1 Kampuskehittämisen työpaja S: Interior projects & renovations (WS01)

Kohteet:
 • OIH-, TUAS- ja T-talojen tilatiivistys ja ELEC-SCI -yhteistyö tiloissa syksystä 2016 alkaen
 • Sähkömiehentie 4 (K4 / ADD, 2017)
 • Puumiehenkuja 5 (K3, 2018)
 • Otakaari 5 (ELEC, 2018)

Osallistujat

 1. Heidi Rontu
 2. Heikki Sallinen
 3. Anita Bisi
 4. Mika Nupponen
 5. <nimi>

 

Room: H2, K102

Muistio - Etherpad, http://muistio.tieke.fi/p/cga2016_ws1

Aineistoa

 

1 Comment

 1.  

  1 Kampuskehittämisen työpaja S: Interior projects & renovations
  Osallistujat: 
      
      Mika Niemi ITS
      Petri Myllynen LES
      Kenrick Bingham SCI
      Jaana Rich CHEM
      Anita Bisi ELEC
      Mika Nupponen ELEC
      Henrikki Soininen, AYY
      Lotta Lundell, Opiskelija -Tuas
      Miki Sirola, Tietotekn. laitos.
      Heidi Rontu LES
      Heikki Sallinen ITS
      
      1. Monitilatoimistot
      
      Onko käyty keskusteluita koulujen tilavastaavien kanssa?
      Onko 2/3 henkilöstöstä todella mobiileja?
      
      Työtilat; Kielikeskus ja LES: 
      - Seurustelutoimisto
      - Hiljainen työtila
      - Opiskelijoille avoin, - työtila jonne opiskelijilla myös pääsy. 
      
      Eri tavoin työskenetelät henkilöt samassa työtilassa, kehitettävää!
     -  Mobiilitoimiston paperittomuus?
      - Digitalisoinnin kehittäminen arkistointiin. 
      - Valmistautuminen mobiilitiloihin muuttoon. Osalle henkilöstöä muutto mobiilitiloihin on aiheuttanut "ahdistusta", sopeutumista uuteen ympäristöön. 
      - yhteiskäyttöisten kokoustilojen varauskäytännöt?
      - Miten hoidetaan henkilökohtaiset keskustelut opintopalveluissa esim. opiskelijan kanssa?
                  -esim. luottamukselliset asiat, 
                  - Esim. kansainvälisten opiskeloiden opastus lukuvuoden alussa jne. 
                  
      
      Tärkeää! Yhteiset pelisäännöt tilojen käytölle!
      Erityisesti selkeät pelisäännöt keittiötilojen, ym. sosiaalitilojen käytölle. 
      
      Viestinnän merkitys, postilistat, ym. tiedottamiseen liittyvät asiat. 
      
      Sähköisen tilatiedon käyttäminen, esim. Skype for Business. 
      - Tavoitettavuuden kannalta tärkeää. 
      
      
      Mobiilitilojen suunnittelun osalta ensiarvoisen tärkeää miettiä henkilöiden työprofiilit. 
      - onko ankkuripaikkalainen vaiko mobiilityöntekijä?
      - Sähköpöytä kaikkiin uusiin työpisteisiin. 
      - Työergonomia-asiat, kuten tuolin säädöt, oma tuoli?
      - Ergonomianäppikset ja hiiret. 
      - IT-laitteiden yhteensopivuus työpisteisiin. 
      
      Toimistotilojen mallit OIH -tilojen suunnittelun tueksi. 
      - ELECin henkilöillä ei ole olemassa Kampuspalveluiden laatimia toimistokuvia. 
      
   Ennen muuttoa mahdollisuus mobiilityöpisteen pilottiin. 
   - Autttaa tottumaan ja tutustumaan mobiilityöskentelyyn.    
   
   Onko mobiilityöskentely ja mobiilitoimistot Aalto -tasoin konsepti?
   
   Keskustelu toimitiloihin liittyvistä muutoksista käytävä koko henkilöstön kesken, myös akateeminen henkilöstö mukana keskustelussa.