Pidettiin kokous LMK2:n C136:ssa (Neue Vahr) ja sovittiin esteettömyystyön jatkamisessa CAS:ssa.

Läsnä:
 • Pauliina Skyttä
 • Maija Viitala
 • Antti Raike

Päätökset ja linjaukset

1 Esteettömyyskartoitukset

2 Näkövammaisopastus

3 Palvelukartta ja kampuksen saavutettavuustiedot

 • Päätös: Sisällytetään Otaniemen kampuksen saavutettavuustiedot pääkaupunkiseudun palvelukarttaan, http://palvelukartta.hel.fi/
 • yhteyshenkilö: projektipäällikkö Mirjam Heikkinen, mirjam.heikkinen@hel.fi (Helsingin kaupunki, Kaupunginkanslia, Tietotekniikkayksikkö)
 • Sovitaan tiedontuottajista (Aalto-yliopisto, partnerit, arkkitehtitoimistot)
 • Kehitetään tietojensyöttötapa, jossa esteettömyystiedot saadaan samalla tilavarausjärjestelmään ( Pasi Lehto )

4 Opiskelijapalvelupiste, Otakaari 1

 • Päätös: Esteetön palvelupiste ja sen testaaminen lukuvuonna 2015-16, Antti kerää käyttäjäpalautteen.

5 Dipoli-Rakentajanaukio, alikulkusilta ja portaat

 • Päätös: Dipolin puoleiset portaat muutettava luiskaksi ja portaiksi.

6 Otakaari 1, Ä-ovi

 • Päätös: Luiska Ä-ovelle oppimiskeskuksen pysäkiltä

7 Palamatot

 • Päätös: Asennetaan palamatot hankaliin kokoustiloihin akustiikan parantamiseksi.

8 Århus, NUAS 2015

9 Muut asiat

 • Maija selvittää seuraavien akustisten levyjen käyttökelpoisuuden:
 • Järjestetään tammikuun 2016 symposium teemalla "Campus goes Accessible", jossa käsitellään tulevan kampuksen esteettömyyttä tähän mennessä opitun pohjalta