Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Käyttöoikeuksien hakeminen

Sisun käyttöoikeuksia haetaan sähköisellä lomakkeella: https://sharepoint.aalto.fi/sites/Workflow/Staff/Lists/Virkailijan%20kyttoikeushakemus/NewForm.aspx (kirjautuminen Aalto-tunnuksella ja -salasanalla).

Käyttöoikeuden haetaan organisaatiokohtaisesti (Aalto, korkeakoulu ja/laitos). 

Hakemus ohjautuu ensin omaan kouluun käyttöoikeuksien puoltajalle ja sen jälkeen Oppimisen IT -tiimiin oikeuksien lisäämistä varten. Saat ilmoituksen sähköpostilla, kun käyttöoikeutesi on lisätty.

Huom! Erillistä koulutusta ei järjestetä, mutta on suositeltavaa on myös perehtyä Sisun perehtymistehtävään MyCoursesissa https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=23114 

Käyttöoikeusroolit

OPS-suunnittelija

 • Opintojaksojen luonnostelu ja lähettäminen hyväksyttäväksi
 • Opintokokonaisuuksien luonnostelu ja lähettäminen hyväksyttäväksi
 • Tutkinto-ohjelmien luonnostelu ja lähettäminen hyväksyttäväksi
 • Ohjausryhmätietojen hallinta.

OPS-vastuuhenkilö

 • OPS-suunnittelijan oikeudet
 • Opintojaksojen, opintokokonaisuuksien ja tutkinto-ohjelmien hyväksyminen 
 • Hyväksyttyjen opintojaksojen, opintokokonaisuuksien ja tutkinto-ohjelmien palauttaminen luonnostilaan
 • Oikeudet myönnetään lähtökohtaisesti korkeakouluun ja sen alla oleviin laitoksiin.

Jos oikeuksissasi on ongelmia, ota yhteyttä osoitteeseen sisu@aalto.fi.

HOPS-kommentoija

 • Näkee kaikkien Aalto-yliopiston opiskelijoiden opintosuunnitelmat
 • Voi kommentoida opintosuunnitelmia
 • Hae tätä oikeutta, jos tarvitset pelkkää katseluoikeutta opintosuunnitelmiin (kommentointia ei ole pakko käyttää)

HOPS-hyväksyjä

 • Näkee oman organisaation opiskelijoiden opintosuunnitelmat
 • Voi kommentoida oman organisaation opintosuunnitelmia 
 • Voi hyväksyä opiskelijan ehdottamia muutoksia opintosuunnitelmaan (muutokset opintokokonaisuuksien sisältöihin, opintojen korvaaminen ja sisällyttäminen)

Akateeminen ohjaaja (ei varsinainen käyttöoikeusrooli)

 • Sisussa henkilökuntarooli ja vastuuohjaaja omassa ohjausryhmässä.
 • Pystyy kommentoimaan oman ohjausryhmän opiskelijoiden opintosuunnitelmia.
 • Voi hyväksyä oman ohjausryhmän opiskelijoiden opintosuunnitelmat.
 • HUOM! Käyttöoikeutta ei haeta sähköisellä lomakkeella, vaan koulujen opintopalveluiden henkilökunta voi laittaa puuttuvasta henkilökuntaoikeudesta viestiä sisu@aalto.fi -osoitteeseen.

Kirjautuminen hallintohenkilönä

 1. Kirjaudu järjestelmään osoitteessa
  1. https://sis-aalto-test.funidata.fi/ (testikanta). 
  2. sis-aalto.funidata.fi (tuotantokanta)
  3. Sisun voi avata selaimessa useaan ikkunaan tai välilehteen. Voit esim. avata toiseen välilehteen tutkinto-ohjelmat ja toiseen opintokokonaisuudet, jolloin voit tarkastella molempia rinnakkain. 
 2. Vaihda käyttäjärooliksesi hallinto.