REC-wiki

Workspace Navigation

Diplomityön esittely/Presentatig your Master's Thesis (kiinteistötalous, REC)

(in English below)


Diplomitöiden esittely - REC (kiinteistötalous) (ks. myös aikataulut: https://into.aalto.fi/display/enrec/Key+dates )

KORONAEPIDEMISTA JOHTUVIN RAJOITUSTEN AIKANA VAIN VIDEOESITTELY ON MAHDOLLINEN.

Diplomityön esittelyssä esitetään lyhyesti:

 • mitä tutkit (tutkimuskysymys)
 • miten tutkit (tutkimusaineisto ja tutkimusmenetelmä)
 • mitä löysit (tutkimustulokset yhteenvetona)
 • mitä opit
Kaksi vaihtoehtoista tapaa esitellä diplomityö:
A. Esittely videolla (YouTube, Vimeo tai muu)
 • esittelyvideo 5-10 minuuttia
 • sisältää noin 5-7 powerpoint slidea
 • ilmoita hakemusten viimeiseen palautuspäivään mennessä diplomityön valvojalle ja Virpi Ojalalle (virpi.ojala@aalto.fi) linkki, josta videon voi katsoa
 • videosta tulee käydä ilmi Aalto-yliopisto, ohjaaja ja valvoja (puhuttuna tai pp-slidessa)
 • videon tulee olla julkisesti nähtävillä vähintään diplomityön hyväksymiseen saakka
B. Esittely esittelytilaisuudessa, jonka järjestää diplomityön valvoja
 • noin 10 minuuttia keskusteluineen
 • sisältäen noin 5-7 powerpoint slidea
 • ota hyvissä ajoin ennen diplomityön arvosteluun jättämistä yhteyttä diplomityön valvojana toimvaan professoriin

Videon tekemisestä:
 • esittelyn tulee mieluiten sisältää sekä liikkuvaa kuvaa että powerpoint sisältöä (ainakin puhetta, jotta esittelijä voidaan todentaa)
 • esitys on mahdollista tehdä myös esimerkiksi työpaikalla kuvatusta työn esittelystä yleisölle
 • suunnittele etukäteen eli tee ”käsikirjoitus”
 • jos käytät muiden kuva-aineistoa tai muuta aineistoa, hanki lupa
 • kuvaa (kännykällä, web-kameralla, jne. tai Aallon videostudiossa) – muista riittävä valaistus
 • ääni samanaikaisesti kuvan kanssa tai erikseen äänitettynä videolle – äänen tulee kuulua selvästi
 • lisää power pointit, n. 5-7 slidea
 • editoi
 • julkaise verkkoon (YouTube, Vimeo tms.)

(Tekniset kysymykset on ratkaistava itse, laitokselta ei ole niihin saatavissa tukea. Videon teko Aallon studiossa voi olla mahdollista (https://www.youtube.com/watch?v=Feq-F0ctalc, tilanvaraus).)

// 

Master's Thesis Presentation – See also deadlines for approval and evaluation: https://into.aalto.fi/display/enrec/Key+dates

DURING COVID-19 RESTRICTIONS ONLY VIDEO PRESENTATION IS POSSIBLE.

In the presentation, you should describe briefly:

 • what were you researching (research question)
 • how did you conduct the research (materials and methods)
 • what did you discover (summary of results)
 • what did you learn
Two options for presenting your thesis:
A. Video presentation (YouTube, Vimeo, etc)
 • approx. 5–10 minutes
 • use 5-7 powerpoint slides
 • send the link to the video to your thesis supervisor and Virpi Ojala (virpi.ojala@aalto.fiat latest by the deadline for the applications
 • video should include credentials for Aalto University, supervisor and advisor (either orally or written on the slide)
 • video must be on public display at least until the thesis is approved
B. Presentation session organised by thesis supervisor
 • approx. 10 minutes, including discussion
 • use 5-7 powerpoint slides
 • contact your supervisor well before submitting your thesis


Instructions for the video:
 • video should preferably include both moving image and powerpoint slides (at least speech, so that the presenter can be identified)
 • video can also be recorded at your workplace etc., if you are giving a presentation about your thesis there
 • make a plan and script beforehand
 • check copyrights for images and other materials
 • you can record the video with your smartphone, webcam or in Aalto University's videostudio  
 • remember proper lighting and make sure that audio is clear.
 • use 5 to 7 powerpoint slides
 • edit
 • publish the video online (YouTube, Vimeo etc)

(Unfortunately the department cannot offer support in technical questions. The video can be recorded in Aalto University's studio (https://www.youtube.com/watch?v=Feq-F0ctalctilanvaraus).)

 • No labels
No files shared here yet.