Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

[in English]

Ajankohtaista
Näin pääset Sisuun


Sisu on toistaiseksi rajoitetussa testi- ja pilottikäytössä Aallossa. Kirjautumattomana voit kuitenkin selailla opintoja.


Sisun testiympäristö: https://sis-aalto-test.funidata.fi/

Sisun tuotantoympäristö: https://sis-aalto.funidata.fi/

Sisuun haetaan käyttöoikeuksia organisaatiokohtaisesti (aalto, korkeakoulu ja/tai laitos).

Käyttöoikeushakemus: https://sharepoint.aalto.fi/sites/Workflow/Staff/Lists/Virkailijan%20kyttoikeushakemus/NewForm.aspxMikä Sisu on?


Sisu on yhteisyliopistollinen uusi opinto- ja opiskelijatietojärjestelmä, joka tulee korvaamaan Oodin. Järjestelmä otetaan Aallossa käyttöön vaiheittain vuosien 2017-2020 aikana. Järjestelmä otetaan käyttöön seuraavissa yliopistoissa:

  • Aalto-yliopisto
  • Helsingin yliopisto
  • Jyväskylän yliopisto
  • Tampereen yliopisto
  • Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Sisu on opiskelijoiden, opettajien ja Oppimispalveluiden eri tehtävissä toimivien henkilöiden työväline kaikissa opintojen suunnitteluun, järjestämiseen ja rekisteröintiin liittyvissä vaiheissa. Sisu mahdollistaa suunnitelmatietoon perustuvan opetuksen seurannan ja kehittämisen ja se tarjoaa 

  • opiskelijatietojen perusrekisterin
  • opiskelijan työkalut opintojen suunnitteluun
  • sähköisen asiointikanavan opiskelijan opintoasioiden hoitamiseksi sekä opintojen aikana että valmistumisvaiheessa
  • opettajan työkalut kurssien tietojen päivittämiseen ja ylläpitoon, kursseille ilmoittautuneiden tietojen hallintaan sekä kurssien arviointiin

Ongelmia?


Ongelmatilanteissa ota yhteyttä: sisu [at] aalto.fi

Sisun käyttöönotosta Aallossa sekä ohjeista ja koulutuksista vastaa OPIT-tiimi.