset perusteet

RYM-C2004

Rakennetun ympäristön paikkatiedot

RYM-C2002

Rakennetun ympäristön talous ja johtaminen