OPIT

Ohjeita palveluiden henkilökunnalle

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

MyCourses -perustietoa

Opettajalle

 • Materiaalien jakelu opiskelijoille
 • Tiedottaminen
 • Tehtävien (kirjoitelmat, harjoitustyöt, kyselyt) vastaanottaminen ja arviointi

Opiskelijalle

 • Kurssin toiminta yhdessä paikassa
 • Ajankohtainen tiedotus
 • Keskustelut

Muuta muistettavaa

 • Aiemmin käytössä olleista järjestelmistä ei siirretä automaattisesti tietoja tai materiaaleja.

 • Opettajan jakamat materiaalit, tehtävänannot ja kurssisivun tekstit näkyvät avoimesti. Arvioinnit, palautteet, keskustelut eivät näy kuin kurssin opettajille ja opiskelijoille.

 • Opiskelijan tekemät tekstit (tehtävät, keskustelut) eivät näy muille kuin joko opettajille tai muille kurssin osallistujille, riippuen opettajan tekemistä asetuksista.

 • Opettaja voi halutessaan rajata työtilan tai sen osien näkyvyyttä eri käyttäjäryhmille (esim. vieras, HAKA-federaatio, Aalto, kurssilaiset).

Oodin sisällöt ja MyCourses

 • MyCourses-ympäristöön luotiin 1.8.2015 automaattisesti kurssityötilat voimassaolevassa julkisessa Oodin opinto-oppaassa oleville opintokohteille ja WebOodiin kirjatuille julkisille opintokohteille, joilla oli tulevia opetustapahtumia (ei kuitenkaan pelkkä tentti).
 • Työtila nimetään Oodi-tietojen perusteella (kurssikoodi, nimi, opetustapahtuman aloitus ja päättymisaika.
 • Kurssin kuvaus' -sivulle tuodaan Oodista näiden lisäksi opetustapahtuman ajankohta sekä opintopistemäärä. Oodista haetut tiedot näkyvät aina avoimesti koko maailmalle. Tietojen lisäksi kuvaussivulle luodaan linkit automaattisesti WebOodin tietoihin.  Sivulla on erilliset linkit kurssin ilmoittautumiseen, kuvaukseen, aikatauluun ja tentteihin Oodissa. Opettaja ei voi päivittää Kurssin kuvaus' -sivua, mutta siinä näkyvien Oodista haettujen muuttamattomien tietojen jatkeeksi sivulle voi myös liittää liitetiedostoja (syllabus tms.).

 • Jos kurssitietoja päivitetään WebOodissa, tiedot päivittyvät MyCoursesiin seuraavaksi päiväksi (yöllinen ajo).
 • Oodiin tallennettuja aikataulutietoja tuodaan WebOodista suoraan MyCoursesin kurssikalenteriin. Aikataulutietoja päivitetään jokaöisissä ajoissa, joten muutokset päivittyvät MyCoursesiin seuraavaksi aamuksi.

Opettajien käyttöoikeudet

 • Jos opettajalla ei ole kurssinsa MyCourses-työtilaan oikeuksia, ne annetaan Oodissa. Opettaja saa oikeuden kurssityötilansa hallintaan kun hänet on lisätty Oodiin opetustapahtuman ylimmälle kurssi-tasolle joko vastuuopettajaksi, luennoitsijaksi tai harjoitustöiden pitäjäksi. Tämän muutoksen Oodiin voi tehdä joko opettaja itse, jos hänellä on siihen oikeudet opetustapahtumassa, tai Oodi-ylläpitäjä (kuten yksikön opintosihteeri, suunnittelija, opintokoordinaattori jne.). Opettajan oikeudet tulevat tämän jälkeen välittömästi voimaan MyCourses-ymparistössä. Käyttäjien oikeudet tarkistetaan jokaisella selainistunnolla suoraan Oodista.
 • Kurssin opettaja voi myös MyCoursesin sisällä lisätä manuaalisesti henkilöitä työtilaansa.
 • MyCoursesin kurssilistausten rakenne muodostuu koulu- ja laitostasoista (kategorioista). Opintoasiain päällikön tai laitosesimiehen pyynnöstä (osoitteeseen mycourses@aalto.fi) annamme näille määrätyille henkilöille muokkausoikeudet kaikkiin kategorian (laitoksen tai koulun) kurssityötiloihin. Tällainen kategoria-assistentti (category assistant) voi olla esimerkiksi avuksi opetushenkilökunnalle, jos he eivät voi itse päivittää työtilaansa.
 • Olemme tutkimassa mahdollisuutta antaa automaattisesti opeoodissa virkailijaoikeuksin toimiville henkilöille työtilakohtaisesti samat oikeudet kuin työtilan opettajilla (virkailija = workspace assistant). Näin on toimittu Nopassa. Tällainen henkilö voi olla esimerkiksi avuksi opetushenkilökunnalle, jos he eivät voi itse päivittää työtilaansa.
 • Aallon ulkopuolisille tarkoitettuja vierailijatunnuksia MyCourses-ympäristöön voidaan tilata koulujen yhteyshenkilöiltä. Vierailijatunnuksia voidaan jatkaa Aallon Tietotekniikkapalveluiden mukaan normaalilla Aallon ulkopuolisia koskevalla HR-prosessilla - ks. MyCourses Visitor Account Contact Persons (sivu vaatii kirjautumisen)

Opiskelijoiden käyttöoikeudet

Käyttäjien oikeudet tarkistetaan jokaisella selainistunnolla suoraan Oodista. Opiskelija pääsee kurssityötilan jäseneksi, jos hänen kurssi-ilmoittautumisen statuksensa on

 • Alustava ilmoittautuminen

 • Varsinainen ilmoittautuminen

 • Vahvistettu

 • Lopputulos

 • Hylätty

Opiskelija ei ole työtilan jäsen, jos hänen kurssi-ilmoittautumisen statuksensa on

 • Hylätty ilmoittautuminen

 • Peruutettu

 • Suunniteltu

 “Hylätty” ei tarkoita hylättyä ilmoittautumista vaan hylättyä suoritusta.

Ilmoittautumisten hyväksyminen tai hylkääminen tehdään Oodissa. Poikkeustilanteissa opettaja voi myös MyCoursesissa liittää käsin opiskelijoita työtilan jäseniksi. Käyttäjä on lisättävissä työtilaan vain, jos hän on aiemmin kirjautunut MyCourses-järjestelmään.

 • No labels