Aalto-1

Miten pääsen mukaan?

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 68 Current »

Kursseja missä satelliittia rakennetaan

Satelliitin suunnittelu ja rakennus

  • ELEC-E4920 Space Technology Project
  • ELEC-E4930 Special assignment in space science and technology

Satelliitin radiojärjestelmät ja maa-asema

  • ELEC-E4740 Antennas workshop L

Satelliitin automaattiset järjestelmät ja ohjelmisto

Satelliitin elektroniset järjestelmät

Muita aiheeseen liittyviä kursseja

RAD laitos

ELEC-E4240 Satellite Systems

ELEC-E4210 Introduction to Space

ELEC-E4510 Earth Observation L

ELEC-E4450 Antennas

ELEC-E4710 Computational electromagnetics L

Muualla Aallossa

Helsingin yliopiston kursseja

53765 Plasma Physics (Plasmafysiikka), 5 op
53769 Space applications of Plasma Physics (Plasmafysiikan avaruussovelluksia), 5 op
53766 Advanced Space Physics (Avaruusfysiikan jatkokurssi), 10 op
53263 Säteilyn ilmaisimet II, 5 op

Kansainväliset yhteistyökumppanit