3 Kampuskehittämisen työpaja L: Urban planning & design, landscape, environmental planning and impact & traffic (WS03)

Kohteet
 • Otaniemi general plan and housing
 • Traffic & parking
 • Social sustainability
 • Campus Art, Spatial Signage & Outdoor Lighting
 • Innovation Ecosystem
 • Landscape Architecture
 • Areal Branding

Osallistujat

 1. Antti Ahlava
 2. Tarmo Toikkanen
 3. Jenni Ståhl
 4. Lotta Kindberg
 5. <nimi>

 

Muistio - Etherpad, http://muistio.tieke.fi/p/cga2016_ws3

 

 

 

1 Comment

 1. Etherpad,

  3 Kampuskehittämisen työpaja L: Urban planning & design, landscape, environmental planning and impact & traffic
  Osallistujat:
      Antti Ahlava
      Tarmo Toikkanen
      Päivi Kiuru
      Jenni Ståhl
      Säde Palmu
      Lotta Kindberg
      Markku Kuula
  Teemoja:
      1. Avoimet innovaatiotilat (keskittymä garage/vuorimiehenkorttelit)
      2. Suljetut innovaatiotilat (ylemmät kerrokset; tuloja mutta myös menoja)
      3. Jalankulku- ja kevyliikennestrategia (Espoon kaupunki tekee kaavarungon, mitä reunaehtoja Aalto haluaa antaa? väylät, valaistus
      4. Autoiluympäristö, pysäköinti, yms.
      5. Kokeelliset tilat kestävään kehitykseen (energia, co2, asuinrakentaminen, luonnonympäristö, liikenneympäristö, rakennusperintö...)
      
      
  Valaistus
  • Aallon suunnittelemat valaisimet 
  • katuvalaistus kaupungilla, tonttivalaistus yliopistolla
  Kampustaide
  •  ei vain sitä samaa kuin muualla
  •  ARTSin taideohjelman rooli kampustaiteeseen (eri budjetit)?
  • kampustaide tehdään kampuskehittämisen osana
  • ARTSin taide syntyy opiskelijoiden ja henkilöstön toimesta (ei vain ARTSissa, vaan poikkitieteellisesti)
  • vrt. prosenttitaide?
  • tietty osuus Väreen budjetista käytetään koko alueen taiteeseen
  • rehtori haluaa kansainvälisiä huipputaiteilijoita alussa
  • miten co-work opiskelijoiden kanssa? kurssi!
  • missä ovat dedikoidut graffitiseinät ja -pinnat?
  Kestävä kehitys
  • energiatehokkuus
  • asumishankkeet
  • rakennuksia, joiden käyttötarkoitusta voidaan muuttaa helposti (esim. asunnoista toimistoiksi)
  • asuntojen palvelut ulkopuolistenkin saataville
  Arabian ja Töölön kampusten kehittäminen
  ULKOTILAT
  EHDOTUS: Tehdään kattava suunnitelma Aallon sisällä (ei ulkoistetun toimiston tekemänä), johon sisältyy viherympäristö, taide, navigointi, valaistus, liikenne.
  Espoossa aloitetaan Otakaaren kaavamuutos vajaan vuoden päästä, nyt on oikea aika tehdä Aallon suunnitelmat. Espoo omistaa katualueet. Kaavarunkoon mukaan valaistussuunnitelma!
  Viherympäristösuunnitelma
  • alunperin: metsää ja nurmikoita
  • kaupunkimainen tila edellyttää muutakin: aukiot, kadut, puistot...
  • reittejä voidaan tehdä valolla, äänillä...
  Mahdollisimman paljon tiloja kaikille eri lajeille ja ulkotapahtumille (huom! talvilajit). Budjetti näihin rakennushankkeista.
  Tapahtumat
  • opiskelijat järjestävät paljon tapahtumia, kunhan tilaa on
  • tulevaisuudessa: Vuosittainen  "korttelijuhla"/kaupunginosafestivaali Aalto City Block Party /  Fest(ival) (AYY, asukasyhdistys, yliopisto, kaupunki...) kesällä (kevään  lopetus tai syksyn aloitus)
  • Aallon oma pienpanimoravintola (tai jopa kaksi)
  • ulko- ja sisätilojen suhde
  • suunnittelussa huomioidaan suomalainen talvi ja syksy; kesä on lyhyt ja offseason
  • luistelukenttä
  • pulkkamäki
  • kuntoilupisteet aikuisille (värikkäämpiä, ei vain vakavaan urheiluun)
  • jättikeinuja
  • krikettikenttä (toimintaa on jo!) / petanque-kenttä
  • Alvarin aukiolla paljon opiskelijoiden järjestämiä tilaisuuksia, vapaalle tilalle on käyttöä
  • jotain, jossa voi roikkua :)
  • turvallisuusongelma seinissä
  • yritys tarjoamaan palvelua ja valvomaan turvallisuutta?
  • boulderointiseinä (leveä, ei korkea) ei edellytä valvontaa
  • luontoreitti (esteetön; Hannu Salo, Lakeuden elämysliikunta)
  • muistetaan väistökoulun lukiolaiset, jotka kulkevat pisteistä toiseen
  • ei lentokenttäputkia, mutta (muotoiltuja!) katoksia sisäänkäyntien lähettyvillä + lämmitetyt jalkakäytävät
  Liikennesuunnitelma
  • miten ratkaistaan pikaraitiotien + bussin risteävä liikenne jalankulkijoiden kanssa?
  Rakennusten purkaminen tai perusrakennus edellyttää rakennushistoriallisia selvityksiä
  • Arkkitehtuurin laitos alkaa tehdä näitä, mutta ulkopuolistakin apua voidaan tarvita
  • 90-luvulla on tehty selvityksiä, jotka eivät välttämättä ole riittävän perusteellisia, että niitä kannattaisi käyttää