OPIT

Ohjeita palveluiden henkilökunnalle

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 18 Next »

MyCourses -perustietoa

 

Opettajalle

 • Materiaalien jakelu opiskelijoille
 • Tiedottaminen
 • Tehtävien (kirjoitelmat, harjoitustyöt, kyselyt) vastaanottaminen ja arviointi

Opiskelijalle

 • Kurssin toiminta yhdessä paikassa
 • Ajankohtainen tiedotus
 • Keskustelut

Muuta muistettavaa

 • Aiemmin käytössä olleista järjestelmistä ei siirretä automaattisesti tietoja tai materiaaleja.
 • Opettajan jakamat materiaalit, tehtävänannot ja kurssisivun tekstit näkyvät avoimesti. Arvioinnit, palautteet, keskustelut eivät näy kuin kurssin opettajille ja opiskelijoille.

 • Opiskelijan tekemät tekstit (tehtävät, keskustelut) eivät näy muille kuin joko opettajille tai muille kurssin osallistujille, riippuen opettajan tekemistä asetuksista.

 • Opettaja voi halutessaan rajata työtilan tai sen osien näkyvyyttä eri käyttäjäryhmille (esim. vieras, HAKA-federaatio, Aalto, kurssilaiset).

 • Opiskelijoille lähetettävien viestien ja uutisten pohjaksi on olemassa valmiita tekstejä kolmella kielellä. Osa teksteistä on jo julkaistu Intossa.

 • Opetushenkilökunnalle lähetettävien viestien ja uutisten pohjaksi voi käyttää tekstejä jotka on julkaistu Insidessa suomeksi ja englanniksi.

Oodin sisällöt ja MyCourses

Kurssille luodaan automaattisesti työtila kahdessa tapauksessa:

1 ) Jos opintokohteella ei ole opetustapahtumia, työtila luodaan opintokohteelle kun

 • opintokohde on Oodissa julkinen ja  opintokohde on opetusohjelmassa eli statukseltaan voimassaoleva ja julkinen Oodin opinto-oppaassa
  HUOM!
 • ilmoittautuminen opintokohteeseen ei ole mahdollista Oodissa
 • opintokohteelle luodun MyCourses-työtilan nimessä on usein koko lukuvuosi (01.08.2015-31.07.2016)
 •  tällaisia ei-aktiivisia työtiloja on haluttu, jotta opintokohteet näkyisivät kurssihauissa ja listauksissa

2 ) Jos opintokohteella on opetustapahtumia, työtila luodaan opetustapahtumalle kun

 • julkisella opintokohteella on ko. lukuvuoden aikana vahvistettuja ja julkisia opetustapahtumia, mutta opetustapahtuma ei ole tentti.
  HUOM!
 • opiskelija ilmoittautuu Oodissa opetustapahtumaan ei opintokohteeseen
 • kurssin opettajat tulee liittää
 • käyttäjän oman etusivun kautta löytyy "omat kurssit" sekä opettajille että opiskelijoille

Poikkeuksena ovat kielikeskuksen opetustapahtumat, joille luodaan “pääopetustapahtuman” lisäksi työtila kaikille niille opetustapahtumille, joilla on ilmoittautuminen. Tarvittaessa vastaavaa logiikkaa voidaan käyttää myös muiden vastuuorganisaatioiden työtilojen luonnissa. 

 Lisäksi työtiloja voidaan luoda käsin tarvittaessa.

Työtila nimetään Oodi-tietojen perusteella (kurssikoodi, nimi, opetustapahtuman aloitus ja päättymisaika).

Kurssin kuvaus' -osioon tuodaan Oodista näiden lisäksi opetustapahtuman ajankohta sekä opintopistemäärä. Oodista haetut tiedot näkyvät aina avoimesti koko maailmalle. Tietojen lisäksi kuvaussivulle luodaan linkit automaattisesti WebOodin tietoihin.  Sivulla on erilliset linkit kurssin ilmoittautumiseen, kuvaukseen, aikatauluun ja tentteihin Oodissa. Opettaja ei voi päivittää Kurssin kuvaus' -sivua, mutta siinä näkyvien Oodista haettujen muuttamattomien tietojen jatkeeksi sivulle voi myös liittää liitetiedostoja (syllabus tms.).

Jos kurssitietoja päivitetään WebOodissa, tiedot päivittyvät MyCoursesiin seuraavaksi päiväksi (yöllinen ajo).

Oodiin tallennettuja aikataulutietoja tuodaan WebOodista suoraan MyCoursesin kurssikalenteriin. Aikataulutietoja päivitetään jokaöisissä ajoissa, joten muutokset päivittyvät MyCoursesiin seuraavaksi aamuksi.

Opettajien käyttöoikeudet

 • Jos opettajalla ei ole kurssinsa MyCourses-työtilaan oikeuksia, ne annetaan Oodissa. Opettaja saa oikeuden kurssityötilansa hallintaan kun hänet on lisätty Oodiin opetustapahtuman ylimmälle kurssi-tasolle joko vastuuopettajaksi, luennoitsijaksi tai harjoitustöiden pitäjäksi. Tämän muutoksen Oodiin voi tehdä joko opettaja itse, jos hänellä on siihen oikeudet opetustapahtumassa, tai Oodi-ylläpitäjä (kuten yksikön opintosihteeri, suunnittelija, opintokoordinaattori jne.). Tämän jälkeen Opettajan oikeudet tulevat automaattisesti voimaan MyCourses-ymparistössä. HUOM. Käyttäjien oikeudet tarkistetaan jokaisella selainistunnolla suoraan Oodista; oikeuksien päivityksen jälkeen tulee uudelleenkirjautua MyCourses-ympäristöön.
 • Kurssin opettaja voi myös MyCoursesin sisällä lisätä manuaalisesti henkilöitä työtilaansa.
 • MyCoursesin kurssilistausten rakenne muodostuu koulu- ja laitostasoista (kategorioista). Opintoasiain päällikön tai laitosesimiehen pyynnöstä (osoitteeseen mycourses@aalto.fi) annamme näille määrätyille henkilöille muokkausoikeudet kaikkiin kategorian (laitoksen tai koulun) kurssityötiloihin. Tällainen kategoria-assistentti (Category Assistant) voi olla esimerkiksi avuksi opetushenkilökunnalle, jos he eivät voi itse päivittää työtilaansa.
 • Työtila-assistentin (Workspace Assistant) rooli on tarkoitettu koulujen ja laitosten palveluhenkilökunnalle niitä tapauksia varten, joissa heille tarvitaan opettajatasoisia oikeuksia työtiloihin. Tällainen henkilö voi olla esimerkiksi avuksi opetushenkilökunnalle, jos he eivät voi itse päivittää työtilaansa. Oikeudet työtilaan muodostetaan automaattisesti, jos henkilö on Oodin opetustapahtumassa kurssi-tasolla merkitty virkailijaksi.
 • Aallon ulkopuolisille tarkoitettuja vierailijatunnuksia MyCourses-ympäristöön voidaan tilata koulujen yhteyshenkilöiltä. Vierailijatunnuksia voidaan jatkaa Aallon Tietotekniikkapalveluiden mukaan normaalilla Aallon ulkopuolisia koskevalla HR-prosessilla - ks. MyCourses Visitor Account Contact Persons (sivu vaatii kirjautumisen)

Opiskelijoiden käyttöoikeudet

Käyttäjien oikeudet tarkistetaan jokaisella selainistunnolla suoraan Oodista. Opiskelija pääsee kurssityötilan jäseneksi, jos hänen kurssi-ilmoittautumisen statuksensa on

 • Alustava ilmoittautuminen
 • Varsinainen ilmoittautuminen

 • Vahvistettu

Opiskelija ei ole työtilan jäsen, jos hänen kurssi-ilmoittautumisen statuksensa on

 • Hylätty ilmoittautuminen

 • Peruutettu

 • Suunniteltu

Ilmoittautumisten hyväksyminen tai hylkääminen tehdään Oodissa. Poikkeustilanteissa opettaja voi myös MyCoursesissa liittää käsin opiskelijoita työtilan jäseniksi. Käyttäjä on lisättävissä työtilaan vain, jos hän on aiemmin kirjautunut MyCourses-järjestelmään.

 • No labels