OPIT

Ohjeita palveluiden henkilökunnalle

Opiskelija voi järjestää omalla MyCoursesin kotisivullaan näkyviä kursseja aloituslukukauden mukaan alasvetovalikoista. Kurssin voi myös piilottaa näkymästään silmän kuvasta.

 

MyCourses -perustietoaOpettajalle

 • Materiaalien jakelu opiskelijoille
 • Tiedottaminen
 • Tehtävien (kirjoitelmat, harjoitustyöt, kyselyt) vastaanottaminen ja arviointi

Opiskelijalle

 • Kurssin toiminta yhdessä paikassa
 • Ajankohtainen tiedotus
 • Keskustelut

Muuta muistettavaa

 • Kullekin toteutukselle (opetustapahtumalle) luodaan oma MyCourses-työtila. Vanhat työtilat säilyvät ennallaan. Opettaja voi kopioda aiemman kurssinsa sisällöt (tai osia sisällöistä) uuteen työtilaan. Opinnäytteiden ohjaaja/valvoja voi tilata henkilökohtaisen MyCourses-työtilan opinnäytteiden ohjaukseen maisteri- ja jatko-opintotasolla.
 • Opettajan jakamat materiaalit, tehtävänannot ja kurssisivun tekstit näkyvät avoimesti kaikille. Arvioinnit, palautteet, keskustelut eivät näy kuin kurssin opettajille ja opiskelijoille.
 • Opiskelijan tekemät tekstit (tehtävät, keskustelut) eivät näy muille kuin joko opettajille tai muille kurssin osallistujille, riippuen opettajan tekemistä asetuksista.

 • Opettaja voi halutessaan rajata työtilan tai sen osien näkyvyyttä eri käyttäjäryhmille (esim. vieras, HAKA-federaatio, Aalto, kurssilaiset).

 • Kalenterimerkinnät MyCoursesin kalenterissa näytetään siten että jos järjestelmässä on tieto kenelle tieto pitäisi näyttää niin aikataulutieto näytetään vain näille henkilöille. Jos kurssilla on aikataulutietoja joihin ei ole sidottu koko kurssia pienempää ryhmää niin aikataulutieto näytetään kaikille kurssilaisille. Tarkemmin seuraavilla ehdoilla:
  • jos Sisussa on tapahtuma, missä on ilmoittautuminen ja aikataulu, ajat näytetään niille henkilöille, jotka ovat ilmoittautuneet tapahtumaan (Sisu ryhmä kopioidaan MyCoursesiin ja aikataulutiedoista tehdään ryhmätapahtumia).
  • jos Sisussa on tapahtuma missä EI ole ilmoittautumista, mutta on aikataulu, niin aikataulu näkyy kaikille, joilla on pääsy työtilaan. (Aikataulutiedot kopioidaan MyCoursesiin ja ne näytetään kurssitapahtumina)
  • opettaja, kategoria-assistentti ja kurssi-assistentti rooleilla olevat henkilöt näkevät kaikki kurssin tapahtumat. Huomaa! jos käyttäjällä on useita rooleja työtilassa tai käyttäjä on eri ryhmissä niin näkyvyyksissä voi olla variaatioita.

Sisun sisällöt ja MyCourses

MyCourses-työtilat luodaan Sisun tapahtumatietojen pohjalta pääpiirteissään samoin periaattein kuin Oodinkin aikana. Opiskelijat ilmoittautuvat kursseille (opetustoteutuksiin) Sisussa ja saavat sen myötä opiskelijaroolin MyCourses-työtilassa.

Sisun vaikutukset MyCoursesin käyttöön opettajan näkökulmasta | Aalto-yliopisto

Sisu-ohjeet ja aikataulu: SISU - Sisu HELP - Aalto University Wiki

MyCourses -työtilan luomisen säännöt

MyCourses-työtila luodaan Sisussa olevalle opetuksen totetuksille. Toteutus tulee olla julkaistu ja voimassa oleva. Myös opintojakso tulee olla julkinen.

MyCourses työtilat muodostuvat seuraavaista opetuksen toteutukset tyypeistä:

 • Osallistuminen opetukseen arviointikohteessa: luento-opetus ja opinnäyte alemmassa korkeakoulututkinnossa
 • tentti-arviointikohtessa Tentti tai akvaariotentti, sekä
 • itsenäinen työskentely arviontikohteessa Kirjallinen työ ja projekti.

Sisuohjeet opetuksen toteutuksen tekemiseen.

Lisäksi työtiloja voidaan luoda käsin tarvittaessa.


HUOM! 

 • opiskelija ilmoittautuu Sisussa opetuksen toteutukseen, esim. luennoille ja tenttiin. 
 • kurssin opettajat tulee liittää Sisussa.
 • käyttäjän oman etusivun kautta löytyy "omat kurssit" sekä opettajille että opiskelijoille.

Kurssin MyCourses-työtilan nimi

MyCourses-työtilan otsikko muodostuu opetustapahtuman kurssikoodista (esim. 23A00110), nimestä (esim "Markkinoinnin perusteet") sekä opetustapahtuman alku- ja päättymispäivämääristä (esim 07.09.2022- 04.12.2022. Työtilan kieli määrityy opetustapahtuman kielestä. Opetustapahtuman tiedot tulee esittää ainakin opetuskielellä oikeassa kieliversiossa.

Kuva: Kurssin alku- ja päättymispäivä merkitään kurssin MyCourses-työtilan nimeen

Kurssin kuvaus tehdään Sisussa opintojakson tietohin, josta ne tuodaan MyCoursesissa työtilan kurssiesitteeseen (syllabus). Myös kurssin laajuus ja suoritustavat tulevat Sisun tietojen perusteella. Sisusta tuodut kurssiesitetiedot näkyvät aina avoimesti koko maailmalle. Tietojen lisäksi kuvaussivulle luodaan linkki automaattisesti Sisun tietoihin.  Opettaja ei voi päivittää kurssiesitesivua, mutta siinä näkyvien Sisusta haettujen muuttamattomien tietojen jatkeeksi voi lisätä tietoja.


Kurssin luentoaikataulut MyCoursesiin


Kuva: Sisun opetuksen toteutuksen rakenne aikataulutietoineen tuodaan MyCoursesin kalenteriin automaattisesti. Aikataulutietoja päivitetään jokaöisissä ajoissa, joten muutokset päivittyvät MyCoursesiin seuraavaksi aamuksi. Sisusta poistetut tapahtumamerkinnät eivät poistu MyCourseista, mutta ne voi poistaa Sisun poiston jälkeen myös MyCourseista.


Opettajien käyttöoikeudet

Opettaja saa oikeudet MyCourses-työtilaan, kun hänelle on annettu Sisussa opetustapahtumaan vastuuopettajan, opettajan tai hallintohenkilön rooli. Hallintohenkilön roolilla saa MyCourses -työtilaan Workspace -assistant roolin, joka on luotu opettajaa avustavaksi rooliksi. Kurssin opettaja voi myös MyCoursesin sisällä lisätä manuaalisesti henkilöitä työtilaansa.

 • MyCoursesin kurssilistausten rakenne muodostuu koulu- ja laitostasoista (kategorioista). Opintoasiain päällikön tai laitosesimiehen pyynnöstä (osoitteeseen mycourses@aalto.fi) annamme määrätyille henkilöille muokkausoikeudet kaikkiin kategorian (laitoksen tai koulun) kurssityötiloihin. Tällainen kategoria-assistentti (Category Assistant) voi olla esimerkiksi avuksi opetushenkilökunnalle, jos he eivät voi itse päivittää työtilaansa.
 • Työtila-assistentin (Workspace Assistant) rooli on tarkoitettu koulujen ja laitosten henkilökunnalle niitä tapauksia varten, joissa tarvitaan opettajatasoisia oikeuksia työtiloihin, joissa kurssin opettajiin kuulumattomille tarvitaan oikeuksia. Tällainen henkilö voi olla esimerkiksi avuksi opetushenkilökunnalle, jos he eivät voi itse päivittää työtilaansa. Oikeudet työtilaan muodostetaan automaattisesti, jos henkilö on Oodin opetustapahtumassa kurssi-tasolla merkitty virkailijaksi.
 • Aallon ulkopuolisille tarkoitettuja vierailijatunnuksia MyCourses-ympäristöön voidaan tilata koulujen yhteyshenkilöiltä. Vierailijatunnuksia voidaan jatkaa Aallon Tietotekniikkapalveluiden mukaan normaalilla Aallon ulkopuolisia koskevalla HR-prosessilla - ks. MyCourses Visitor Account Contact Persons (sivu vaatii kirjautumisen)

Opiskelijoiden käyttöoikeudet

Opiskelijan jäsenyys MyCourses -työtilaan

Opiskelija saa automaattisesti jäsenyyden kurssin MyCourses-työtilaan ilmoittatumalla kurssille Sisussa. Työtilan jäsenyys syntyy Sisun ilmoittautumistietojen perusteella joko saman tien tai ilmoittautumisten hyväksymisen jälkeen. Tenttityyppisissä työtiloissa jäsenyys työtilaan syntyy heti ilmoittautumisen jälkeen. 

Käyttäjien oikeudet tarkistetaan suoraan Sisusta. Opiskelija pääsee kurssityötilan jäseneksi, jos hänet hyväksytään kurssille ja hänen 

 • Alustava ilmoittautuminen
 • Varsinainen ilmoittautuminen
 • Vahvistettu

Opiskelija ei ole työtilan jäsen, jos hänen kurssi-ilmoittautumisen statuksensa on

 • Hylätty ilmoittautuminen
 • Peruutettu
 • Suunniteltu

Ilmoittautumisten hyväksyminen tai hylkääminen tehdään Sisussa. Poikkeustilanteissa opettaja voi myös MyCoursesissa liittää käsin opiskelijoita työtilan jäseniksi. Käyttäjä on lisättävissä työtilaan vain, jos hän on aiemmin kirjautunut MyCourses-järjestelmään. Jotta opiskelija voi saada suoritusmerkinnän kurssista, tulee hänen olla Sisussa hyväksyttynä osallistujana kurssilla.

Opiskelijan poistaminen MyCourses-työtilan jäsenyydestä (kurssin keskeyttäminen)

Jos opiskelija on saanut työtilajäsenyyden Sisu-ilmoittautumisen perusteella, opiskelija voi keskeyttää kurssin Sisun kautta. 

Opiskelijan poistamista toteutukselta ei suositella. Mieluummin kannattaa käyttää toimintoa Merkitse hylättäväksi tai keskeyttää opiskelijan suoritus.

Vastuuopettajan tai opettajan oikeuksilla ei ole mahdollista poistaa opiskelijaa toteutukselta. Ota tarvittaessa yhteyttä korkeakoulusi oppimispalveluihin opiskelijan poistamiseksi toteutukselta.


Kuva: Kurssin ilmoittautuminen 
 • No labels