Aalto-1

Miten pääsen mukaan?

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 65 Next »

Kursseja missä satelliittia rakennetaan

Satelliitin suunnittelu ja rakennus

  • ELEC-E4920 Space Technology Project
  • ELEC-E4930 Special assignment in space science and technology

Satelliitin radiojärjestelmät ja maa-asema

Satelliitin tieteellinen mittausohjelma ja avaruusympäristö

Satelliitin automaattiset järjestelmät ja ohjelmisto

Muita aiheeseen liittyviä kursseja

RAD laitos

S-92.3114 Spaceflight Instrumentation
S-92.3132 Remote Sensing
S-92-4305 Special Problems in Space technology
S-26.3392 Electromagnetic Compatibility
S-96.3415 Antennas-Theory

Muualla Aallossa

Helsingin yliopiston kursseja

53765 Plasma Physics (Plasmafysiikka), 5 op
53769 Space applications of Plasma Physics (Plasmafysiikan avaruussovelluksia), 5 op
53766 Advanced Space Physics (Avaruusfysiikan jatkokurssi), 10 op
53263 Säteilyn ilmaisimet II, 5 op

Kansainväliset yhteistyökumppanit