OPIT

Kysymyksiä ja vastauksia

Kurssin virallinen ilmoitustaulu: Tutkintosäännössä puhutaan, että kurssin suoritukset ilmoitetaan ilmoitustaululla, ja aikoinaan sillä on tarkoitettu Nopan Results-kohtaa. Tuliko MyCourses-ympäristöön tällainen standardipaikka?
 • Suosittelemme tulosten julkaisemista

  1. Liitteenä News Forumissa, joka on avoin vain kurssilaisille. Tämä olisi entisille Noppa-käyttäjille helpoin tapa. Toinen vaihtoehto on

  2. Vain kurssilaisille suojatussa osiossa (osio Aaltolaisille). Kolmantena vaihtoehtona on

  3. Gradebookin käyttö, jolloin kaikki toimisi julkaisemisen näkökulmasta mutkattomasti, mutta työkalun käyttö  vaatii edellisiä enemmän osaamista opettajalta.

Dummy-aktiviteetti Gradebookiin: Miten luodaan dummy-aktiviteetti, johon voidaan helposti sitten kirjata joku MyCourses-ympäristöön aktiviteettien ulkopuolinen suoritus, kuten vaikka perinteinen tentti? Voisiko se sarake gradebookissa olla valmiina ja siihen syötetään tieto ilman exceleitä?
 • Gradebookiin voi lisätä omia arviointisarakkeita seuraavasti: Kurssin ylläpito > Arvioinnit > Arvioijan raportti -alasvetolaatikosta "Kategoriat ja kohteet" > Lisää arviointikohde
  Kohteelle annetaan nimi, esim "Tuntiaktiivisuus". Valitaan annetaanko numero, teksti vai muu arviointi.
  Määritetään arvosteluasteikko.
  "Näytä lisää..." -linkistä aukeaa vielä enemmän säädettävää, kuten painotukset, ja milloin arvostelu näytetään opiskelijoille.
  Kun "Arvioinnit" -sivulla laitetaan muokkaustila päälle, aukeaa arvosanat muokattaviksi. Arviointikirjaan tehdyt muutokset ajavat yli aktiviteetissa annetut arvostelut.

Anonyymi keskustelualue: Voiko MyCourses-ympäristössä luoda anonyymin keskustelualueen?

"Nimetöntä viestintää" ei foorumeilla voi olla. Keskustelualueen asetuksissa  voi määritellä "näytä vain postaajan etunimi", mutta käyttäjän koko nimeä ei saa pois näkyvistä.

Suunnittelun periaatteena on ollut, että jokainen järjestelmän käyttäjä on vastuussa sanomisistaan ja tekemisistään omalla nimellään. Toinen näkökulma asiaan on se, että järjestelmän muuttaminen tältä osin edellyttäisi core-muutoksia. Niitä emme kustannussyistä pysty tekemään kuin hyvin rajoitetussa määrin.

Tukemistamme järjestelmistä http://presemo.aalto.fi mahdollistaa vastaajien/kysyjien anonymiteetin, mutta sillä hinnalla, että keskustelu on linkin tietävien nähtävissä ­ siis käytännössä anonyymi ja avoin.

Kolmella kurssilla on keskenään yhteiset luennot, mutta palautettavat tehtävät, niiden ohjeistukset sekä arvostelu eroavat toisistaan. Olisiko erillinen ja yhteinen työtila luennoille helpoin tapa järjestää asia? Järjestelyt kurssilla toimivat siten, että kolmella kurssilla on keskenään yhteiset luennot, mutta palautettavat tehtävät, niiden ohjeistukset sekä arvostelu eroavat toisistaan. Jokaisella kurssilla on erillinen vastuuopettaja, joka huolehtii omasta kurssistaan ja luennot opettajat järjestävät yhdessä. Opiskelijat valitsevat kurssinsa pääaineidensa mukaan.

Jos opiskelijat ilmoittautuvat Oodissa näihin kursseihin erikseen ja ne ovat siis eri kursseja, niille muodostuu automaattisesti MyCoursesiin omat työtilat ja opiskelijajäsenyydet sen mukaan. Luentotiedostot voidaan jakaa eri työtiloihin Private files-toiminnon kautta (kukin opettaja jakaa kursseille omat private fileensä). Keskustelu sen sijaan ei onnistu työtilojen välillä. Miten tärkeä keskustelu on ryhmien välillä? Jos se on tärkeä osa suoritusta, voidaan tarvittaessa luoda erillinen työtila keskustelua varten, jonne opiskelijat pääsisivät kurssiavaimen avulla. Jos keskustelu on kevyempää, onko mahdollista toteuttaa sitä luennolla Presemo-työkalun avulla, anonyyminä? Käyttäjähallinnan kannalta erilliset työtilat ovat helpoin ratkaisu ja tiedostojen jakelukin saadaan onnistumaan, mutta yhteistä keskustelua ei suoraan. Jos halutaan kaikki yhteen ja samaan työtilaan, se pitää luoda käsin ja opiskelijat tulevat sinne kirjautumisavaimella. Käytännössä tehtävien arviointi yms voi tässä tapauksessa olla hankalaa tai epäkäytännöllistä.

Kahden kurssin A ja B opiskelijat halutaan samaan työtilaan MyCoursesissa

Valitaan käytettäväksi kurssille A-muodostunut MyCourses työtila. A-kurssilaiset saavat käyttöoikeudet suoraan Oodista.(huom. valitse se kurssi, jossa on enemmän ilmoittautuneita).

B-kurssilaisten Itserekisteröitymistä varten MyCoursesissa otetaan A-kurssisivulla ensin käyttöön kirjautumisavain (Kurssin ylläpito - käyttäjähallinta - osallistujien lisäämistavat - avaa itserekisteröityminen silmä-symbolista ja lisää avain ratas-symbolista) ja tämän jälkeen B-kurssin opiskelijoille voidaan antaa osoite joka on A-kurssin kohdalla: https://mycourses.aalto.fi/enrol/index.php?id=XXX (jossa XXX on kurssin id-numero joka löytyy selaimen osoiteriviltä kurssin etusivulla ollessa)

Kun osoitetta klikkaa näkyy sivulla ensin kurssin yhteenveto ja sivun alalaidassa kohta itserekisteröityminen sekä painike ”Lisää minut kurssialueelle”. Klikkaamalla painiketta saa työtilan jäsenyyden.

 • No labels