2 Kampuskehittämisen työpaja M: Building projects (WS02)

Kohteet
 • Väre (2017)
 • Metro Shopping Centre (2017)
 • Media Centre (2016)
 • Platforms, Factories & Hubs (2017)
 • Industrial Internet Campus (2017)
 • Puumies additional building (2017-18)
 • Material Technology Block / Vuorimiehentie 2 (app. 2019)

Osallistujat

 1. Anne Sunikka
 2. Kalevi Ekman
 3. Sari Dhima
 4. Marjo Sievänen

 

Muistio - Etherpad, http://muistio.tieke.fi/p/cga2016_ws2

 

1 Comment

 1. 2 Kampuskehittämisen työpaja M: Building projects
  • Väre      (2017)
  • Metro      Shopping Centre (2017)
  • Media Centre (2016), 
  • Platforms, Factories & Hubs (2017)
  • Industrial      Internet Campus (2017)
  • Puumies      additional building (2017-18)
  • Material Technology Block / Vuorimiehentie      2 (app. 2019)
  Miten varmistetaan yhteistyö ja tiedonvaihto eri projektien välillä?
  S: talojen sisällä, rakenteelliset ratkaisut, opetuksen ratkaisut
  M: building projects, tehdään isompia yksiköitä
  Miten vanhat rakennukset saadaan uusiokäyttöön, esim. myytyä/vuokrattua 
  Tavoite: esteettömyys rakennusten välillä
  aukiot, liikenneratkaisut,
  2017 lopussa ratkaisut ovat valmiina
  kaavoitusta varten tehty taustatyötä, jotta tietyt perusedellystykset on valmiina
  päätökset aukioalueista täytyy tehdä yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa
  rajoittavia tekijöitä: halutaan säilyttää viheralueet ja toteuttaa Aallon legacyä
  raide-jokeri valmiin joskus 2020-luvulla
  Huolenaiheita: 
  • jos rakennuksia on hajallaan ja välissä kulkee joukkoliikenne, miten turvallisuus taataan?
  • voidaanko julkista liikennettä käyttää kampuksen sisäiseen liikennöintiin?
  • jos joudut kantamaan paljon tavaraa, miten siirrellään tavaroita?
  • maanalaisia yhteyksiä tutkittiin, mutta niiden kanssa ei voida edetä
  • tarpeille (esim. 10 saunaa) tarvitaan tilaa, jota ei ole korvamerkitty millekään
  • kampuspyöräkonsepti - miten toimii nyt ja onko tarpeellinen jatkossa? 
  • sähköautokonsepti - jatketaanko, kenelle tarjotaan jatkossa?
  • liikkuminen, opasteet ja löytäminen on ollut ongelma (nimeämisongelmat, rakennusten ja salien nimeäminen ei ole kovin loogista)
  • miten valaistusta voidaan käyttää opastuksessa?
  • korkeakouluaukio: millaista toimintaa siellä saadaan järjestää?
  • miten varmistetaan rakentamisen laatu, kun aikataulupaineet ovat kovat?
  • miten valmis on valmis (ts. menee läpi lopputarkastuksessa, mutta antaa käyttäjille mahdollisuuden muokata tilaa omien tarpeidensa mukaiseksi)?
  7 m * 2 m mediaseinä sisälle kahvilan yhteyteen. Sisältö tulee esim. laitoksilta
  opiskelijakeskus suunnitteilla (ylioppilaskunnat vievät eteenpäin)