OPIT

Kuvalliset ohjeet Oodi-MyCourses -yhteydestä

Nämä ohjeet julkaistu: ohjeita palveluhenkilöstölle-sivulla 1.12.2015

Kirjautuminen WebOodiin

Kirjaudu WebOodin omilla Aalto-tunnuksillasi. Kirjautumisen jälkeen vasemman sivupalkin alareunasta löytyy linkki "Omien kurssien hallinta". Linkkiä klikkaamalla avautuu lista kursseista, joille sinut on merkitty opettajaksi (vastuuopettaja, luennoitsija, harjoitustöiden pitäjä) tai virkailijaksi.

Kuva: WebOodin omien kurssien hallintavalikko

Valitse kurssi, jota haluat muokata klikkaamalla kurssikoodin edessä olevaa >>-painiketta. Avautuu kurssin opetustapahtuma-sivu.

Klikkaa kurssi-tyyppisen opetustapahtuman nimeä tarkistaaksesi asetukset, jotka vaikuttavat MyCourses-työtilan luomiseen.

MyCourses -työtilan luomisen säännöt Oodissa.


include tähän.

Kurssin asetukset Oodissa

Kuva: Kurssi-tyyppiselle opetustapahtumalle luodaan työtila MyCOursesiin jos kurssin status Oodissa on "Vahvistettu".

MyCoursesiin on luotu työtiloja Opintokohteille, joilla ei ole opetustapahtumaa. Nämä työtilat ovat nimeltään "kurssikoodi, kurssin nimi ja päivämäärä 1.8.2015-31.07.2016".  Nämä työtilat voidaan ylläpidon toimesta piilottaa. Näihin työtiloihin ei tule automaattisia jäsensiirtoja eli jos työtiloja halutaan käyttää tulee jäsenet liittää työtilaan käsin.

Opettajan oikeus MyCourses-työtilaan

Linkki/include perustietoihin edellisellä sivulla?

Opettaja saa oikeudet MyCourses-työtilaan kun hänelle on annettu kurssin Oodi kurssi-tyyppiseen opetustapahtumaan Vastuuopettajan, luennoitsijan tai harjoitustöiden pitäjän rooli. Virkailijan roolilla saa MyCourses -työtilaan Workspace -assistant roolin, joka on luotu opettajaa avustavaksi rooliksi.

Kuva: käyttäjä saa oikeudet MyCoursesiin kun kurssi-tyyppisen opetustapahtumassa hänen roolinsa on Vastuuopettaja, luennoitsija tai harjoitustöiden pitäjä

Kurssin MyCourses-työtilan otsikko

MyCourses-työtilan otsikko muodostuu opetustapahtuman kurssikoodista (esim. 23A00110), nimestä (esim "Markkinoinnin perusteet") sekä opetustapahtuman alku- ja päättymispäivämääristä (esim 07.09.2015- 04.12.2015)

Kuva: kurssin alku- ja päättymispäivä Oodissa

Kuva: Kurssin otsikko MyCoursesissa

Kurssin luentoaikataulut MyCoursesiin

Opetustapahtuman aikataulutiedot tuodaan automaattisesti MyCoursesin kurssikalenteriin kurssin oodi-opetustapahtumilta "luennot" sekä "harjoitustyöt". 

Kuva: Oodin aikataulut Luento-tyyppisestä opetustapahtumasta tuodaan MyCoursesin kurssikalenteriin.

Yksi Oodiin merkitty aikataulurivi sisältää alku- ja päättymispäivän, jolloin yhdellä aikataulurivillä voi merkitä jatkuvan, säännöllisen luento/harjoitustyöajan, joka näkyy MyCoursesissa joka viikkoisena merkintänä alku- ja loppupäivien välillä. Jos luennot eivät toistu säännöllisinä viikosta toiseen, tulee aikataulu merkitä Oodiin useammalla aikataulurivillä. (kts. kuva yllä: merkittynä kaksi aikatauluriviä, jossa luennoton aika 14.10-26.10 huomioitu).

Kurssin aikatauluja muutetaan tai lisätään Oodissa, muutokset viedään MyCoursesiin yöajossa. Jos aikataulusta poistetaan tapahtumia Oodissa, tulee vastaavat tapahtumat poistaa käsin myös MyCourses-työtilasta (ei kahden suuntaista integraatiota).


Opiskelijan jäsenyys MyCourses-työtilaan

Opiskelija saa automaattisesti jäsenyyden kurssin MyCourses-työtilaan heti kun hän on ilmoittautunut kurssille Oodissa.

Opiskelijan poistaminen MyCourses-työtilan jäsenyydestä(kurssin keskeyttäminen)

Jos opiskelija on saanut työtilajäsenyyden Oodi-ilmoittautumisen perusteella, tulee opiskelija myös poistaa kurssilta (hylätty ilmoittautuminen-status) Oodista.

Opiskelijan poistaminen tapahtuu joko vaihtamalla opiskelijan ilmoittautumisen status muotoon "hylätty ilmoittautuminen" tai poistamalla opiskelija kurssin ilmoittautuneista kokonaan (tilastoinnini kannalta ei järkevin toimintatapa mutta oodi mahdollistaa tämänkin). Kun opiskelijan status vaihdetaan, poistuu hänen tietonsa MyCourses-työtilan osallistujalistalta seuraavan tunnin kuluessa.

Kuva: Osallistujalistaan pääsest Kurssi-opetustapahtuman henkilö-symbolista

Kuva: opiskelijan ilmoittautumistiedon muutos status-valikosta

Opiskelijan poistaminen työtilan jäsenyydestä kurssin päätyttyä

Oodi -prosessi työnalla. Opiskelija voi järjestää omalla MyCoursesin kotisivullaan näkyviä kursseja "customise this page"-painikkeella. Alasvetovalikosta valitaan haluttu näytettävien kurssien määrä ja +-symbolista vetämällä järjestetään kurssit siten, että suoritetut kurssit siirretään alimmaisiksi.


 


Ongelmakohdat:

Kurssin opetustapahtumalle ei muodostu MyCourses -työtilaa jos sen status oodissa on "suunniteltu", "peruutettu" tai "pidetty". Ratkaisu: Vaihda statukseksi "vahvistettu" niin työtila luodaan seuraavan yön yöajossa. Kts kuva 1.

Työtilaa ei muodostu :tarkista: Opintokohteen/opetustapahtuman voimassaoloaika alkaa vasta tulevaisuudessa tai opetustapahtuman voimassaolo on ennen1.8.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • No labels