OPIT

Kysymyksiä ja vastauksia

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Kurssin virallinen ilmoitustaulu: Tutkintosäännössä puhutaan, että kurssin suoritukset ilmoitetaan ilmoitustaululla, ja aikoinaan sillä on tarkoitettu Nopan Results-kohtaa. Tuliko MyCourses-ympäristöön tällainen standardipaikka?
 • Suosittelemme tulosten julkaisemista

  • News Forumissa, joka on avoin vain kurssilaisille. Tämä olisi entisille Noppa-käyttäjille helpoin tapa. Toinen vaihtoehto on

  • Vain kurssilaisille suojattu osio työtilassa (Aaltolaisille). Kolmantena vaihtoehtona on

  • Gradebookin käyttö, jolloin kaikki toimisi julkaisemisen näkökulmasta mutkattomasti, mutta työkalun käyttö  vaatii edellisiä enemmän osaamista opettajalta.

Dummy-aktiviteetti Gradebookiin: Miten luodaan dummy-aktiviteetti, johon voidaan helposti sitten kirjata joku MyCourses-ympäristöön aktiviteettien ulkopuolinen suoritus, kuten vaikka perinteinen tentti? Voisiko se sarake gradebookissa olla valmiina ja siihen syötetään tieto ilman exceleitä?
 • Gradebookiin voi lisätä omia arviointisarakkeita seuraavasti: Kurssin ylläpito > Arvioinnit > Arvioijan raportti -alasvetolaatikosta "Kategoriat ja kohteet" > Lisää arviointikohde
  Kohteelle annetaan nimi, esim "Tuntiaktiivisuus". Valitaan annetaanko numero, teksti vai muu arviointi.
  Määritetään arvosteluasteikko.
  "Näytä lisää..." -linkistä aukeaa vielä enemmän säädettävää, kuten painotukset, ja milloin arvostelu näytetään opiskelijoille.
  Kun "Arvioinnit" -sivulla laitetaan muokkaustila päälle, aukeaa arvosanat muokattaviksi. Arviointikirjaan tehdyt muutokset ajavat yli aktiviteetissa annetut arvostelut.

   

   

 

 

 

 • No labels