Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

[in English] [på svenska]

Näin pääset Sisuun


Aalto-yliopiston opiskelijat ja opetushenkilöstö pääsevät kirjautumaan Sisuun Aalto-tunnuksilla. Sisuun kirjaudutaan osoitteessa https://sis-aalto.funidata.fi/.

Opetushenkilöstön k
äyttöoikeudet henkilökohtaisten opintosuunnitelmien (HOPS) kommentointiin ja hyväksyntään myönnetään korkeakoulusi Oppimispalveluissa.


Hallintohenkilökunta hakee käyttöoikeudet Sisuun organisaatiokohtaisesti (Aalto, korkeakoulu ja/tai laitos).

Käyttöoikeushakemus: https://sharepoint.aalto.fi/sites/Workflow/Staff/Lists/Virkailijan%20kyttoikeushakemus/NewForm.aspx

Sisun tuotantoympäristö: https://sis-aalto.funidata.fi/
Sisun testiympäristö:
https://sis-aalto-test.funidata.fi/


Mikä Sisu on?


Sisu on kuuden yliopiston yhteinen, uusi opinto- ja opiskelijatietojärjestelmä, joka korvaa Aalto-yliopistossa nykyisen Oodi-järjestelmän. Tällä hetkellä Sisua käytetään Aallossa opiskelijoiden henkilökohtaisten opintosuunnitelmien (HOPS) tekemiseen. Sisu otetaan käyttöön koko laajuudessaan syksyllä 2021.

Aallon lisäksi järjestelmä otetaan käyttöön seuraavissa yliopistoissa:

  • Aalto-yliopisto
  • Helsingin yliopisto
  • Jyväskylän yliopisto
  • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
  • Hanken svenska handelshögskolan
  • Tampereen yliopisto

Sisussa opiskelijan tekemä opintosuunnitelma on monen muun prosessin pohjana. Sisu mahdollistaa myös opintosuunnitelmatietoon perustuvan opintojen seurannan ja kehittämisen. Lisäksi Sisu tarjoaa tulevaisuudessa 

  • opiskelijatietojen perusrekisterin 

  • opettajan työkalut kursseille ilmoittautuneiden tietojen hallintaan sekä opintosuoritusten arviointiin 

  • tutkintotodistusten tekemisen 

  • opiskelijan sähköisiä asiointipalveluja, kuten valmistumisen hakeminen, lisäajan hakeminen rajattuun opintoaikaan sekä muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen    

Ongelmia?


Ongelmatilanteissa ota yhteyttä: sisu [at] aalto.fi

Sisun käyttöönotosta Aallossa sekä ohjeista ja koulutuksista vastaa Opintotietopalvelut-ryhmä.