Turnitin

Opinnäyteohjaus -työtila MyCoursesissa

Opinnäyteohjaus -työtilan käyttötarkoitus

Käyttövalmis työtila on tarkoitettu

 • maisteritason opinnäytteiden ja väitöskirjojen ohjaajalle / valvojalle / vastuuprofessorille omien ohjattavien opinnäyteversioiden vastaanottamiseen ja kommentointiin (jatkossa roolien yhteisnimityksenä käytetään ohjaajaa ja opinnäyte on yleistermi, jolla viitataan kaikkien tutkintotasojen eri nimisiin opinnäytteisiin)
 • opinnäytteiden tekijöille opinnäyteversioiden lähettämiseen omalle ohjaajalle palautteen antamista varten
 • Turnitin-yhtäläisyysraportin saamiseksi tieteellisen kirjoittamisen ja ohjauksen avuksi palautuksen yhteydessä
 • ohjausaikojen tarjoamiseen ja varaamiseen.

Katso, miltä työtilamalli näyttää MyCoursesissa. Kyseistä työtilaa käytetään pohjana, kun työtiloja kopioidaan ja nimetään kullekin ohjaajalle.

Työtilan tilauslomake

Ohjaaja: tilaa työtila tällä lomakkeella.

Saat työtilan viimeistään 3 työpäivän kuluessa. Työtila on heti käyttövalmis Turnitin-palautuslaatikoineen ja käyttöohjeineen.

Työtilan nimi koostuu kolmesta osasta: "Opinnäyteohjaus" + ohjaajan nimi + vuosi, jolloin työtila on perustettu.

Opinnäyteohjaus-työtilan löytäminen MyCoursesissa

Ohjaaja löytää oman työtilansa MyCoursesiin kirjautumisen jälkeen etusivun kurssilistasta sekä Omat kurssini -pudotusvalikosta, koska hänellä on työtilassa opettajan rooli.

Ohjaaja:

 • tiedota työtilasta ohjattavillesi lähettämällä työtilan linkki opinnäyteversioiden palauttamista varten.

Ohjattava voi löytää ohjaajansa työtilan MyCoursesista myös omatoimisesti:

 • navigoimalla kohdasta  Koulut  >  Ko. koulu  > Opinnäyteohjaus > oman ohjaajan työtila.
 • kirjoittamalla MyCoursesin haku-kenttään ohjaan nimen.


Ohjattava liittää itsensä työtilan jäseneksi ennen palautuksia

Ohjattavalle on ohje työtilan etusivulla, mitä tulee tehdä ennen kuin työn palauttaminen on mahdollista:

 • liittyminen työtilaan
 • vastaus kysymykseen, tekeekö opinnäytettä maisteri- vai jatko-opintotasolla.

Opiskelijat palauttavat ja ohjaaja vastaanottaa Palautukset -välilehdellä

Työtilan Palautukset -välilehdellä on "Turnitin tehtävä" -aktiviteetteja palautusta ja palautusten käsittelyä varten:

 • opiskelija näkee aktiviteetissa vain oman palautuksensa, mutta opettajan näkymään listautuvat kaikkien ohjattavien palautukset
 • Drafts -nimellä alkava aktiviteetti sisältää 5 eri palautusta/versiota per opiskelija. 
  • väitöskirjan kaikki versiot, myös esitarkastukseen tai lisensiaatintyön tarkastukseen tarkoitettu versio, palautetaan johonkin luonnoksille tarkoitetuista palautuspaikoista
  • etenkin väitöskirjaprosessissa voi syntyä artikkelien kirjoituksen aikana enemmänkin kuin kymmenen luonnosta, joille työtilassa on jo valmiiksi palautuspaikka. Tällöin ohjaaja voi kopioida Drafts... -aktiviteetin ja nimetä aktiviteetin sekä sen palautusosiot uudelleen: Draft 11, Draft 12..., Draft 15.
 • jos työtilassa on Final version -niminen aktiviteetti, se on tarkoitettu arvosteltavan maisteritason opinnäytteen palautukseen, ellei sitä ole ohjeistettu palauttamaan jonnekin muualle, esim. BIZin maisterin tutkielmaarvioitava versio palautetaan koulun yhteiseen työtilaan MyCoursesissa. Jos aktiviteettia ei tarvita, sen voi piilottaa opiskelijoilta näkyvistä.
  • Final version -aktiviteetissa opinnäyte arkistoituu palautuksen yhteydessä Turnitinin vertailukantaan, jotta työtä suojataan jatkossa muiden tekemältä plagioinnilta (vrt. Luonnos...-aktiviteeteissa työt eivät tallennu vertailukantaan)

Kustakin palautuksesta syntyy automaattisesti Turnitin-yhtäläisyysraportti viimeistään 24 tunnin kuluessa.

Opiskelijaa on ohjeistettu lähettämään palautuspaikan linkki ohjaajalle palautuksen tehtyään, jotta tämä saa tiedon palautuksesta ja se löytyy nopeasti.

Ohjaaja: voit halutessasi tilata palautuksesta automaatti-ilmoituksen MyCoursesin postilaatikkoon ja/tai sähköpostiisi, jos olet sallinut sen MyCoursesin asetuksissa: Oma nimi (oikeassa yläkulmassa) > Personal preferences > IlmoitusasetuksetTurnitin-tehtävä > Turnitin Tehtävä Ohjaaja Sähköinen Kuitti ilmoitukset. Asetus koskee kaikkia Turnitin-aktiviteetteja niissä työtiloissa, joissa olet opettajana eli sähköposti-ilmoitusta ei voi säätää palautuslaatikkokohtaisesti. Eli jos sinulla on useita kursseja, joissa käytetään Turnitin tehtävä -akviteetteja, harkitse, onko ilmoitusten tilaaminen hyödyllistä.

HUOM! Tee selvä ero luonnosten ja arvosteltavan version palautuksen välillä, sillä Turnitin-yhtäläisyysraportilla on niille eri merkitys:

 • luonnoksista syntyneitä Turnitin-raportteja käytetään apuna tieteellisen kirjoittamisen ohjauksessa ja mahdollisten virheiden korjauksessa (plagioinnin ehkäisy ennalta)
 • arvosteltavan version Turnitin-raportti on avuksi työn eettisyyden arvioinnissa. Jos Turnitin-raportin pohjalta epäillään plagiointia arvosteluvaiheessa, käynnistyy Aalto-yliopiston opiskelun eettisissä säännöissä kuvattu selvitysprosessi. Esitarkastettavaa väitöskirjaa käsitellään

Ohjeet:

Palautuksen lukeminen, kommentointi ja Turnitin -yhtäläisyysraportin tulkinta

Palautusta voi lukea palautuslaatikossa siten, että Turnitin-raportti on "kerroksena sen päällä" eli mahdolliset yhtäläisyydet kirjoituksen ja muiden lähteiden välillä näkyvät tekstin joukossa värillisinä osuuksina. On suositeltavaa lukea työ tässä tilassa, sillä yhtäläisyydet kannattaa tulkita työtä lukiessa. Palautusta voi lukea myös ilman yhtäläisyyksien näkymistä, kun "täppää" Turnitin-raportin pois päältä. 

Ohjaaja voi antaa palautuksesta palautetta seuraavilla tavoilla:

  • tekstiä voi maalata, yliviivata ja kirjoittaa sen yhteyteen kommentin tai liittää aiemmin lisätyn kommentin
  • kommentoinnissa voi hyödyntää aiemmin kirjoitettuja kommentteja, jotka opettaja on tallentanut omaan palautteiden kokoelmaansa (ns. QuickMark-kommentit)
  • kommentoinnissa voi hyödyntää arviointikriteeristöä
  • äänipalautteena (max 3 min).

Opiskelija näkee oman palautuksensa, Turnitin-yhtäläisyysraportin ja mahdolliset ohjaajan antamat kommentit.

Ohjeet:

Jos käytössäsi on iPad, voit lukea ja antaa palautetta myös App Storesta ladattavalla sovelluksella Feedback Studio for iOS app.

Turnitin-raportin yksilöivä työtunnus (Turnitin paper ID) - esim. esitarkastuslomakkeeseen

Kun halutaan viitata tiettyyn Turnitin -yhtäläisyysraporttiin, käytetään sen tunnisteena Turnitin työtunnusta (= Turnitin Paper ID), joka näkyy palautuslaatikossa ko. palautuksen rivillä, ks. ohjeen kuvassa kohta nro 7.

Tämä numero kirjoitetaan mm. SCIssä käytössä olevaan väitöskirjan esitarkastuslomakkeeseen, kun halutaan antaa tiedoksi esitarkastajille, että Turnitin-yhtäläisyysraporttia on hyödynnetty työn tieteellisen kirjoittamisen eettisyyden arvioinnissa.

Muissakin arvioinneissa voidaan viitata Turnitin-raportin hyödyntämiseen osana arviointia, jolloin tulisi mainita kyseisen raportin työtunnus.

Jos arvioitavana olleesta työstä syntyy myöhemmin plagiointiepäily, voi arvioija palata katsomaan apunaan käyttämäänsä raporttia (katsottavissa verkossa ainoastaan palautuslaatikossa, johon työ on palautettu).

Ajanvaraus -aktiviteetti ohjausaikojen varaamiseen

Työtilan etusivulla on myös aktiviteetti Ajanvaraus ohjaukseen. Ohjaaja voi ottaa sen käyttöön tai piilottaa:

Opiskelija voi varata ilmoitetuista ohjausajoista itselleen sopivan.

Ohjaaja voi merkitä vastaanotolla sovittuja asioita ajanvarauksen yhteyteen muistiinpanona, mikä toimii ohjattavan ja ohjaajan yhteisenä sopimuksena.

Ohjaaja voi merkitä vastaanotolla opiskelijan kanssa sovitun seuraavan tapaamisen aktiviteettiin.

Työtilan muokkaus

Ohjaaja voi muokata työtilaa normaliin tapaan. Käyttövalmiin työtilan ohjeet on kieliversioitu eli ne näkyvät suomeksi, englanniksi ja joiltakin osin myös ruotsiksi sen mukaan, mitä käyttäjä on valinnut MyCoursesin käyttöliittymäkieleksi. Tämä on hyvä huomioida, jos teet muutoksia ohjeisiin tai osioihin.

Työtila on käytettävissä 3 vuotta

MyCoursesissa työtilat poistetaan kolmen vuoden jälkeen. On hyvä tilata uusi työtila hyvissä ajoin ennen poistoa ja sulkea vanha työtila pois käytöstä (tai sulkea palauttaminen vanhaan työtilaan) loppuajaksi.

Tukea työtilan käyttöön